Ja. HP eist van gespecialiseerde leveranciers dat ze milieuvriendelijke verwerkingstechnieken gebruiken en dat ze volledig voldoen aan alle relevante regelgeving. Indien mogelijk geven wij er ook de voorkeur aan dat onze leveranciers een certificering van een externe partij (R2 of e-Stewards) hebben. We schakelen het adviesbureau Environmental Resources Management (ERM) in om recyclebedrijven te controleren op de naleving van de volgende beleidsregels en leveranciersnormen van HP:  


ERM voert audits uit om de werkwijzen en prestaties van leveranciers op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid te beoordelen. Daarnaast controleert het de downstream materiaalstromen op basis van de verzend- en ontvangstgegevens om te bevestigen dat er geen materialen naar faciliteiten buiten ons goedgekeurde leveranciersnetwerk gaan. Als er bij een controle bevindingen zijn geconstateerd, hebben leveranciers 30 dagen de tijd om een plan voor corrigerende maatregelen in te dienen en 90 dagen om de problemen op te lossen. In extreme gevallen zullen we geen zaken meer doen met leveranciers die onvoldoende transparant zijn of niet bereid zijn de vereiste veranderingen door te voeren. 


In 2020 heeft HP 34 leveranciers in 22 landen door ERM laten controleren. Dit was inclusief herhalingsaudits van 19 leveranciers om de verbetering van hun prestaties te evalueren. Omdat 51% van de grote afwijkingen locaties betrof die voor het eerst werden gecontroleerd, leidden de aanbevolen werkwijzen die HP aandroeg onmiddellijk tot prestatieverbeteringen. HP heeft het onderzoek naar alle grote afwijkingen die in 2020 werden vastgesteld, afgesloten. De meeste locaties met grote afwijkingen worden het jaar erop opnieuw gecontroleerd om vast te stellen of de verbeteringen blijvend zijn. 


Klanten kunnen erop vertrouwen dat HP solide recyclingmaatregelen hanteert. Meer informatie over ons recyclingbeleid vindt u op https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06000309.