We voeren regelmatig materialiteitsbeoordelingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) uit om relevante ESG-onderwerpen te evalueren, onze reeds lang bestaande aandachtsgebieden opnieuw te bekrachtigen en onze strategie duurzaamheidsstrategie, investeringen en bekendmakingen te verduidelijken en vorm te geven. Door dit proces kunnen we onze inspanningen richten op de gebieden waar we de grootste impact kunnen hebben, tekortkomingen in onze aanpak vaststellen en trends en leiderschapskansen voor ons bedrijf herkennen. De ESG-materialiteitsbeoordeling vormt de basis van ons proces voor het stellen van doelen. We hebben vooruitstrevende doelen gesteld voor enkele van onze belangrijkste ESG-onderwerpen om de prestaties te beheren en vooruitgang op de lange termijn te stimuleren. 


HP ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's). Onze huidige programma's dragen bij tot de verwezenlijking van 16 van de 17 doelen. We zullen innovaties die deze doelen helpen bereiken, blijven stimuleren. Enkele van onze huidige doelen zijn: 


  • - Voor 2025 30% plastic dat na gebruik is gerecycled verwerken in personal systems en printproducten van HP.1 

  • - Voor 2030 d BKG-uitstoot in de waardeketen van HP met 50% verminderen (vergeleken met 2019) en voor 2040 netto-nul-uitstoot bereiken.2 

  • - Voor 2030 ontbossing tegengaan voor niet-HP-papier dat in onze producten en printservices wordt gebruikt.3 Uitsluitend duurzame vezels blijven gebruiken voor al het HP-papier en alle papieren verpakkingen voor thuis- en kantoorprinters en supplies, pc's en beeldschermen.4 

  • - Voor 2030 eerbiediging van arbeidsgerelateerde mensenrechten5 waarborgen voor al onze belangrijke gecontracteerde productieleveranciers en subleveranciers met een hoger risico 

  • - Van 2015 tot 2025 beter onderwijs6 mogelijk maken voor 100 miljoen mensen. 

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte over duurzaamheid in HP's duurzaamheidsrapport van 2021 op www.hp.com/go/report. 

1 Gerecycled plastic als percentage van het totale plastic dat wordt gebruikt in alle personal systems, printerhardware en printercartridges van HP die in het verslagjaar zijn verzonden. Het totale volume is exclusief brand-licensed producten en aftermarket-hardwareaccessoires. De totale hoeveelheid gerecycled plastic in HP-producten omvat na gebruik gerecycled plastic, closed-loop plastic en plastic dat in zee dreigde te belanden. Personal systems-plastic wordt volgens de criteria van het EPEAT®‑milieukeurmerk gedefinieerd. Dit is behoudens relevante beperkingen voor het gebruik en de distributie van materialen die bestemd zijn voor recycling en/of gerecyclede grondstoffen. 

2 Absolute vermindering van BKG-uitstoot van Scope 1, 2 en 3 ten opzichte van 2019. Exclusief niet-HP-papier dat tijdens het gebruik van het product wordt verbruikt. 

3 Het vezelgewicht wordt 1) gecertificeerd volgens strenge normen van derden, 2) gerecycled of 3) in evenwicht gebracht door herstel en bescherming van bossen en andere initiatieven via HP's Forest Positive Framework. 

4 HP-papier en papieren verpakkingen voor thuis- en kantoorprinters en supplies, pc's en beeldschermen zijn afkomstig van gecertificeerde en gerecyclede bronnen, bij voorkeur met een Forest Stewardship Council® (FSC®)-certificering. Een verpakking is de doos waarin het product wordt geleverd en alle papieren materialen in de doos. 

5 Arbeidsgerelateerde mensenrechten worden gedefinieerd als moderne slavernij, arbeidstijden, loon en veiligheid. Zekerheid stellen op basis van belangrijke prestatiecriteria die gebaseerd zijn op bewijs en analyse van gepubliceerde bekendmakingen, verplicht ingediende gegevens, certificeringen, audits enzovoort. 

6 We maken betere studieresultaten mogelijk door onderwijs te ondersteunen via programma's en oplossingen voor onderwijs en digitale geletterdheid.