HP driver på för att göra framsteg mot en mer hållbar framtid. Vi sätter djärva, långsiktiga mål och fokuserar vår strategi där vi kan ha störst inverkan. 


HP stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling och vi fortsätter vårt åtagande att göra framsteg mot utvalda mål som går hand i hand med vår strategi för hållbar inverkan. Våra mål inkluderar bland annat att:

  • Minska växthusgasutsläppens intensitet bland produktionsleverantörer och produkttransport i första led med 10% innan 2025, jämfört med 2015.1
  • Minska växthusgasutsläppens intensitet i användandet av HP-produkter med 30% innan 2025, jämfört med 2015.2
  • Uppnå noll avskogning i samband med HP-märkt papper och pappersbaserad produktförpackning innan 2020.3
  • Utveckla färdigheter och förbättra välmåendet hos 500 000 fabriksarbetare innan 2025, sedan början av 2015.
  • Hjälpa till att ge bättre utbildning till 100 miljoner personer innan 2025, sedan början av 2015.


För mer information hänvisar vi till avsnittet om hållbar inverkan i HP:s rapport om hållbar inverkan 2019 på www.hp.com/go/report


1 Intensiteten beräknas som den del av växthusgasutsläppen som är relaterade till produktionsleverantörer och produkttransport i första led som tillskrivs HP, delat på HP:s årsomsättning. Den här metoden normaliserar prestanda baserad på affärsproduktivitet. Intensitet rapporteras som ett treårigt rullande genomsnitt för att minska inverkan av variation från år till år och framhäva långsiktiga trender. Växthusgasutsläpp från produktionsleverantörer inkluderar scope 1 och scope 2.

2Växthusgasutsläppens intensitet i produktanvändning beskriver prestandan av vår portfölj, och betraktar ändringar i produktsortimentet och verksamhetens tillväxt. Växthusgasutsläppens intensitet i HP-produkters användning mäter per enhet växthusgasutsläppen under produktens förutsedda livslängd. Dessa värden vägs sedan genom tillskott av personliga system och skrivarprodukter till allmän intäkt. Dessa utsläpp representerar mer än 99 % av HP-produkter som levereras varje år, inklusive notebooks, surfplattor, stationära datorer, mobila datorenheter, arbetsstationer, skärmar och digital skyltning, HP inkjet, LaserJet, DesignJet, Indigo, Scitex och Jet Fusion 3D-skrivare, och skannrar.

3Allt HP-märkt papper och alla pappersbaserade produktförpackningar kommer att komma från certifierade och återvunna källor innan 2020, med preferens för obehandlade fibrer från certifierade källor av Forest Stewardship Council (FSC). Förpackningen är lådan som produkten och allt papper kommer i (inklusive förpackning och material).