Allmänt

Förklara hur HP förflyttar sig mot en cirkulär ekonomi.
Hållbar påverkan är en central del av HP:s affärsstrategi, och vi siktar på att bli världens hållbaraste och rättvisaste teknikföretag. Genom innovativa...
Vilka principer följer ni för att främja en hållbar produktdesign?
Designen spelar en viktig roll för att avgöra en produkts miljömässiga påverkan. Vi tillämpar strikta designprinciper för att förbättra den miljömässiga pre...
Finns det en miljörisk vid köp av produkten eller tjänsten? JA eller NEJ
Nej, så länge som produkterna används som avsedda och hanteras korrekt när de är uttjänta. HP erbjuder återvinning eller återhämtning för produkter via www....
Designar ni produkter med tanke på deras hållbarhet (inklusive längre användningstid och möjlighet till reparation eller uppgradering)?
Ja. HP:s produkter får ofta höga betyg för hållbarhet och reparationsmöjligheter. Vi erbjuder tjänster relaterade till optimering, underhåll och förnyelse s...