HP har en lång historik när det gäller klimatåtgärder. Våra ambitiösa mål är utformade för att bekämpa klimatförändringar genom att fokusera på utsläpp av växthusgaser, cirkularitet och skogar. Vi använder vetenskapsbaserade mål för att driva framsteg i vår värdekedja, i överensstämmelse med utsläppsnivåer som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Vårt mål är att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser i hela vår värdekedja innan 2040. 

Genom HP:s fem strategiska drivkrafter för klimatåtgärder – utskrift och databehandling som en tjänst, hållbara material, koldioxidutsläpp i leveranskedjan, energieffektivitet och skogsinvesteringar – strävar vi efter att minska utsläppen av växthusgaser och resursförbrukning, driva innovation och omvandla våra design- och affärsmodeller.  

Genom att övergå till cirkulära designprinciper arbetar vi för att öka värdet för våra kunder, samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. Vi investerar i återanvändbara, återvinningsbara och hållbart skördade material och utvecklar innovativa sätt att återanvända avfallsmaterial. 

För att katalysera utfasningen av fossila bränslen i vår leveranskedja uppmuntrar vi våra leverantörer till att sätta upp och nå sina egna vetenskapsbaserade mål. 

För att hjälpa till att minska avskogningen kommer alla HP-märkta skrivarpapper och pappersbaserade förpackningar för hem- och kontorsskrivare samt tillbehör, datorer och bildskärmar1 från återvunna eller certifierade källor. Vi går längre än våra egna inköp och vidtar åtgärder för att skydda, hantera och återställa skogar genom varje sida som skrivs ut på HP-skrivare. Genom HP Sustainable Forests Collaborative arbetar vi nu för att motverka skovsskövling för fibern till icke-HP-papper som används i HP:s utskriftsprodukter och -tjänster. 

HP har uppnått trippla "A"-poäng från CDP för transparens och åtgärder för klimat, skogar och vattensäkerhet fyra år i rad och har också erkänts som en CDP Supplier Engagement Leader. För att driva förändring inom och utanför vår bransch samarbetar vi med andra ledande företag när det gäller utsläppsminskande åtgärder och målsättningar, däribland Clean Energy Buyers Association, RE100, EV100, Ceres, CDP Supply Chain och WWF:s Climate Business Network 

På https://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320887 kan du läsa om HP:s policy för klimatåtgärder. 

För mer information hänvisar vi till HP:s rapport om hållbar inverkan från 2022, som finns på www.hp.com/go/report. 

1 Allt HP-märkt skrivarpapper kommer från certifierade källor, och pappersbaserade förpackningar för datorer, bildskärmar, utskriftsprodukter och förbrukningsmaterial för hem och kontor rapporteras av leverantörer som återvunna eller certifierade med en volym på minst 97 % som verifierats av HP. Förpackningen är lådan som produkten levereras i och allt pappersbaserat material inuti lådan. Förpackningar för kommersiella-, industriella- och 3D-produkter, skannrar, tillbehör till personliga datorsystem och reservdelar ingår inte.