Sedan 2001 har HP tillhandahållit djupgående information om företagets sociala och miljömässiga utveckling till sina intressenter, däribland kunder, branschanalytiker, investerare, anställda och andra.


HP:s rapport om hållbar inverkan 2022, täcker HP:s policyer, program, mål och utveckling avseende hållbar inverkan. Den innehåller data om HP:s resultat från räkenskapsåret 2022 (som avslutades 31 oktober 2022) om inget annat anges.


Utöver vår rapport om hållbar inverkan delar vi information om våra program och framsteg i vår sammanfattande rapport om hållbar inverkan på h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05179523 och vår webbplats för hållbar inverkan http://www.hp.com/sustainableimpact.


HP:s rapport om hållbar inverkan från 2022 och tidigare rapporter finns på www.hp.com/go/report.