Ja. HP har årligen rapporterat sina framsteg inom miljö och samhällsansvar sedan 2001. Vi tillhandahåller djupgående information till alla intressenter, däribland kunder, branschanalytiker, investerare med samhällsansvar, icke-statliga organisationer (NGO:er), anställda, hållbarhetsexperter, regeringar och andra. 


Avseende rapportens innehåll tar vi följande i beaktande: 

  • vår väsentlighetsbedömning avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) 

  • synpunkter från chefer och innehållsexperter inom HP 

  • synpunkter från externa intressenter 

  • bredare sammanhang och trender avseende hållbarhet 

  • externa standarder och ramverk såsom Global Reporting Initiatives standarder för hållbarhetsrapportering, FN:s Global Compact, FN:s mål för hållbar utveckling, Sustainability Accounting Standards Board Hardware Sustainability Accounting Standard, Task Force on Climate‑related Financial Disclosures samt World Economic Forum International Business Council Stakeholder Capitalism Metrics 

  • globala rapporteringstrender och bästa praxis. 

Förutom i vår rapport om hållbar påverkan rapporterar vi även fortlöpande om våra program och framsteg på vår webbplats http://www.hp.com/sustainableimpact


Våra tidigare rapporter finns tillgängliga online. HP:s rapport om hållbar påverkan från 2021 och tidigare rapporter finns på www.hp.com/go/report.