Allmänt

Har ni implementerat något återvinningsprogram?
Ja. HP:s produkter är utformade för en effektiv resursanvändning och lång hållbarhet. När de når slutet av sin användningstid bidrar våra robusta reparation...
Använder ni godkända återvinningsleverantörer?
Ja. HP kräver att specialiserade leverantörer använder miljömässigt ansvarsfull teknik och följer alla relevanta lagar till punkt och pricka. Vi föredrar oc...
Hur förhåller sig HP till export av elektroniskt avfall till utvecklingsländer?
HP tillåter inte att e-avfall exporteras från industriländer (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och EU) till utvecklingsländer (...
Beskriv hur ni följer bestämmelserna om avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
HP uppfyller alla lagkrav som berör införlivandet av WEEE-direktivet i medlemsländernas lagstiftningar och register hos nationella myndigheter i alla releva...