Allmänt

Deltar HP i EcoVadis CSR-betygsverktyg?
Ja. EcoVadis driver den första samarbetsplattformen som tillhandahåller leverantörers hållbarhetsbetyg för globala leverantörskedjor. Dess bedömningsmetodik...
Mån, 22 juni, 2020 at 4:30 PM
Använder ni några ozon-nedbrytare?
HP-anläggningar använder ozonnedbrytande ämnen (ODS) i kyl- och luftkonditioneringssystem. Även om dessa system är förseglade kan läckage under drift och un...
Tors, 2 sep., 2021 at 3:17 PM