Allmänt

Har ni ett återvinningsprogram på plats?
Ja. Vi designar HP-produkter för att använda resurser effektivt och för att hålla under en lång tid. När våra produkter slutligen når slutet av sin livsläng...
Använder ni godkända återvinningsleverantörer?
Ja. Våra specialiserade experter på återanvändning och återvinning måste följa miljöansvariga bearbetningstekniker och följa gällande föreskrifter. HP föred...
Vad är HP:s ståndpunkt när det gäller att exportera e-avfall från utvecklade länder till utvecklingsländer?
HP tillåter inte att e-avfall exporteras från utvecklade länder (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och Europeiska unionen) till utveckl...
Beskriv hur ni följer bestämmelserna om avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
HP uppfyller alla lagkrav som följer av införlivandet av direktivet om avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) i medlemsländernas l...