Ja. De gespecialiseerde leveranciers voor hergebruik en recycling die wij inzetten, moeten verplicht milieuverantwoorde verwerkingstechnieken hanteren en de relevante regelgeving volledig naleven. Leveranciers in landen waar producten door EPEAT worden geregistreerd, moeten een certificering van derden (R2, e-Stewards of WEEELABEX) hebben. In andere landen geeft HP de voorkeur aan verkopers met deze certificeringen, waarvoor vergelijkbare eisen worden gesteld als in de recyclingnormen van HP. Als een leverancier niet een van deze certificeringen heeft behaald, laten we door een externe partij controleren of de leverancier aan onze hoge normen voldoet om te waarborgen dat geretourneerde artikelen op de juiste manier worden verwerkt. We schakelen Environmental Resources Management (ERM) in om leveranciers te controleren op de naleving van de volgende beleidsregels en leveranciersnormen: 

 voert audits uit om de werkwijzen en prestaties van leveranciers op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid te beoordelen en te bevestigen dat er geen materialen 'uitlekken' naar faciliteiten buiten ons goedgekeurde leveranciersnetwerk. Wanneer geconstateerd wordt dat een leverancier niet aan de vereisten voldoet, moet deze binnen 30 dagen plannen voor corrigerende maatregelen indienen en binnen 90 dagen de problemen oplossen. In extreme gevallen zullen we geen zaken meer doen met leveranciers die onvoldoende transparant zijn of niet bereid zijn de door ons gewenste veranderingen door te voeren. 

In 2019 heeft HP 34 leveranciers in 24 landen door ERM laten controleren. Dit was inclusief herhalingsaudits van 30 leveranciers om de verbetering van hun prestaties te evalueren. Omdat 12% van de grote afwijkingen locaties betrof die voor het eerst werden gecontroleerd, leidden de aanbevolen werkwijzen die HP aandroeg onmiddellijk tot prestatieverbeteringen. HP heeft het onderzoek naar alle grote afwijkingen die in 2019 werden vastgesteld, afgesloten. Alle locaties met grote afwijkingen moeten het jaar erop opnieuw worden gecontroleerd om vast te stellen of de verbeteringen blijvend zijn.