Allmänt

Framför ert företag en årlig miljörapport (eller rapport om företagets sociala ansvar [CSR])?
Ja. HP har rapporterat årligen om sina sociala och miljömässiga framsteg sedan 2001. Vi tillhandahåller djupgående information till intressenter, inklusive ...
Mån, 3 feb., 2020 at 12:16 PM
Vilka är de viktigaste indikatorerna som HP mäter sin verksamhetsprestanda mot och hur definieras dessa mätvärden?
På våra 177 anläggningar i 59 länder runt om i världen minskar vi utsläpp av växthusgaser (GHG), energi- och vattenförbrukning och avfallsproduktion. Även o...
Ons, 13 Maj, 2020 at 12:26 PM
Sätter ni hållbarhetsmål?
HP driver på för att göra framsteg mot en mer hållbar framtid. Vi sätter djärva, långsiktiga mål och fokuserar vår strategi där vi kan ha störst inverkan.  ...
Tors, 13 aug., 2020 at 10:45 AM
Betygsätts ert företag i fråga om CSR (företagens sociala ansvar/hållbar utveckling) eller har ni fått några miljöpriser?
Ja. HP erkänns som ett av världens mest hållbara företag Några av höjdpunkterna inkluderar:         CDP 2019 Climate Change Reports — Ett av endast fem...
Mån, 6 juli, 2020 at 4:00 PM
Ställer ert företag mål och målsättningar för miljöprestanda gällande verksamheten?
Ja. På våra 174 anläggningar i USA och i ca 58 andra länder världen över vidtar vi åtgärder för att minska växthusgasutsläpp, energi- och vattenförbrukning ...
Tors, 13 aug., 2020 at 11:32 AM
Har HP en miljöpolicy?
Ja. HP:s ambition är att sköta sin verksamhet på ett sätt som ger främsta resultat ur såväl miljö- och hälso- som säkerhetshänseende. Detta sammanfaller med...
Ons, 13 Maj, 2020 at 12:20 PM
Har er organisation för närvarande ett miljöledningssystem?
Ja. Att modellera hållbara verksamheter hjälper oss också att illustrera den förändring vi vill se i vår bransch och därefter.  HP äger och hyr ut anläg...
Ons, 5 aug., 2020 at 11:52 AM
Specificera gärna er klimatstrategi.
Vår styrelses kommitté för nominering, ledning och samhällsansvar (NGSR) ansvarar för att övervaka HP:s hållbarhetsinitiativ. NGSR kan granska, utvärdera, r...
Tors, 13 aug., 2020 at 10:40 AM
Vad är HP:s ståndpunkt gällande klimatförändringsavtal och lagstiftning?
Klimatförändringar är en av de viktigaste och mest brådskande frågorna som företag och samhället står inför i dag. Vetenskapen är klar, effekterna är allvar...
Mån, 3 feb., 2020 at 12:11 PM
Vilka åtgärder har HP vidtagit för att möta utmaningen som heter klimatförändringar?
Klimatförändringen är en av de viktigaste och mest akuta frågorna som verksamheter och samhället står inför idag. Vetenskapen är tydlig, påverkan är allvarl...
Tors, 13 aug., 2020 at 10:53 AM