Allmänt

Förklara hur HP förflyttar sig mot en cirkulär ekonomi.
En hållbar inverkan är central för HP:s affärsstrategi. Vårt mål är att vara världens mest hållbara och rättvisa teknikföretag, och 2021 tillkännagav vi v...
Vilka principer följer ni för att främja en hållbar produktdesign?
Designen spelar en viktig roll för att avgöra en produkts miljömässiga påverkan. Vi tillämpar strikta designprinciper för att förbättra den miljömässiga pre...
Är produkterna utformade för att underlätta återvinning av komponenter och material? I så fall, hur många av era produkter kan i genomsnitt återanvändas/återvinnas (%)?
Designen spelar en viktig roll för att avgöra en produkts miljömässiga påverkan. Vi tillämpar strikta designprinciper för att förbättra den miljömässiga p...