General

Hebben jullie een recyclingprogramma?
Ja. De producten van HP worden zo ontworpen dat ze lang meegaan en dat grondstoffen efficiënt worden gebruikt. Wanneer deze producten uiteindelijk het eind...
Gebruiken jullie goedgekeurde recyclingbedrijven?
Ja. HP eist van gespecialiseerde leveranciers dat ze milieuvriendelijke verwerkingstechnieken gebruiken en dat ze volledig voldoen aan alle relevante rege...
Wat is HP's standpunt over de export van e-waste van ontwikkelde naar ontwikkelingslanden?
HP staat niet toe dat elektrisch en elektronisch afval uit ontwikkelde landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Europese Uni...
Hoe voldoet HP aan de WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment)?
HP voldoet aan alle wettelijke eisen die voortvloeien uit de omzetting van de WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) in de wetgeving va...