HP:s EHS-ledningssystem är i linje med American National Standards Institute Z10 och International Standardization Organization (ISO) 14001-standarder för att driva miljöförbättringar. Med en kärnverksamhetsprincip planera-gör-kontrollera-agera, har vi etablerat rutiner för att granska, modifiera och införliva processer för miljörisker på arbetsplatsen i vårt EHS-ledningssystem. 

För att kontinuerligt utveckla vårt globala EHS-ledningssystem samarbetar vi med och söker input från säkerhetspersonal, ledningsteam och partners över hela HP. Vi anställer och utbildar proffs för att hantera, övervaka och underhålla våra system, med ett ansvar för att säkerställa att de fungerar med minimal miljöpåverkan. 

Vi mäter regelbundet vår miljöprestanda och utmanar oss själva när vi gör årliga förbättringsplaner. Alla platser måste proaktivt implementera företagsomfattande hälso- och säkerhetsstandarder. All ny utrustning och kemikalier, tillsammans med eventuella förändringar av arbetsmiljön, granskas med avseende på säkerhets- och miljöfrågor, och eventuella frågor åtgärdas därefter. 

När så är möjligt strävar vi efter miljöstyrning och Green Building-certifiering på anläggningar som HP äger och arrenderar världen över. Från och med slutet av 2022 har 19 anläggningar (inklusive alla HP:s tillverkningsanläggningar) certifierats med ISO 14001:2015 (den senaste versionen), varav 16 som en del av vårt globala ISO 14001-certifikat.  

För en kopia av HP:s policy om miljö, hälsa och säkerhet hänvisar vi till https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c05530638 

För ett exemplar av HP:s ISO14001-certifikat, se