Klimaatverandering is een van de grootste en nijpendste problemen waar bedrijven en de maatschappij vandaag de dag mee te maken hebben. De wetenschap is helder, de effecten zijn ernstig en de noodzaak om te handelen is hoog. 

Wij zien de noodzaak om iets aan klimaatverandering te doen als onze verantwoordelijkheid en als iets wat vitaal is voor het langetermijnsucces van het bedrijf. We spannen ons in om onze CO2-voetafdruk in de hele waardeketen te verkleinen door ambitieuze, op wetenschap gebaseerde doelen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, investeringen in hernieuwbare energie en ontwikkeling van energiezuinigere producten. In bredere zin zullen we multisectorale acties blijven steunen waarmee de dreiging van een opwarmende aarde wordt aangepakt. 

We innoveren om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de overgang naar een circulaire en CO2-arme economie te versnellen. Dat doen we omwille van onze planeet, de gezondheid, het welzijn en de voorspoed van mensen en wereldwijde gemeenschappen, en de veerkracht van onze onderneming en die van onze klanten en partners. Vier belangrijke strategieën geven richting aan onze vooruitgang (zie de afbeelding). We implementeren deze door middel van het ontwerp en de levering van onze producten en oplossingen en door wereldwijde samenwerkingen die erop gericht zijn natuurlijke systemen te versterken.

Deze strategieën helpen ons ondernemingsmodellen te transformeren en bedrijfsgroei los te koppelen van het grondstofverbruik. Mede hierdoor kunnen we onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten terugdringen en duurzaamheid op de lange termijn bevorderen.

Producten en materialen in gebruik houden

Het ontwerp speelt een cruciale rol bij het vaststellen van de gevolgen van een product op het milieu. We hanteren strenge ontwerpprincipes om de milieuprestaties van onze producten gedurende de hele levenscyclus te verbeteren.

In 1992 ontwikkelden we ons Design for Sustainability-programma (oorspronkelijk Design for the Environment) om in de fasen van productontwerp en -ontwikkeling formeel rekening te houden met factoren die van invloed zijn op de duurzaamheidsprestaties.

We ontwerpen duurzame producten die ook nog eens eenvoudig te repareren zijn, zodat ze zo lang mogelijk kunnen worden gebruikt. De producten van HP scoren hoog op het gebied van duurzaamheid en repareerbaarheid. We bieden refurbishingservices voor producten die aan ons worden geretourneerd. Hierdoor wordt de levensduur van producten verlengd, meer waarde uit natuurlijke hulpbronnen gehaald en de impact op het milieu verkleind. In 2019 heeft HP 4,62 miljoen (22.500 ton) hardware-eenheden gerepareerd en 1,21 miljoen eenheden (6200 ton) opnieuw in de handel gebracht/hergebruikt.

Met innovatieve serviceoplossingen, zoals HP Device as a Service en HP Managed Print Services, worden milieueffecten verminderd doordat apparaten langer meegaan, geoptimaliseerd zijn en gemakkelijk worden teruggenomen. De serviceoplossingen van HP bieden klanten meerwaarde en de milieugevolgen en de kapitaalkosten nemen af. Klanten hebben toegang tot de nieuwste technologie, terwijl HP het printerpark beheert. Een constante relatie biedt waardevolle inzichten in het gedrag en de behoeften van eindgebruikers. Ons serviceaanbod omvat regelmatig onderhoud, waardoor hardwareproducten langer in gebruik blijven en er minder afval is. De uitstoot van broeikasgassen neemt ook af door afzonderlijke verzending van producten en bezoeken van klanten aan de winkel terug te dringen. Wanneer een product het einde van de levensduur heeft bereikt, halen we opnieuw waarde uit materialen dankzij verschillende opties voor productreparatie, hergebruik en recycling. 

In 2019 hebben we drie levenscyclusbeoordelingen uitgevoerd om de milieuvoordelen van circulaire bedrijfsoplossingen ten opzichte van transactionele productaankopen te kwantificeren. Uit een door ons uitgevoerde levenscyclusbeoordeling (LCA, life cycle assessment) blijkt dat DaaS er, vergeleken met transactionele verkoop, toe leidt dat de uitstoot van broeikasgassen met 25% afneemt, de resource efficiency met 28% verbetert, de gevolgen voor ecosystemen met 28% vermindert, en de gevolgen voor de volksgezondheid met 29% reduceert voor een notebook-pc. Deze verbeteringen zijn voornamelijk te danken aan het feit dat pc's meerdere levenscycli in gebruik blijven, waardoor de productie van extra apparaten wordt vermeden en de levensduur van hoogwaardige materialen wordt verlengd. MPS is opgezet om de uitstoot van broeikasgassen met 12% te verminderen, de resource efficiency met 13% te verbeteren en de gevolgen voor ecosystemen met 12% terug te dringen voor een multifunctionele kleurenlaserprinter. De belangrijkste aanjagers zijn onder meer een betere apparaatefficiëntie en minder materiaalgebruik (hogere percentages voor dubbelzijdig afdrukken en minder papierafval). De studie toont ook aan dat het elektriciteitsverbruik tijdens het afdrukken slechts een fractie is van de totale levenscycluseffecten. Bij deze analyse werd geen rekening gehouden met mogelijk hogere percentages voor hergebruik via MPS, waardoor de voordelen verder zouden toenemen. Dankzij HP Instant Ink blijven thuisgebruikers en microbedrijven in 18 landen productief, doordat ze nooit zonder inkt komen te zitten1. De service houdt in dat wordt geschat wanneer inkt op zal raken. Vervolgens worden cartridges en nieuwe recyclingenveloppen rechtstreeks naar de klant verzonden. Klanten die van deze service gebruikmaken, besparen tot wel 50% op inkt.2 Naast deze voordelen leidt Instant Ink ertoe dat de CO2-voetafdruk van de aankoop en distributie van inkt gemiddeld met 73%, het energieverbruik met 69% en het waterverbruik met 70% afneemt vergeleken met de aankoop en recycling van cartridges via traditionele verkoopkanalen3. Belangrijke factoren zijn onder meer minder materiaalgebruik (cartridges met een hogere capaciteit, minder verpakkingsmateriaal en een hoger recyclingspercentage) en eenvoudigere distributie (bulkvervoer en geen bezoeken aan de winkel).

Wanneer klanten producten retourneren die het einde van de levensduur hebben bereikt, dragen onze programma's voor reparatie, hergebruik en recycling eraan bij dat producten en materialen hun weg naar de economie terugvinden. Die circulaire stroming voorkomt afval en biedt materialen en producten een nieuw leven. Deze inspanningen ondersteunen onze transformatie naar een meer materiaalefficiënt circulair model. In het kader van het doel om, met ingang van 2016, 1,2 miljoen ton hardware en benodigdheden te recyclen tegen 2025, heeft HP al 528.300 ton gerecycled. 

Afval in de ontwerpfase uitsluiten en materialen verantwoord gebruiken

Om een circulaire, CO2-arme economie te creëren, moeten we zoveel mogelijk waarde zien te halen uit de materialen die we gebruiken. Afval is een kans voor voortdurende verbetering. We proberen afval te elimineren. Dat doen we door middel van innovatief ontwerp en materialen op doordachte en verantwoorde wijze te gebruiken, zodat ze veilig en efficiënt door de economie kunnen circuleren.

HP heeft de New Plastics Economy Global Commitment van de Ellen MacArthur Foundation ondertekend, dat als doel heeft de plasticvervuiling bij de bron aan te pakken. De drie grondbeginselen van de raamovereenkomst (elimineren, innoveren en circuleren) vormen de basis van onze brede benadering van alle materialen die in onze producten en verpakkingen worden gebruikt.

We streven naar een wereld waarin voor onze producten en activiteiten gebruik wordt gemaakt van materialen en chemicaliën die geen schade veroorzaken. Ruim twee decennia hebben we ons ingezet om ervoor te zorgen dat de elektronica-industrie zou overstappen op veiligere alternatieven voor zorgwekkende chemicaliën. Bekijk belangrijke mijlpalen in onze tijdlijn voor groene chemie.

Bij het onderzoeken van veiligere alternatieven voor materialen die momenteel worden gebruikt, hanteren we een voorzorgsbeginsel en gebruiken we de publicatie 'A Framework to Guide Selection of Chemical Alternatives' van de National Academies of Science en integreren we de methode 'GreenScreen® for Safer Chemicals'. We screenen alle bestanddelen aan de hand van de GreenScreen-methode.

HP draagt bij aan normen, wetgeving en een betere aanpak voor gebruik van materialen in de IT-sector. Als actief lid van het Clean Electronics Production Network (CEPN) van Green America hebben we CEPN in 2019 geholpen een kader te scheppen voor de prioriteitsbepaling van chemische stoffen. Daarnaast hebben we meegewerkt aan een screeningsprocedure voor groene chemie en een programma voor conformiteitsborging. Voorts zijn we betrokken bij verschillende projecten in het kader van Clean Production Action, waaronder de Business-NGO Working Group (BizNGO) en het Chemical Footprint Project (CFP).

We proberen continu de hoeveelheid materialen in nieuwe producten te verminderen om zo de gevolgen van de winning en productie van grondstoffen terug te dringen. In 2019 hebben we 1,02 miljoen ton4 aan materialen gebruikt in onze producten en verpakkingen. Daarvan had 398.000 ton (39%) een hernieuwbare5 en duurzame herkomst.

We zijn zowel een leverancier als een gebruiker van teruggewonnen materialen en we verwerken steeds meer gerecyclede en recyclebare materialen in nieuwe HP-producten. Dit helpt de mondiale marktontwikkeling met betrekking tot teruggewonnen en gerecyclede materialen te versnellen en bevordert de overgang naar een circulaire economie. We richten ons hoofdzakelijk op gerecycled plastic. In 2019 hebben we in totaal 25.560 ton plastic dat na gebruik is gerecycled in hardwareproducten van HP gebruikt. We willen ook meer gerecycled metaal gebruiken.

In 2019 hebben we ruim 4,2 miljard HP-inkt- en -tonercartridges gemaakt van meer dan 72.000 ton gerecycled plastic. Hierdoor kwamen 875 miljoen HP-cartridges en naar schatting 113 miljoen kledinghangers en 4,69 miljard plastic flessen na gebruik niet op de vuilnisbelt terecht. In plaats daarvan werden deze materialen geüpcycled voor verder gebruik. Meer dan 82% van de originele HP-tonercartridges bevat 45-70% plastic dat na gebruik is gerecycled en 100% van de originele HP-tonercartridges bevat 5-45% materiaal dat van de consument of de industrie afkomstig is6. Door in originele HP-inktcartridges gerecycled plastic te gebruiken in plaats van nieuw plastic, neemt het gebruik van fossiele brandstof voor de productie van plastic met 69% af. Het gerecyclede plastic dat in originele HP-inktcartridges wordt gebruikt, heeft gemiddeld een 73% kleinere CO2-voetafdruk dan nieuw gemaakt plastic dat in originele HP-inktcartridges wordt gebruikt7.

Het papier dat onze klanten gebruiken in HP-producten is goed voor ongeveer 20% van onze CO-voetafdruk en 35% van onze watervoetafdruk. We zorgen ervoor dat klanten op een meer verantwoorde manier kunnen afdrukken door printers en software te ontwerpen die het papiergebruik optimaliseren, dubbelzijdig afdrukken standaard in te stellen voor veel printerparken, papierafval terug te dringen met behulp van HP Managed Print Services en de recyclebaarheid van papier te verbeteren door oplossingen voor het ontinkten van papier te ontwikkelen.

Via het HP Sustainable Forests Cooperative willen we 80.000 hectare bos beschermen en herstellen. Een bos van deze omvang levert gewoonlijk meer papier op dan jaarlijks door de consumentenprinters van HP wordt gebruikt.

In 2016 hebben we ons ten doel gesteld ontbossing door ons papier en ons papieren verpakkingsmateriaal te stoppen. Sinds 2016 hebben we ons doel om de ontbossing in verband met HP-papier (dat in 2019 58% van de vezeltonnage van HP uitmaakte) naar nul te brengen weten te behalen. Papier wordt nu volledig van gecertificeerde en gerecyclede grondstoffen gemaakt8. In 2019 bedroeg de hoeveelheid FSC®-gecertificeerde vezels (Forest Stewardship Council®) in HP-papier wederom meer dan 55% (gewichtspercentage).

Papieren productverpakkingen waren goed voor de resterende 42% van HP's fiber tonnage. Met ingang van april 2020 voldoen alle verpakkingen van onze tier 1-verpakkingsleveranciers aan onze vereiste van nul ontbossing. We spannen ons ook in om ervoor te zorgen dat verpakkingsleveranciers verder in de keten eind 2020 aan deze vereiste voldoen.

Onze strategie voor duurzame verpakkingen is gericht op eliminatie van onnodige verpakkingsmaterialen, ontwerpinnovatie en betere circulatie van materialen, met als doel de klantervaring te verbeteren en tegelijkertijd vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van een circulaire en CO2-arme economie. In de eerste helft van 2020 hebben we als doel gesteld om plastic wegpwerpverpakkingen voor 2025 met 75% te elimineren ten opzichte van 2018. We boeken vooruitgang wat betreft ons doel om papieren productverpakkingen voor 2020 voor 100% van gecertificeerde en gerecyclede grondstoffen te maken. Om het afdanken van verpakkingen die het einde van de levensduur hebben bereikt aan te pakken, bieden we terugnamediensten aan en werken we de handleiding Recycle your HP packaging regelmatig bij om te voorkomen dat verpakkingsmateriaal op de vuilnisbelt terechtkomt.

Een CO-arme toekomst creëren

De energie door onze producten tijdens het gebruik wordt verbruikt, levert een van de grootste bijdragen aan onze CO2- en watervoetafdruk. Om onze klanten te helpen hun energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen te verminderen, ontwerpen we energie-efficiënte apparaten en bieden we handige en duurzamere op service gebaseerde oplossingen. We gebruiken meerdere criteria om de vooruitgang te beoordelen en verbeteringen te bevorderen.

Sinds 2010 is het energieverbruik van onze personal systems gemiddeld met 50% gedaald, ondanks de algemene stijging van de vraag naar meer softwarevermogen in die periode. Deze afname omvat een gemiddelde verlaging van het energieverbruik van 54% voor desktops, 38% voor notebooks en 38% voor werkstations9

Voortdurende ontwerpverbeteringen in 2019, waaronder efficiëntere CPU's en stroomvoorzieningen, droegen bij aan een aanhoudende daling van het standaardenergieverbruik van onze desktops, notebooks en werkstations. Een andere factor was de toenemende verschuiving naar desktops met een kleinere vormfactor, die in het algemeen minder energie verbruiken.

Door middel van continue innovaties, zoals een verbeterde fusertechnologie, hogere afdruksnelheden en een beter energiebeheer, hebben we een decennialange trend om de energiezuinigheid van HP LaserJet-producten te verbeteren gevoed. Onze klanten kunnen het energieverbruik thuis en op kantoor hierdoor terugbrengen.

In 2019 bleven we de energiezuinigheid van onze LaserJet-producten verhogen en zagen we in het inkjetprinterassortiment een toenemende verschuiving naar zuinigere modellen. 94% van onze geleverde thuis- en kantoorprinters had de ENERGY STAR®-certificering. We blijven de producten in ons assortiment vervangen door ENERGY STAR® 3.0-modellen, die tot de best presterende beeldverwerkingsapparatuur horen. Zo hebben Color LaserJet- en LaserJet Enterprise-printers van HP bijvoorbeeld de ENERGY STAR® 3.0-certificering. Originele HP-tonercartridges met JetIntelligence maken energiezuinig afdrukken op eersteklas papier en een lagere CO2-voetafdruk mogelijk. Printers met zwarte HP EcoSmart low-melttoners gebruiken gemiddeld 21% minder energie vergeleken met de eerdere generatie JetIntelligence-cartridges10.

HP neemt maatregelen om het papiergebruik bij afdrukken efficiënter te maken door middel van ontwerpkenmerken, zoals pull-printing en automatisch dubbelzijdig afdrukken. Nieuwe initiatieven voor CO2-neutraal afdrukken en duurzame bosbouw, zoals CO2-compensaties en CO2-opslag, dragen ook bij aan het verminderen of vermijden van de uitstoot.

Natuurlijke systemen regenereren

In tegenstelling tot het lineaire 'take-make-waste'-model is het ontwerp van een circulaire economie gericht op terugwinning en heeft het als doel groei geleidelijk te ontkoppelen van het gebruik van eindige bronnen. Om de enorme milieu-uitdagingen waar we voor staan aan te pakken, moeten we verder kijken dan onze waardeketen om de natuurlijke systemen waar we allemaal van leven actief te versterken. Willen we de noodzakelijke schaalgrootte bereiken, dan is een goede samenwerking binnen en tussen industrieën, en tussen bedrijven, overheden, niet-gouvernementele organisaties, academici en anderen een vereiste. Technologie is essentieel voor deze inspanningen en voor het verwezenlijken van een meer circulaire en CO2-arme toekomst.

In 2016 riep HP in Haïti een ambitieus programma in het leven om het groeiende probleem van plastic dat in zee dreigt te belanden aan te pakken. In samenwerking met de First Mile Coalition en onze leveranciers hebben we een goed functionerende toeleveringsketen voor plastic dat in zee dreigt te belanden opgezet.

In september 2019 hebben we meer dan 35 miljoen plastic flessen verzameld die zijn geüpcycled naar HP-printercartridges en -hardwareproducten. Dat is meer dan 450 ton plastic dat anders in de Caribische Zee terecht had kunnen komen.

Met dit initiatief hebben we nieuwe marktkans aangeboord die een stabiele inkomstenstroom oplevert voor lokale inzamelaars, veiligere werkomstandigheden mogelijk maakt en lokale onderwijskansen ondersteunt.

We zijn trots op onze vooruitgang en erkennen dat deze uitdaging te groot is voor één bedrijf of organisatie. Om nog meer vooruitgang te boeken, heeft HP zich in 2018 aangesloten bij NextWave Plastics. Dit mondiale consortium van internationale bedrijven zet zich in om het gebruik van plastic dat in zee dreigt te belanden plastic op te schalen door het allereerste wereldwijde netwerk van toeleveringsketens voor dergelijk plastic te ontwikkelen.

In januari 2020 werd HP aangekondigd als een van de oprichters van het Ocean Plastics Leadership Network. Deze ledengemeenschap wil de samenwerking voor het aanpakken van de plasticvervuiling in de oceanen versnellen.

In januari 2020 sloot HP zich ook aan bij Project STOP. Door samen te werken met overheden en gemeenschappen in Zuidoost-Azië kunnen effectieve afvalbeheersystemen worden ontwikkeld die voorkomen dat plastic in zee terechtkomt en die oplossingen bieden die in ander steden navolging kunnen hebben.

HP heeft zich ertoe verbonden de ontbossing door zijn toeleveringsketens voor papier en verpakkingsmaterialen tegen te gaan. We beseffen echter dat we voor een grondige aanpak van het wereldwijde probleem van ontbossing verder moeten kijken dan onze eigen toeleveringsketen en dat we moeten samenwerken om deze waardevolle natuurlijke systemen te beschermen en te herstellen. In november 2019 hebben we het HP Sustainable Forests Cooperative geïntroduceerd om op wetenschap gebaseerde doelen te stellen en mensen er bewust van te maken hoe belangrijk het voor bedrijven en de natuur is om de bescherming van bossen en de biodiversiteit op te voeren.

De eerste projecten van het Sustainable Forests Cooperative vinden plaats in samenwerking met het WNF en zijn gericht om voor eind 2024 meer dan 80.000 hectare bos in Brazilië en China te herstellen en het beheer ervan te verbeteren. Het gebied dat in deze projecten is opgenomen, is net zo groot als New York en levert voldoende papier op om alle consumentenprinters van HP vier jaar lang van papier te voorzien.

Naast deze activiteiten steunt HP ook de ontwikkeling van een Forest Stewardship Council® (FSC®)-markt voor consumenten. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om eenvoudig alle FSC-retailpartners en FSC-gecertificeerde merken te vinden en gecertificeerde producten te kopen. Het project zal onder de aandacht brengen hoe belangrijk verantwoord beheerde bossen zijn en de vraag naar FSC-gecertificeerde producten vergroten.

Impact van de toeleveringsketen op het milieu

Onze productie- en niet-productieleveranciers zijn onmisbaar als we onze waardeketen CO2-arm en grondstoffenefficiënt willen maken. Al meer dan tien jaar werken we nauw met onze leveranciers samen aan de verbetering van hun milieuprogramma's en een transparante rapportage van de voortgang. Onze Sustainability Scorecard is een essentieel element van onze inspanningen om verwachtingen te stellen, de prestaties van onze leveranciers te evalueren en continue verbetering te bevorderen.

We verwachten dat 98% van onze productieleveranciers, op basis van besteding, via HP's CDP Supply Chain-lidmaatschap belangrijke kwalitatieve en kwantitatieve informatie verstrekt over milieubeheer en -gevolgen. De opgevraagde informatie omvat de uitstoot van broeikasgassen en doelen voor de vermindering ervan, het totale energieverbruik en het gebruik van hernieuwbare energie, wateronttrekking, risico's voor het klimaat en water, en beheer. We stellen onze verwachtingen regelmatig naar boven bij om continue verbetering te stimuleren. De verwachtingen omvatten criteria voor milieubeheer door leveranciers, zoals op wetenschap gebaseerde doelen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, verificatie door derden van de uitstoot van broeikasgassen, publicatie van een duurzaamheidsrapport volgens de GRI-beginselen, en transparante rapportage via CDP van belangrijke milieugegevens, waaronder de uitstoot van broeikasgassen, het energieverbruik, het gebruik van hernieuwbare energie en watermanagement.

Ons doel om de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen in de toeleveringsketen voor 2025 met 10% te verlagen ten opzichte van 201511 is een van de drie doelen van HP voor de waardeketen die door het Science Based Targets-initiatief worden gewaarborgd. Hoewel de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen van 2015 tot 2018 gelijk bleef wanneer deze wordt berekend als een voortschrijdend driejaarsgemiddelde, waren de jaarwaarden voor de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen (die niet als voortschrijdend gemiddelde zijn berekend) in diezelfde periode echter met 13% afgenomen. Sinds 2010 heeft HP de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen door tier 1-productieleveranciers en in verband met producttransport met 24% teruggebracht. Om ons doel te kunnen bereiken, richten we de aandacht van onze leveranciers op het verbeteren van hun energiebeheer en -efficiëntie, het gebruiken van hernieuwbare energie en het stellen van wetenschappelijk gefundeerde doelen.

We hebben eraan bijgedragen dat 98% van onze tier 1 productieleveranciers, op basis van besteding, hun belasting van het milieu heeft verminderd. In totaal liet 94% weten doelen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te hebben gesteld. We stimuleerden leveranciers ook om hernieuwbare energie te gaan gebruiken. Op basis van besteding heeft 78% aangegeven dit in 2018 te hebben gedaan. 47% heeft aangegeven doelen te hebben gesteld voor het gebruik van hernieuwbare energie.

Voor betere efficiëntie, kostenbesparing en het terugdringen van negatieve milieueffecten door producttransport, trachten we ons logistieke netwerk te optimaliseren. Dat doen we door verzendingen te consolideren, nieuwe routes te bepalen en direct te leveren aan de klant of lokale distributiecentra.

Wij eisen van onze producttransportleveranciers dat zij het Global Logistics Emissions Framework gebruiken om de emissieberekeningen te standaardiseren. HP heeft de Global Logistics Emissions Council (GLEC) in 2016 geholpen bij de ontwikkeling van dit systeem dat specifiekere, op brandstof gebaseerde of andere GLEC-conforme gegevens oplevert die rekening houden met variatie tussen verschillende locaties. Om vooruitgang binnen de sector en daarbuiten te boeken, werken we samen met de Clean Cargo Working Group, Green Freight Asia, de Climate and Clean Air Coalition van de Verenigde Naties en het SmartWay-programma van de Amerikaanse milieubescherming (Environmental Protection Agency, EPA).

We blijven SmartWay-partners gebruiken voor al onze producten die in de Verenigde Staten en Canada per vrachtwagen worden vervoerd. Doel van het programma is de efficiëntie van het wegvervoer te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen en andere stoffen te verminderen. In 2019 ontving HP voor de zesde keer op rij de SmartWay Excellence Award van de Amerikaanse EPA. Dit toont het leiderschap van HP aan op het gebied van energie- en milieuprestaties binnen het vrachttransport in de VS in de categorie 'Large Shipper'.

Veel van onze leveranciers zijn actief in regio's waar waterstress een toenemende dreiging vormt. Samen met productieleveranciers proberen we het watermanagement tijdens hun werkzaamheden te verbeteren. Om de locaties van leveranciers in gebieden met waterstress te identificeren, gebruiken we instrumenten voor waterrisicobeoordeling, zoals de Aqueduct Water Risk Atlas van het World Resources Institute. Daarnaast identificeren we locaties waar bij de productie relatief gezien veel water wordt gebruikt. Aan de hand van deze informatie beoordelen we de algemene risico's en mogelijkheden van waterstress. We vragen onze leveranciers om informatie over de risico's, het gebruik en het beheer van water door te geven via het CDP Supply Chain-programma. Om verdere verbeteringen te stimuleren, nemen we criteria voor waterbeheer op in onze Sustainability Scorecard voor leveranciers. Leveranciers worden beoordeeld op het transparant rapporteren van de kwantitatieve wateronttrekking en het hebben van een overkoepelend overheidsbeleid of bedrijfsbrede bestuursstructuur voor water die op het niveau van de raad van bestuur of het topmanagement is uitgestippeld.

We proberen ook met productieleveranciers samen om de afvalmeting en -rapportage te verbeteren, afvalvolumes te verminderen en vooruitgang te boeken in de richting van een circulaire economie. HP vraagt zijn leveranciers verslag uit te brengen over afval via de Environmental Survey van de RBA.

Operationele activiteiten

Op 174 locaties in de Verenigde Staten en ongeveer 58 in andere landen nemen we maatregelen om onze uitstoot van broeikasgassen, ons energie- en waterverbruik en onze afvalproductie te verminderen. Hoewel de uitstoot van broeikasgassen door activiteiten van HP slechts 1% van onze totale CO2-voetafdruk uitmaakt, kunnen we hier wel de meeste controle en invloed op uitoefenen en zodoende onmiddellijk effect sorteren.

Waar mogelijk wil HP de eigen en de gehuurde faciliteiten over de hele wereld voorzien van certificeringen voor milieubeheer en groene gebouwen. Sinds eind 2019 hebben 21 faciliteiten (inclusief alle productielocaties van HP) een ISO 14001-certificering (de meest recente versie), waarbij 17 deze hebben in het kader van onze wereldwijde ISO 14001-certificering. Sinds eind 2019 hebben 7 faciliteiten (inclusief 29% van de productielocaties van HP) een ISO 45001-/OHSAS 18001-certificering voor gezond en veilig werken.

Sinds 2019 hebben 18 sites een LEED-certificering of lokale equivalent. Twee locaties hebben een SITES-certificering en één locatie heeft een TRUE-certificering12. Bij het ontwerpen van nieuwbouw is telkens uitgegaan van de LEED v4 Gold Standard of een lokale equivalent zoals BREEAM. Ter ondersteuning van deze doelstellingen hebben we het HP Green and Smart Construction Playbook ontwikkeld voor projectmanagers.

Onze uitstoot van broeikasgassen door activiteiten houdt voornamelijk verband met de energie die wordt gebruikt om onze faciliteiten van stroom te voorzien. Met onze wereldwijde activiteiten hebben we in 2019 215.800 ton aan Scope 1- en Scope 2-CO2-eq uitstoot geproduceerd. Dat is een daling van 44% in vergelijking met 2015, waardoor we vooruitgang boeken wat betreft ons wetenschappelijk gefundeerde doel van een reductie van 60% voor 2025. De belangrijkste motor van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen waren onder meer een verlaging van het energieverbruik door efficiëntieprojecten en productieconsolidatie, en de inkoop van hernieuwbare energie.

In 2019 bestonden onze tactieken om het energieverbruik te verminderen onder meer uit een initiatief voor optimalisatie van de koelinstallatie, persluchtoptimalisatie, initiatieven voor slimme gebouwen, retro-commissioning, ombouw naar ledverlichting en modernisering van de verlichting op meerdere locaties. In 2019 hebben we op 18 locaties 29 projecten uitgevoerd met als doel jaarlijks 8700 MWh te besparen.

Voor 2035 willen we 100% hernieuwbare energie gebruiken om stroom te kunnen leveren voor onze werkzaamheden. In 2019 hebben we wereldwijd 240.398 MWh hernieuwbare energie ingekocht en opgewekt (92% wind-, 4% zonne- en 4% waterenergie). Duurzame energiebronnen waren goed voor 43% van ons wereldwijde elektriciteitsverbruik vergeleken met 47% in 2018.

Voor 2025 willen we de uitstoot van broeikasgassen door eigen of gehuurde voertuigen in het wagenpark van HP met 10% terugbrengen ten opzichte van 2015. HP is een van de 10 oprichters van EV100. Dit initiatief van de Climate Group is in 2017 gestart om het gebruik van elektrische voertuigen (EV's) wereldwijd te bespoedigen. Ter ondersteuning van dit initiatief hebben we toegezegd om voor 2040 wereldwijd op alle geschikte locaties een EV-infrastructuur aan te leggen. In 2019 had 32% van de 85 beoogde locaties een EV-infrastructuur.

Het waterverbruik in verband met onze activiteiten bedraagt 2% van onze totale watervoetafdruk. We gebruiken de Aqueduct Water Risk Atlas van het World Resource Institute om het risico van locaties te beoordelen en prioriteit te geven aan locaties die waterstress opleveren.

De intensiteit van het waterverbruik per miljoen dollar netto-omzet nam tussen 2018 en 2019 met 15% af. We hebben het drinkwaterverbruik in 2019 met 18% verlaagd ten opzichte van 2015. Hiermee hebben we ons streefdoel van een 15% vermindering voor 2025 zes jaar eerder behaald. HP heeft in 2019 wereldwijd 301.000 kubieke meter water hergebruikt13 voor sanitaire en groenvoorzieningen. Dit stond gelijk aan 10% van het totale waterverbruik. Het bedrijf heeft dat jaar ook 1000 kubieke meter regenwater opgevangen en voor koeltorens gebruikt.

HP's beleidsstandpunt over klimaatactie vindt u op http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html

Raadpleeg voor meer informatie over onze klimaatstrategie en samenwerkingen HP's duurzaamheidsrapport van 2019 op: www.hp.com/go/report.

1 Gebaseerd op abonnementsgebruik, een internetverbinding met de HP-printer, een geldige creditcard/betaalkaart, een e-mailadres en leveringsmogelijkheden in uw regio. Het aantal landen geldt per februari 2020.

2 Gebaseerd op maandelijkse abonnementskosten bij alleen het gebruik van alle pagina's in het abonnement ten opzichte van de kosten per pagina van de meeste kleureninkjetprinters die goedkoper zijn dan USD 399. Kleureninkjetprinters zijn geselecteerd op het marktaandeel volgens de laatste editie van IDC CYQ1 2019 Hardcopy Peripherals Tracker. De kosten per pagina van een standaardcartridge zijn op basis van het maandelijkse inktrapport van Gap Intelligence (5/12/2019) 201905Wk2. HP-berekeningen zijn gebaseerd op voor Energy Star genormaliseerde TEC-gegevens en vergelijking van de in het voorjaar van 2019 geïntroduceerde zwart-wit HP LaserJet-printers uit de 300/400-serie en de 500-serie. HP 58/59/76/77A/X vergeleken met HP 26A/X en HP 89A/X/Y vergeleken met HP 87A/X.

3 Vergeleken met losse verkopen van dezelfde HP-inktcartridges. Gebaseerd op een beoordeling van de levenscyclus (LCA) in opdracht van HP in 2020 uitgevoerd door Four Elements Consulting.

4 Dit aantal omvat geen commerciële en industriële oplossingen voor grafische afdrukken, verpakkingen voor deze oplossingen, scanners of afzonderlijk verkrijgbare benodigdheden voor personal systems.

5 Hernieuwbaar materiaal is volgens de normen van het Global Reporting Initiative 'materiaal dat afkomstig is van overvloedige hulpbronnen die snel worden aangevuld door ecologische cycli of agrarische processen, zodat de diensten die door deze en andere gekoppelde hulpbronnen worden geleverd niet in gevaar komen en beschikbaar blijven voor de volgende generatie.' Deze gegevens omvatten papier, papieren verpakkingen en houten pallets.

6 80% van de originele HP-inktcartridges bevat 45-70% gerecycled materiaal. 100% van de originele HP-tonercartridges bevat 5-45% materiaal dat van de consument of de industrie afkomstig is. Tonerflessen niet inbegrepen. Zie www.hp.com/go/recycledcontent voor een lijst.

7 Vergeleken met losse verkopen en distributie van dezelfde HP-inktcartridges in winkels. Gebaseerd op een beoordeling van de levenscyclus (LCA) in opdracht van HP in 2020 uitgevoerd door Four Elements Consulting.

8 Minder dan 2% van al het papier (in ton) heeft geen certificeringsetiket, maar is wel gemaakt van gecertificeerde vezels. Gerecyclede vezels voor papierproducten zijn inbegrepen in de FSC-certificering.

9 Het gemiddelde energieverbruik van HP-producten is tussen 2010 en 2019 jaarlijks geschat aan de hand van grote productfamilies die representatief zijn voor het totale geproduceerde productvolume. De grote productfamilies omvatten notebooks en desktopcomputers, tablets, all-in-ones, werkstations, thin clients en beeldschermen.

10 HP-berekeningen gebaseerd op voor Energy Star genormaliseerde TEC-gegevens en vergelijking van de in het voorjaar van 2019 geïntroduceerde zwart-wit HP LaserJet-printers uit de 300/400-serie en de 500-serie. HP 58/59/76/77A/X vergeleken met HP 26A/X en HP 89A/X/Y vergeleken met HP 87A/X.

11 De intensiteit wordt berekend als het gedeelte van de door tier 1-productie- en producttransportleveranciers gerapporteerde broeikasgasuitstoot, dat toe te schrijven is aan HP, gedeeld door de jaaromzet van HP. Met deze methode worden de milieuprestaties gerelateerd aan de bedrijfsproductiviteit. De intensiteit wordt gerapporteerd als een voortschrijdend driejaarsgemiddelde om de gevolgen van fluctuaties op jaarbasis te beperken en langetermijntrends zichtbaar te maken. De broeikasgasuitstoot door productieleveranciers bestaat Scope 1- en Scope 2-uitstoot.

12 Vanaf 31 oktober 2019.

13 Dit bestaat volledig uit NEWater (gezuiverd afvalwater dat bij productieactiviteiten in Singapore is gebruikt). Regenwater is niet meegenomen.