Allmänt

Framför ert företag en årlig miljörapport (eller rapport om företagets sociala ansvar [CSR])?
Ja. HP har rapporterat årligen om sina sociala och miljömässiga framsteg sedan 2001. Vi tillhandahåller djupgående information till intressenter, inklusive ...
Vilka är de viktigaste indikatorerna som HP mäter sin verksamhetsprestanda mot och hur definieras dessa mätvärden?
På våra 168 anläggningar i 59 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp av energi och vatten och generer...
Sätter ni hållbarhetsmål?
HP driver på för att göra framsteg mot en mer hållbar framtid. Vi sätter djärva, långsiktiga mål och fokuserar vår strategi där vi kan ha störst inverkan.  ...
Betygsätts ert företag i fråga om CSR (företagens sociala ansvar/hållbar utveckling) eller har ni fått några miljöpriser?
Ja. HP är erkänt som ett av världens mest hållbara företag. Bland de främsta erkännandena finns: CDP 2020-rankning – Det enda teknikföretaget globalt s...
Sätter HP upp miljömässiga mål gällande sin verksamhet?
Ja. På våra 168 anläggningar i 59 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp av energi och vatten och gen...
Har HP en miljöpolicy?
Ja. HP har åtagit sig att leverera ett ledande miljö-, hälso- och säkerhetsprogram (EHS) som strävar efter kontinuerlig förbättring för våra anställdas säke...
Har er organisation för närvarande ett miljöledningssystem?
Ja. Att modellera hållbara verksamheter hjälper oss också att illustrera den förändring vi vill se i vår bransch och därefter.  HP äger och hyr ut anläg...
Specificera gärna er klimatstrategi.
Vetenskapen är tydlig och tiden att agera inne – 2020 sätter nya rekord för klimatkatastrofer, inklusive skogsbränder, monsuner och orkaner. Klimatförändrin...
Vad är HP:s ståndpunkt gällande klimatförändringsavtal och lagstiftning?
Klimatförändringar är en av de viktigaste och mest brådskande frågorna som företag och samhället står inför i dag. Vetenskapen är klar, effekterna är allvar...
Vilka åtgärder har HP vidtagit för att möta utmaningen som heter klimatförändringar?
Klimatförändringar är ett globalt hot vars inverkan kommer att upplevas av de som är mest utsatta och minst ansvariga för dess orsaker. Vetenskapen har tala...