HP voldoet aan alle wettelijke eisen die voortvloeien uit de omzetting van de WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) in de wetgeving van de lidstaten en de registers van de nationale autoriteiten in alle relevante landen en regio's. De datums voor registratie en handhaving zijn landafhankelijk. HP zorgt er ook voor dat alle informatie die nodig is voor de berekening van zijn producentenverplichtingen wordt verstrekt vanaf de datum of datums die in de nationale of regionale wetgeving zijn gespecificeerd. 


De WEEE-richtlijn en de herschikking van de WEEE-richtlijn bevatten diverse verplichtingen die worden opgelegd aan producenten van elektrische en elektronische apparatuur, zoals HP. Het nalevingsproces van het bedrijf voor deze verplichtingen is uitvoerig beschreven in HP's verklaring van overeenstemming met WEEE, die beschikbaar is op http://sustainability.ext.hp.com/en/support/solutions/articles/35000061770-how-does-hp-comply-with-the-weee-directive-.