General

Stelt jullie bedrijf jaarlijks een milieurapport (of MVO-jaarverslag [maatschappelijk verantwoord ondernemen]) op?
Ja. HP brengt al sinds 2001 jaarlijks verslag uit over de vooruitgang op maatschappelijk en milieugebied. We verstrekken diepgaande informatie aan belanghe...
Wat zijn de belangrijkste indicatoren waaraan HP zijn operationele prestaties afmeet en hoe worden die metrieken vastgesteld?
Op 150 locaties in 59 landen over de hele wereld nemen we maatregelen om de uitstoot van broeikasgas (BKG), energie- en wateronttrekking en afvalproductie ...
Stellen jullie duurzaamheidsdoelen?
We voeren regelmatig materialiteitsbeoordelingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) uit om relevante ESG-onderwerpen te evalueren, on...
Heeft jullie bedrijf een rating voor MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen/duurzame ontwikkeling) of hebben jullie milieuprijzen in de wacht gesleept?
Ja. HP wordt gezien als een van de duurzaamste bedrijven ter wereld. Dit zijn enkele hoogtepunten:  CDP-ranglijst 2021: enige technologiebedrijf te...
Stelt HP milieuprestatiedoelen en -doelstellingen vast voor zijn activiteiten?
Ja. Op 150 locaties in 59 landen over de hele wereld nemen we maatregelen om de uitstoot van broeikasgas (BKG), energie- en wateronttrekking en afvalprodu...
Heeft HP een milieubeleid?
Ja. HP streeft naar een toonaangevend milieu-, gezondheids- en veiligheidsprogramma (EHS) dat voor voortdurende verbetering voor de veiligheid van onze med...
Hebben jullie op dit moment een milieubeheersysteem?
Ja. Door vorm te geven aan een duurzame bedrijfsvoering laten we actief zien wat onze waarden zijn en brengen we werkwijzen die toonaangevend zijn in de se...
Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie klimaatstrategie?
De wetenschap is duidelijk en het is nu tijd om te handelen. Het rapport 'Climate Change 2021: The Physical Science Basis' van de Intergouvernement...
Wat is HP's standpunt over overeenkomsten en wetgeving op het gebied van klimaatverandering?
Klimaatverandering is een van de grootste en nijpendste problemen waar bedrijven en de maatschappij vandaag de dag mee te maken hebben. De wetenschap is du...
Welke acties heeft HP genomen om de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan?
Klimaatverandering is een van de grootste en nijpendste problemen waar bedrijven en de maatschappij vandaag de dag mee te maken hebben. De wetenschap is du...