HP staat niet toe dat elektrisch en elektronisch afval uit ontwikkelde landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Europese Unie) naar ontwikkelingslanden (niet-OESO-landen buiten de EU) wordt geëxporteerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersonen. 


Ga voor een exemplaar van HP's beleid voor de export van elektronisch afval naar ontwikkelingslanden naar http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html.