Ja. Genom att utforma hållbara verksamheter visar vi även våra värderingar i handling och visar upp branschledande metoder som ett föredöme för anställda, kunder, leverantörer, besökare och andra.

 

Vår policy för miljö, hälsa och säkerhet (EHS) och vårt EHS-ledningssystem (som omfattar alla HP-anställda, alla entreprenör och alla anläggningar där verksamhet bedrivs) hjälper oss att hantera vår miljöpåverkan, förbättra de anställdas säkerhet, verifiera utvecklingen mot våra mål och följa interna standarder och att dokumentera vår efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar. Vi utreder alla påståenden om att våra anläggningar skulle misslyckas med att följa tillämpliga lagar, och vidtar korrigerande åtgärder om så behövs.

 

När så är möjligt strävar vi efter miljöstyrning och Green Building-certifiering på anläggningar som HP äger och arrenderar världen över. I slutet av 2021 var 22 av våra anläggningar (inklusive HP:s samtliga tillverkningsanläggningar) certifierade enligt ISO 14001 2015 (den senaste versionen), varav 17 som en del av vårt globala ISO 14001-certifikat. Tretton anläggningar, varav 57 % av HP:s tillverkningsanläggningar, certifierades enligt ISO 45001:2018 för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 

Vårt EHS-ledningssystem anpassas dessutom till American National Standards Institutes standard ANSI Z10 och standarden ISO 14001 i syfte att förbättra hälsa och säkerhet.

 

För ett exemplar av HP:s policy om miljö, hälsa och säkerhet hänvisar vi till https://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c06000035

 

För ett exemplar av HP:s ISO14001-certifikat, se www.hp.com/go/sustainability_iso14001.