Klimatförändringar är en av de viktigaste och mest brådskande frågorna som företag och samhället står inför i dag. Vetenskapen är klar, effekterna är allvarliga och behovet av att agera är väsentligt. Hos HP ser vi behovet av att agera inte bara som vårt ansvar utan också avgörande för vår verksamhets livslängd. HP arbetar för att säkerställa att vår verksamhet är föränderlig och innovativ för att mildra effekterna av klimatförändringar och anpassa sig till en växande global affärs- och lagstiftningsmiljö. Vi inser att våra kunder och investerare förväntar oss att vi gör vår del för att hantera klimatförändringar och hållbarhet. 


HP stöder Parisklimatavtalet som ursprungligen antogs genom konsensus i december 2015 samt deltar i FN:s ramkonvention om klimatförändringar och andra globala ansträngningar för att hantera klimatförändringar. I juni 2017 undertecknade HP det öppna brevet ”Vi är fortfarande med” till de internationella samhällena och parterna i Parisavtalet om att förbli aktivt engagerade som en del av den globala ansträngningen att hålla uppvärmningen till under 2 grader Celsius och att påskynda övergången till en ekonomi med ren energi.


För att utvidga vårt inflytande inom och utanför vår bransch går vi med ledande företag inom GHG-målsättning och reduktionsinsatser inklusive RE100, CDP Supply Chain, WWF Climate Savers och Step Up Declaration alliance som lanserades vid toppmötet om globala klimatåtgärder 2018.


Läs om HP:s position gällande policyer för klimatåtgärder på http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320887.