HP driver på för att göra framsteg mot en mer hållbar framtid. Vi sätter djärva, långsiktiga mål och fokuserar vår strategi där vi kan ha störst inverkan. 


HP stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling och vi fortsätter vårt åtagande att göra framsteg mot utvalda mål som går hand i hand med vår strategi för hållbar inverkan. Våra mål inkluderar bland annat att:

  • Använda 30 % återvunnen plast i HP:s personliga system och utskriftsproduktportfölj innan 20251
  • Minska växthusgasutsläpp bland direkta leverantörer för produktion och produkttransport med 10 % innan 2025, jämfört med 20152
  • Uppnå noll avskogning i samband med HP‑märkt papper och pappersbaserad produktförpackning innan 20203
  • Utveckla färdigheter och förbättra välmåendet hos 500 000 fabriksarbetare innan 2025, sedan början av 2015 
  • Möjliggöra bättre utbildningsresultat för 100 miljoner personer innan 2025, sedan början av 2015 


För mer information hänvisar vi till avsnittet om hållbar inverkan i HP:s rapport om hållbar inverkan 2020 på www.hp.com/go/report


1Återvunnen plast som procentenhet av den totala plasten som användes i alla HP-personliga system, skrivarhårdvara och skrivarpatroner som levereras under det rapporterade året. Den totala volymen inkluderar inte märkeslicensierade produkter och eftermarknadstillbehör för hårdvara. Den totala återvunna plasten inkluderar återvunnen konsumentplast, plast från slutna kretslopp och plast som riskerar att hamna i havet som används i HP-produkter. Plast för personliga system definieras av EPEAT miljömärkningskriterier. Underställt relevanta restriktioner för användande och spridning av material avsett för återvinning och/eller återvunnen råvara. 


Intensiteten beräknas som portionen av rapporterade växthusgasutsläpp från förstaledsproduktions- och produkttransportleverantörer som kan tillskrivas HP delat med HP:s årsintäkt. Den här metoden normaliserar prestanda baserat på affärsproduktivitet. Intensitet rapporteras som ett treårigt rullande genomsnitt för att minska inverkan av variation från år till år och framhäva långsiktiga trender. Växthusgasutsläpp från produktionsleverantörer inkluderar Scope 1 och Scope 2.


3Allt HP-märkt papper och alla pappersbaserade produktförpackningar kommer att komma från certifierade och återvunna källor innan 2020, med preferens för obehandlade fibrer från certifierade källor av Forest Stewardship Council® (FSC®). Förpackningen är lådan som kommer med produkten och allt pappersbaserat material inuti lådan.