Ja. De producten van HP worden zo ontworpen dat ze lang meegaan en dat grondstoffen efficiënt worden gebruikt. Wanneer deze producten uiteindelijk het einde van hun levensduur bereiken, kunnen producten en materialen opnieuw worden toegepast dankzij onze programma's voor reparatie, hergebruik en recycling. Hierdoor behouden ze zo lang mogelijk hun hoogste waarde. Door deze programma's neemt afval af en kunnen materialen en producten een tweede leven krijgen. Daarnaast ondersteunen ze ons streven naar een materiaalefficiënter circulair model. 


HP biedt terugnameprogramma's in 77 landen en gebieden over de hele wereld1 via een mondiaal netwerk van leveranciers voor hergebruik en recycling. 


De gespecialiseerde leveranciers voor hergebruik en recycling die wij inzetten, moeten verplicht milieuverantwoorde verwerkingstechnieken hanteren en de relevante regelgeving volledig naleven. HP geeft er de voorkeur aan dat zijn leveranciers een certificering van derden (R2, e-Stewards of WEEELABEX) hebben die in overeenstemming is met EPEAT® en de recyclingnormen van HP. 


In 2021 hebben we 764.800 ton hardware en supplies gerecycled in het kader van onze verbintenis om tegen 2025 1,2 miljoen ton te recyclen. 

Ga voor meer informatie over en deelname aan het Planet Partners-programma naar http://www.hp.com/recycle. 

1 Dit is het aantal landen of gebieden waar HP recycling van hardware en/of recycling van originele HP-inktcartridges en/of recycling van originele HP- en Samsung-tonercartridges aanbiedt.