Ja. Op 174 locaties in de Verenigde Staten en ongeveer 58 in andere landen nemen we maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen, ons energie- en waterverbruik en onze afvalproductie te verminderen. Door vorm te geven aan een duurzame bedrijfsvoering, laten we actief zien wat onze waarden zijn en brengen we werkwijzen die toonaangevend zijn in de industrie onder de aandacht van werknemers, klanten, leveranciers, bezoekers en anderen. 

Onze doelen voor n de bedrijfsvoering zijn momenteel op het volgende gericht:

  • Voor 2025 60% hernieuwbare energie gebruiken bij wereldwijde activiteiten.
  • Voor 2035 100% hernieuwbare energie gebruiken bij wereldwijde activiteiten.
  • Voor 2025 de Scope 1- en Scope 2-uitstoot van broeikasgassen door mondiale activiteiten met 60% verlagen ten opzichte van 2015.
  • Het drinkwaterverbruik bij mondiale activiteiten voor 2025 met 15% verminderen ten opzichte van 2015.

Raadpleeg voor uitgebreide informatie het gedeelte over bedrijfsactiviteiten in HP's duurzaamheidsrapport op www.hp.com/go/report.