Ja. På våra 150 anläggningar i 59 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp av energi och vatten och avfallsgenerering. Genom att utforma hållbara verksamheter visar vi även våra värderingar i handling och visar upp branschledande metoder som ett föredöme för anställda, kunder, leverantörer, besökare och andra.

 

HP stöder FN:s mål för hållbar utveckling (SDG:er). Vi har befintliga program som bidrar till framstegen mot 16 av de 17 målen, och vi fortsätter att arbeta med innovationer som hjälper oss att uppnå dem. Våra mål inom HP Operations inkluderar för närvarande:

  • Vi ska minska växthusgasutsläppen i Scope 1 och Scope 2 från globala verksamheter med 60 % till 2025, jämfört med 2015.1
  • Vi ska minska växthusgasutsläppen från fordonsflottor som ägs eller leasas av HP med 25 % till 2025, jämfört med 2015.
  • Vi ska använda 100 % förnybar el i globala verksamheter till 2025.
  • Vi ska minska förbrukningen av dricksvatten i globala verksamheter med 35 % till 2025, jämfört med 2015.
  • Vi ska ha nollavfall i HP:s verksamheter till 20252
  • Vi ska ha en 100 % elektrisk fordonspark till 2030.

 

Se detaljerad information i avsnittet om våra verksamheter i HP:s rapport om hållbar påverkan från 2021, som finns på www.hp.com/go/report

 

1 I framtiden kommer detta att ersättas av ett nytt mål, som har överlämnats till SBTi och väntar på deras validering. Detta kommer att stödja vårt bredare mål: att HP:s verksamheter ska vara koldioxidneutrala till 2025.

2 Verksamheter med nollavfall: vi ska eliminera ofarligt avfall, som annars hamnar på soptippen, i alla direkta HP-verksamheter till 2025. Detta omfattar alla anläggningar i hela världen som ägs och drivs av HP. Nollavfall definieras av certifieringsstandarder från UL eller TRUE.