Klimatförändringen är en av de viktigaste och mest akuta frågorna som företagen och samhället står inför idag. Vetenskapen ger klara besked: effekterna är allvarliga och akuta åtgärder krävs. 

På HP anser vi att det inte bara är vår skyldighet att vidta klimatåtgärder – de är helt väsentliga för företagets långsiktiga överlevnad. Vi arbetar för att säkerställa att vårt företag är motståndskraftigt genom att ta fram innovationer som mildrar klimatförändringens effekter och anpassa oss till framväxande globala regelverk. Vi är medvetna om att våra kunder, investerare och anställda förväntar sig att vi ska göra vårt för att bemöta klimatkrisen och öka hållbarheten i vår verksamhet. 

HP stöder Parisavtalet som antogs i samförstånd i december 2015, FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och andra globala åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C och uppnå nettonoll till 2050 eller tidigare. 

HP uppmuntrar alla länder till att anta policyer som mildrar klimatförändringen och påskyndar övergången till en nettonollekonomi, med en utsläppsminskning på 50 % till2030. 

För att driva förändring inom och utanför vår bransch samarbetar vi med ledande företag när det gäller utsläppsminskande åtgärder och målsättningar, däribland Clean Energy Buyers Association, RE100, EV100, Ceres, CDP Supply Chain och WWF:’ s Climate Business Network. 

På https://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320887 kan du läsa om HP:s policy för klimatåtgärder.