Allmänt

Förklara hur HP förflyttar sig mot en cirkulär ekonomi.
För tjugo år sedan släppte vi vår första rapport om miljömässig och social inverkan. Vi gjorde det för att HP grundades på tanken att syftet med ett företag...
Vilka principer följer ni för att främja hållbar produktdesign?
Designen spelar en viktig roll i att avgöra en produkts miljömässiga inverkan. Vi tillämpar strikta designprinciper för att förbättra den miljömässiga prest...
Finns det en miljörisk vid köp av produkten eller tjänsten? JA eller NEJ
Nej, så länge som produkterna används som avsedda och hanteras korrekt när de är uttjänta. HP erbjuder återvinning eller återhämtning för produkter via www....
Designar ni produkter med hållbarhet (inklusive förlängd livslängd, reparerbarhet eller uppgraderbarhet på produkterna) i åtanke?
Ja. HP-produkter har högt betyg vad gäller varaktighet och möjlighet till reparation. Vi erbjuder tjänster relaterade till optimering, underhåll och förnyel...