Designen spelar en viktig roll för att avgöra en produkts miljömässiga påverkan. Vi tillämpar strikta designprinciper för att förbättra den miljömässiga prestandan hos våra produkter under hela deras livscykel. 1992 utvecklade vi vårt program Designa för miljön för att formellt ta hänsyn till faktorer som påverkar hållbarhetsprestandan under produktens design- och utvecklingsfaser. Vi kallar för närvarande detta program för Design for Circularity för att återspegla hur vi utformar produkter och affärsprocesser för en cirkulär ekonomi. Vi använder ett vetenskapsbaserat förhållningssätt för att utvärdera våra produkter, identifiera och prioritera förbättringsmöjligheter samt för att sätta upp mål. Design för återvinningsfunktioner inkluderar följande: 

  • öka användningen av återvinningsbara och förnybara material 

  • främja enkel demontering och sortering genom att: 

  • göra plast- och metalldelar enklare att separera 

  • märka plastdelar som är tyngre än 25 gram enligt ISO 11469 

  • använda vanliga fästelement 

  • inkludera snäppfunktioner 

  • eliminera lim och självhäftande material i produktkonstruktionen där så är möjligt 

  • Hitta säkrare alternativ till ifrågasatta material 

HP erbjuder tjänster relaterade till optimering, underhåll och förnyelse som förlänger produktens livslängd, skapar mervärde från naturresurserna och minskar miljöpåverkan. Vi erbjuder gratis servicedokumentation för de flesta produkter, tillsammans med servicealternativ och garantier. HP:s Renew-tjänster1 hjälper kunderna att på ett säkert sätt återanvända enheterna, ge dem nya syften eller återvinna dem vid slutet av deras användningstid. 

De flesta HP-datorer är minst 90 % återvinningsbara efter vikt. Vi testar kvaliteten och hållbarheten hos våra Pro- och Elite-notebooks, Pro och Elite stationära datorer och allt-i-ett-datorer samt utvalda arbetsstationer och tunna klienter enligt den strikta MIL-STD-810G-militärstandarden . 

Efter vikt kan över 90 % av HP:s hårdvara för utskrifter och bildbehandling återvinnas. Många av HP:s skrivare för hem och kontor uppfyller relevanta miljömärkningar för längre användningstid och minskad materialanvändning, däribland EPEAT®-specifikationer baserade på IEEE-standarden 1680.2 samt Blå Ängeln miljökriterier. Genom modulär design ökar vi uppgraderingsmöjligheten och gör det möjligt att montera isär många av våra skrivare på ett enkelt sätt för reparation och återvinning.  

När HP-produkter når slutet av sin användningstid bidrar våra robusta reparations-, återanvändnings- och återvinningsprogram till att säkerställa att produkter och material får nya syften, vilket håller deras värde på den högsta nivån så länge som möjligt. 

HP:s standarder för återvinning och återanvändning finns på https://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c06000309 

För mer information hänvisar vi till avsnittet om hållbar inverkan i HP:s rapport om hållbar inverkan 2022 på www.hp.com/go/report. 

1 HP-tjänster säljs separat. HP:s tjänster regleras av HP:s tillämpliga tjänstevillkor som tillhandahållits eller meddelats kunden vid inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt tillämpliga lokala lagar, och sådana rättigheter påverkas inte på något sätt av HP:s användarvillkor eller HP:s begränsade garanti som medföljer din HP-produkt.