Klimatförändringar är en av de viktigaste och mest brådskande frågorna som företag och samhället står inför i dag. Vetenskapen är klar, effekterna är allvarliga och behovet av att agera är väsentligt. Hos HP ser vi behovet av att agera inte bara som vårt ansvar utan också avgörande för vår verksamhets livslängd. HP arbetar för att säkerställa att vår verksamhet är föränderlig och innovativ för att mildra effekterna av klimatförändringar och anpassa sig till en växande global affärs- och lagstiftningsmiljö. Vi inser att våra kunder och investerare förväntar oss att vi gör vår del för att hantera klimatförändringar och hållbarhet. 


HP stöder Parisklimatavtalet som ursprungligen antogs genom konsensus i december 2015 samt deltar i FN:s ramkonvention om klimatförändringar och andra globala ansträngningar för att hantera klimatförändringar. I juni 2017 undertecknade HP det öppna brevet ”Vi är fortfarande med” ("We Are Still In") till de internationella samhällena och parterna i Parisavtalet om att förbli aktivt engagerade som en del av den globala ansträngningen att hålla uppvärmningen till under 2 grader Celsius och att påskynda övergången till en ekonomi med ren energi. 


I december 2019 skrev HP under på "United for the Paris Agreement", ett öppet brev som uppmanar den amerikanska regeringen att stanna kvar i Parisavtalet. I maj 2020, mot bakgrund av COVID-19-epidemin, undertecknade HP "Recover Better" tillsammans med andra medlemsföretag i Science-Based Target initiatives (SBTi) och uppmanade regeringar och beslutsfattare att matcha företagens ambitioner i sina återhämtningsinsatser i linje med att nå netto-nollutsläpp långt före 2050.


HP stöder nationella regeringars åtaganden i Parisavtalet och deltagande i FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Vi uppmuntrar åtgärder från alla länder för att införa politik som mildrar klimatförändringarna och hjälper till att gå över till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, med vägledning av tekniskt och ekonomiskt genomförbara mål baserade på bästa tillgängliga vetenskap. Vi stöder marknadsbaserade metoder som ger insyn och ansvarsskyldighet, främjar innovativ teknik för att minska koldioxidavtrycket (t.ex. sakernas internet och additiv tillverkning) och uppmuntrar förnybara energikällor.


För att utvidga vårt inflytande inom och utanför vår bransch ansluter vi oss till ledande företag inom GHG-målsättning och reduktionsinsatser inklusive Renewable Energy Buyers Alliance, RE100, CDP Supply Chain och WWF Climate Savers. 


Läs om HP:s position gällande policyer för klimatåtgärder på 

http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html.