Ja. Op 150 locaties in 59 landen over de hele wereld nemen we maatregelen om de uitstoot van broeikasgas (BKG), energie- en wateronttrekking en afvalproductie te verminderen. Door vorm te geven aan een duurzame bedrijfsvoering laten we actief zien wat onze waarden zijn en brengen we werkwijzen die toonaangevend zijn in de sector onder de aandacht van werknemers, klanten, leveranciers, bezoekers en anderen. 


HP ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's). Onze huidige programma's dragen bij tot de verwezenlijking van 16 van de 17 doelen. We zullen innovaties die deze doelen helpen bereiken, blijven stimuleren. Onze doelen voor de bedrijfsactiviteiten van HP omvatten het volgende: 

  • Voor 2025 de Scope 1- en Scope 2-BKG-uitstoot door mondiale activiteiten met 60% verlagen ten opzichte van 2015.1 
  • De BKG-uitstoot door voertuigen die eigendom zijn van HP of door leaseauto's voor 2025 met 25% verminderen ten opzichte van 2015. 
  • Voor 2025 100% hernieuwbare elektriciteit gebruiken bij wereldwijde activiteiten. 
  • De drinkwateronttrekking bij mondiale activiteiten voor 2025 met 35% verminderen ten opzichte van 2015. 
  • Voor 2025 de bedrijfsvoering van HP afvalvrij maken.2 
  • Voor 2030 een wagenpark met 100% elektrische bedrijfswagens tot stand brengen. 

Raadpleeg voor uitgebreide informatie het gedeelte over bedrijfsactiviteiten in HP's duurzaamheidsrapport van 2021 op www.hp.com/go/report. 


1 In de toekomst zal dit worden vervangen door een nieuw doel dat is ingediend bij en nog moet worden gevalideerd door SBTi. Dit zal ons bredere doel om voor 2025 als HP zijnde een CO2-neutrale bedrijfsvoering te hebben. 

2 Afvalvrije bedrijfsvoering: voor 2025 geen ongevaarlijk afval meer naar stortplaatsen brengen bij alle directe activiteiten van HP. Dit omvat alle locaties wereldwijd die in handen zijn van en worden beheerd door HP. Nul afval is gedefinieerd in de normen van de UL- of TRUE-certificering.