Allmänt

Tar ert företag fram en årlig miljörapport (eller en årlig rapport om företagets samhällsansvar [CSR])?
Ja. HP har årligen rapporterat sina framsteg inom miljö och samhällsansvar sedan 2001. Vi tillhandahåller djupgående information till alla intressenter, dä...
Vilka nyckelindikatorer mäter HP sin verksamhetsprestanda mot och hur definieras dessa mätvärden?
På våra 150 anläggningar i 59 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp av energi och vatten och avfalls...
Sätter ni hållbarhetsmål?
Vi gör regelbundna väsentlighetsbedömningar avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att granska relevanta ESG-ämnen, bekräfta våra eta...
Betygsätts ert företag i fråga om CSR (företagens sociala ansvar/hållbar utveckling) eller har ni fått några miljöpriser?
Ja. HP är erkänt som ett av världens mest hållbara företag. Några av de främsta utmärkelserna är: CDP 2021-rankning – Vi är globalt sett det enda teknikfö...
Sätter HP upp miljömässiga prestandamål för sin verksamhet?
Ja. På våra 150 anläggningar i 59 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp av energi och vatten och avf...
Har HP en miljöpolicy?
Ja. HP har åtagit sig att leverera ett ledande miljö-, hälso- och säkerhetsprogram (EHS) som strävar efter att våra anställdas säkerhet ska förbättras konti...
Har er organisation för närvarande ett miljöledningssystem?
Ja. Genom att utforma hållbara verksamheter visar vi även våra värderingar i handling och visar upp branschledande metoder som ett föredöme för anställda, k...
Beskriv er klimatåtgärdsstrategi
Vetenskapen ger klara besked, och vi måste agera nu. Förenta nationernas klimatpanels rapport ”Klimat i förändring 2021: Den naturvetenskapliga grunden” vis...
Vad är HP:s ståndpunkt gällande klimatförändringsavtal och lagstiftning?
Klimatförändringen är en av de viktigaste och mest akuta frågorna som företagen och samhället står inför idag. Vetenskapen ger klara besked: effekterna är a...
Vilka åtgärder har HP vidtagit vad gäller klimatförändringens utmaningar?
Klimatförändringen är en av de viktigaste och mest akuta frågorna som företagen och samhället står inför idag. Vetenskapen ger klara besked: effekterna är a...