HP boekt vooruitgang bij het verwezenlijken van een duurzamere toekomst. We stellen gedurfde langetermijndoelen en richten onze strategie op gebieden waar we de grootste impact kunnen hebben. 

HP steunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's, Sustainable Development Goals) van de VN en blijft zich inzetten om bepaalde doelen die nauw aansluiten op onze duurzaamheidsstrategie verder uit te voeren. Onze doelen omvatten onder andere:

  • Voor 2025 de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen door tier 1-productieleveranciers en in verband met producttransport met 10% verlagen ten opzichte van 20151.
  • De intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen door gebruik van HP-producten tegen 2025 met 30% verminderen ten opzichte van 20152.
  • Voor 2020 nul ontbossing in verband met papier en papieren productverpakkingen van HP3.
  • Van 2015 tot 2025 de vaardigheden van 500.000 fabrieksarbeiders ontwikkelen en hun welzijn verbeteren.
  • Van 2015 tot 2025 beter onderwijs mogelijk maken voor 100 miljoen mensen.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte over duurzaamheid in HP's duurzaamheidsrapport van 2019 op www.hp.com/go/report. 

1 De intensiteit wordt berekend als het gedeelte van de door tier 1-productie- en producttransportleveranciers gerapporteerde broeikasgasuitstoot, dat toe te schrijven is aan HP, gedeeld door de jaaromzet van HP. Met deze methode worden de milieuprestaties gerelateerd aan de bedrijfsproductiviteit. De intensiteit wordt gerapporteerd als een voortschrijdend driejaarsgemiddelde om de gevolgen van fluctuaties op jaarbasis te beperken en langetermijntrends zichtbaar te maken. De broeikasgasuitstoot door productieleveranciers bestaat Scope 1- en Scope 2-uitstoot.

2 De intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen door productgebruik beschrijft de prestaties van onze portfolio. Daarbij wordt rekening gehouden met veranderingen in productsamenstelling en bedrijfsgroei. De intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen door gebruik van HP-producten wordt gemeten als de broeikasgasuitstoot per eenheid product gedurende de verwachte levensduur van het product. Deze waarden worden vervolgens gewogen naar bijdrage van persoonlijke systemen en printproducten aan de totale omzet. Deze uitstoot vertegenwoordigt meer dan 99% van de HP-producten die in een jaar worden geleverd, met inbegrip van notebooks, tablets, desktops, mobiele apparaten, werkstations, beeldschermen en digitale-communicatieschermen; HP inkjet-, LaserJet-, DesignJet-, Indigo-, Scitex- en Jet Fusion 3D-printers; en scanners.

3 In 2020 zijn al het papier en papieren productverpakkingen van HP afkomstig van gecertificeerde en gerecyclede bronnen, bij voorkeur virgin fiber van gecertificeerde bronnen van het Forest Stewardship Council (FSC). Een verpakking is de doos waarin het product wordt geleverd en al het papier (inclusief verpakking en materialen) in de doos.