Ja. HP-produkter har högt betyg vad gäller varaktighet och möjlighet till reparation. Vi erbjuder tjänster relaterade till optimering, underhåll och förnyelse som förlänger produktens livslängd, fångar mer värde från naturresurser och minskar miljöpåverkan.


HP erbjuder gratis servicedokumentation för de flesta produkter, tillsammans med servicealternativ och garantier, inklusive genom HP Care Pack Central. HP:s självreparationsbibliotek för kunder (Customer Self Repair Services Media Library) erbjuder videoguider och instruktioner och HP Parts Store säljer reservdelar för datorer och skrivare. HP Recover and Renew Services hjälper kunder att säkert återställa och återanvända eller återvinna slutanvändningsenheter.


Vi testar kvaliteten och hållbarheten av våra Pro- och Elite-notebooks för företag, Pro och Elite stationära datorer och all-in-ones och utvalda arbetsstationer och tunna klienter med den strikta MILSTD-810G-standarden.


Många av HP:s hemma-och kontorsskrivare följer relevanta miljömärkningar för utökat produktliv och bevaring av material, inklusive EPEAT®-specifikationer baserat på IEEE-standarden 1680.2 liksom Blue Angels miljökriterier.


Genom modulär design ökar vi uppgraderingsmöjligheten och möjliggör det för många av våra skrivare att enkelt kunna monteras isär för reparation och återvinning. Kunder kan byta delar och få tillgång till en rad reparationsalternativ. Våra skrivare uppfyller designkraven för att öka återanvändbarheten av komponenter och montering. Reservdelar finns tillgänglig tills minst tre år efter att en skrivare har slutat tillverkas1


HP Indigo och PageWide digitala pressar är stora kapitalinvesteringar för våra kunder och är designade med uppgraderingsmöjligheter och reparation. Genom uppdateringar av firmware och komponentuppgraderingar, hålls HP Indigo-pressar som används av kunderna uppdaterade. Tack vare kontinuerliga uppgraderingar av komponenter och tekniker som skrivhuvuden, elektronik, programvara och bläck upplever kunder som investerade i en PageWide T200-press 2010 mer än dubbelt så snabbt, med ännu högre utskriftskvalitet och medias mångsidighet.


3D-utskrift erbjuder on-demand-tillverkning av reservdelar, med möjligheten att förvandla leveranskedjan av reservdelar och stödja förlängd produktanvändning. Med hjälp av HP Multi Jet Fusion-teknik ökar vi reservdelsproduktionen inom vårt eget företag. Detta hjälper oss att erbjuda låga volymer av reservdelar till kunder i hela världen till låga priser, och på så sätt förlänga HP-produkternas livslängd.


Vår tekniska dokumentation gällande testning av företagstålighet och -tillförlitlighet av HP företagsdatorer finns på http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA6-0823ENW.pdf


För mer information hänvisar vi till www.hp.com/go/report_productssolutions, eller avsnittet Produkter och lösningar i HP:s rapport om hållbar inverkan på www.hp.com/go/report..


1 Eller i enlighet med vad som krävs enligt lag.