Klimaatverandering is een van de grootste en nijpendste problemen waar bedrijven en de maatschappij vandaag de dag mee te maken hebben. De wetenschap is duidelijk, de effecten zijn ernstig en het is nu tijd om te handelen. 


HP ziet klimaatactie niet alleen als een verantwoordelijkheid, maar als iets wat vitaal is voor het voortbestaan van het bedrijf. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ons bedrijf veerkrachtig is door te innoveren om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en ons aan te passen aan een steeds veranderend mondiaal ondernemings- en regelgevingsklimaat. We zijn ons ervan bewust dat onze klanten, investeerders en werknemers van ons verwachten dat wij ons steentje bijdragen om de klimaatcrisis aan te pakken en ons bedrijf duurzamer maken. 


De productie, de levering en het gebruik van producten en oplossingen van HP vergen veel natuurlijke bronnen en energie. We streven ernaar de impact van onze toeleveringsketen, activiteiten, producten en oplossingen op het klimaat te verminderen. Onze CO2-en watervoetafdrukken beslaan onze volledige mondiale waardeketen, van leveranciers1 tot onze activiteiten en miljoenen klanten wereldwijd. We stellen al twintig jaar een openbaar duurzaamheidsrapport op. Als eerste IT-bedrijf ter wereld hebben wij onze volledige CO2-voetafdruk gepubliceerd en we zijn een van de eerste bedrijven die hun complete watervoetafdruk bekendmaakten. We blijven onze ecologische voetafdruk in de hele waardeketen meten en beheren om vast te stellen waar verbetering nodig is. 


Inspanningen in de toeleveringsketen 

Onze productie- en niet-productieleveranciers zijn onmisbaar als we onze waardeketen CO2-vrij willen maken en hulpbronnen efficiënter willen gebruiken. 


Al meer dan tien jaar werken we nauw met onze leveranciers samen aan de verbetering van hun milieuprogramma's en een transparante rapportage van de voortgang. Onze Supplier Responsibility Scorecards (scorekaarten voor verantwoordelijkheid van leveranciers) vormen een essentieel element van onze inspanningen om verwachtingen te stellen, de prestaties van onze leveranciers te evalueren en continue verbetering te bevorderen. 


We vereisen dat 98% van onze productieleveranciers, op basis van besteding, en strategische niet-productieleveranciers via HP's CDP Supply Chain-lidmaatschap belangrijke kwalitatieve en kwantitatieve informatie verstrekt over milieubeheer en -gevolgen. De opgevraagde informatie omvat broeikasgasemissies (BKG's) en doelen voor de vermindering ervan, het totale energieverbruik en het gebruik van hernieuwbare energie, wateronttrekking, risico's voor het klimaat en water, en beheer. 


We verhogen regelmatig onze verwachtingen ten aanzien van milieubeheer door leveranciers, zoals op wetenschap gebaseerde doelen voor vermindering van de BKG-uitstoot, verificatie door derden van de BKG-uitstoot, publicatie van een duurzaamheidsrapport volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), en transparante rapportage via CDP. 


We blijven onze betrokkenheid vergroten bij leveranciers die de 'hotspots' voor BKG-uitstoot in onze toeleveringsketen vormen (zoals lcd-panelen, printplaten, geheugen en opslag). Deze zijn geïdentificeerd aan de hand van levenscyclusanalyses (LCA's) en rechtstreeks verzamelde gegevens. In 2021 omvatte dit inkoopgedreven workshops met 27 leveranciers die ongeveer 60% van HP's productie-uitgaven vertegenwoordigden. Aandachtspunten waren onder meer het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde doelen en het opstellen van routekaarten voor het verhogen van het gebruik van hernieuwbare energie. 


Uitstoot van broeikasgassen  

In 2008 publiceerde HP als eerste grote IT-bedrijf geaggregeerde gegevens over de BKG-uitstoot in de toeleveringsketen. We blijven ons inspannen om op dit gebied vooruitgang te boeken, onder meer via onze doelen. Ons doel om de intensiteit van de BKG-uitstoot in de toeleveringsketen te verlagen2, is een van de drie doelen van HP voor de waardeketen die door het Science Based Targets-initiatief worden gewaarborgd. Deze doelen zijn uitgewerkt in samenwerking met deskundigen van het Wereld Natuur Fonds (WWF), waaruit blijkt hoe streng ons proces voor het stellen van doelen is. 


In 2021 zijn we met onze leveranciers blijven samenwerken om positieve veranderingen te bewerkstelligen. Zo hebben we bijvoorbeeld trainingen gegeven over onze milieuverwachtingen en hoe die verband houden met onze Supplier Responsibility Scorecards. 


Ook hebben we met andere organisaties samengewerkt om sectoroverschrijdende verbeteringen te versnellen. 

 • HP heeft met de We Mean Business Coalition, CDP en branchegenoten samengewerkt om de omarming van de SBTi-methode door IT-bedrijven in de toeleveringsketen (zowel productie- als niet-productieleveranciers) in de regio Groot-China te bevorderen. 


 • We hebben ons aangesloten bij de 2021 CDP Science-Based Targets-campagne. Daarnaast hebben we een brief meeondertekend, waarin we een groot aantal bedrijven, waaronder veel in onze toeleveringsketen, oproepen SBTi-gevalideerde doelen te stellen om de BKG-uitstoot te verminderen. Eind 2021 hadden negen van die leveranciers een nieuw doel gesteld. Vier van hen streven zelfs naar netto-nul-uitstoot. 


 • Om de lokale vraag naar hernieuwbare energie in landen waar sommige van onze leveranciers zijn gevestigd te ondersteunen, hebben we via het Clean Energy Demand Initiative met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken samengewerkt om met die landen intentieverklaringen op te stellen die tijdens de COP26-conferentie zijn gepresenteerd. 


 • Samen met zeven van onze leveranciers hebben we deelgenomen aan rondetafeldiscussies die door de Climate Business Hub van het WWF werden georganiseerd om beleid te promoten dat meer hernieuwbare elektriciteit in de provincie Jiangsu mogelijk zal maken. Ook vertegenwoordigers van de Chinese overheid en ontwikkelaars van hernieuwbare energie waren daarbij aanwezig. 


Ons programma voor energie-efficiëntie in China en Zuidoost-Azië, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met ngo's als BSR, de Natural Resources Defense Council (NRDC), het World Resources Institute en het WWF, helpt leveranciers bij het opbouwen van capaciteiten, het vaststellen van manieren om de energie-efficiëntie te verbeteren en het onderzoeken van het gebruik van hernieuwbare energie. 


Transport van producten 

Voor betere efficiëntie, kostenbesparing en het terugdringen van negatieve milieueffecten, trachten we ons logistieke netwerk te optimaliseren. Dat doen we door verzendingen te consolideren, nieuwe routes te bepalen en direct te leveren aan de klant of lokale distributiecentra. Om vooruitgang te boeken, hebben we in 2021 workshops over een afname van de BKG-uitstoot gehouden met ongeveer 20 leveranciers die samen goed zijn voor meer dan 90% van onze CO2-eq-uitstoot op dit gebied. Duurzaamheidsthema's komen ook aan bod tijdens onze driemaandelijkse directievergaderingen met diezelfde leveranciers, om de aandacht voor milieuthema's te bevorderen en hen aan te moedigen gerelateerde prestatiedoelen te stellen. 


HP neemt deel aan verschillende proefprogramma's waarbij mogelijkheden worden onderzocht om de BKG-uitstoot door logistieke activiteiten terug te dringen. Een voorbeeld is het project van Maersk en marktleiders om CO2-vrije oplossingen voor zeetransport op te schalen, zoals het gebruik van CO2-neutrale e-methanol of duurzame bio-methanol. 


We eisen van onze transportleveranciers dat zij het Global Logistics Emissions Council Framework gebruiken om gestandaardiseerde berekeningen en gegevens te verkrijgen die rekening houden met variatie tussen verschillende locaties. Om vooruitgang binnen de sector en daarbuiten te boeken, werken we samen met de Clean Cargo Working Group, het Smart Freight Centre, de International Council on Clean Transportation en het SmartWay-programma van de Amerikaanse milieubescherming (Environmental Protection Agency, EPA). 


We blijven SmartWay-partners gebruiken voor al onze producten die in de Verenigde Staten en Canada per vrachtwagen worden vervoerd.3 Doel van het programma is de efficiëntie van het wegvervoer te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen en andere stoffen te verminderen. 


Inspanningen op het gebied van bedrijfsvoering 

Op 150 locaties in 59 landen over de hele wereld nemen we maatregelen om onze BKG-uitstoot, onze energie- en wateronttrekking en onze afvalproductie te verminderen. Hoewel de BKG-uitstoot door activiteiten van HP slechts 1% van onze totale CO2-voetafdruk uitmaakt, kunnen we hier wel de meeste controle en invloed op uitoefenen en zodoende onmiddellijk effect sorteren. Door vorm te geven aan een duurzame bedrijfsvoering laten we actief zien wat onze waarden zijn en brengen we werkwijzen die toonaangevend zijn in de sector onder de aandacht van werknemers, klanten, leveranciers, bezoekers en anderen. 


Onze BKG-uitstoot door activiteiten houdt voornamelijk verband met de energie die wordt gebruikt om onze faciliteiten van stroom te voorzien. We doen het volgende om geld te besparen, doelen te behalen en onze invloed op het milieu te verminderen: 


 • - Het energieverbruik drastisch verminderen door optimalisatie- en efficiëntieprojecten. 

 • - De opwekking van hernieuwbare energie op locatie verhogen. 

 • - Hernieuwbare energie van buiten inkopen, waaronder certificaten voor hernieuwbare energie (REC'srenewable energy credits), groenestroomopties van nutsbedrijven en stroomafnameovereenkomsten (PPA's, power purchase agreements). 


Voordat locaties weer gedeeltelijk in gebruik werden genomen, waren onze niet-essentiële gebouwen vanwege corona gedurende het grootste deel van 2020 gesloten en door toegangsbeperkingen konden we veel kapitaalgefinancierde energiebesparingsprojecten niet uitvoeren. Onze facilitaire teams hebben deze gebouwen voorbereid op leegstand. Zo werden verruimde instelwaarden voor de temperatuur gehandhaafd, verlichtingsschema's beperkt en apparaten handmatig uitgeschakeld wanneer deze niet nodig waren. 


Later in 2021 hebben we verschillende kapitaalgefinancierde energiebesparingsprojecten geïmplementeerd, waaronder optimalisering van koelinstallaties, verbetering van de ledverlichting, verbetering van de noodstroomvoeding (uninterruptible power supply, UPS), vervanging van airconditioningsystemen (HVAC), retro-commissioning van de site en installatie van verbeterde regelaars voor een groot persluchtsysteem op de site. We hebben ook gecontroleerd of de locaties bij heringebruikname voldeden aan de temperatuurinstelwaarden van HP voor bezetting. 


Voor 2025 willen we 100% hernieuwbare elektriciteit gebruiken om stroom te kunnen leveren voor onze werkzaamheden. Bronnen van hernieuwbare elektriciteit waren in 2021 onder meer REC'sGvO's (garanties van oorsprong) en I-REC's (internationale REC's) (87,3%), directe aankopen (11,2%) en ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie en lokale PPA's (1,5%).4 Door deze aankopen bereikten we opnieuw onze doelstelling om 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken in de Verenigde Staten en hielpen we de wereldmarkt voor duurzame energiebronnen te bevorderen. 


Voortbouwend op eerdere initiatieven voor hernieuwbare energie, waaronder de zonnepanelen op het dak van ons hoofdkantoor in Palo Alto, hebben we in 2021 een grote stroomafnameovereenkomst voor zonne-energie ondertekend voor onze faciliteit in Barcelona, Spanje. Op basis hiervan wordt ongeveer 2.174 MWh per jaar geleverd, wat overeenkomt met 12,2% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de locatie. HP heeft in 2021 ook een stroomafnameovereenkomst voor zonne-energie ondertekend voor parkeerplaatsoverkappingen op een locatie in Singapore. 


Om de uitstoot in verband met zakenreizen te verminderen, bieden we werknemers reisopties met beperkte impact. Hiertoe werken we samen met reisaanbieders, gebruiken we planningsinstrumenten en steunen we vervoersalternatieven. In 2021 hebben we ons aangesloten bij het Eco-Skies Alliance-programma om het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof te ondersteunen. 


We hebben toegezegd om voor 2030 wereldwijd op alle geschikte locaties een EV-infrastructuur (elektrische voertuigen) aan te leggen. Waar mogelijk vereisen wij dat in nieuwe bouwconstructies en huurovereenkomsten een EV-infrastructuur wordt opgenomen. In 2021 had 45% van de 86 beoogde locaties een EV-infrastructuur. Dat jaar werden er ook 18 nieuwe oplaadpunten geplaatst. We startten onze eerste pilots voor EV-wagenparken in oktober 2020 in Nederland en in januari 2021 in België. In de Verenigde Staten hebben we ook een hybride voertuig geïntroduceerd als ons standaard wagenparkvoertuig. 


Inspanningen op het gebied van producten en oplossingen 

Met innovatieve producten en diensten bieden we onze klanten een steeds circulairdere ervaring. Het is onze visie om een volledig circulair bedrijf te worden met servicemodellen en circulaire ontwerpen in onze producten, die elk onderdeel van ons bedrijf zullen beïnvloeden. Om de milieueffecten tot een minimum te beperken, werken we aan productcirculariteit, voortdurende verbetering van de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzamere materialen. Daarnaast investeren we aanzienlijk in bossen. We verlengen de levensduur van producten door middel van ontwerp, onderhoud, upgrades, reparatie en innovatieve, op service gebaseerde bedrijfsmodellen. Wanneer producten het einde van de levensduur hebben bereikt, streven wij ernaar ze te hergebruiken of terug te winnen. Aan al deze inspanningen ligt ons streven naar 100% hernieuwbare energie en een afvalvrije productie ten grondslag. 


Ter ondersteuning van de inspanningen van HP om een circulairder bedrijf te worden, hebben we begin 2022 onze tweede prestatiebeoordeling uitgevoerd aan de hand van de Circulytics-tool van de Ellen MacArthur Foundation (EMF). Deze methode is door de EMF ontwikkeld om de overgang naar de circulaire economie te versnellen en biedt bedrijven een uitgebreid instrument om hun circulariteit te meten. Eind 2021 en begin 20022 hebben we ook deelgenomen aan paneldiscussies om feedback te geven over de tool, voorstellen voor verfijning van het proces te doen en begeleiding en ondersteuning te bieden aan andere organisaties die Circulytics overwegen in te voeren. 


HP voert levenscyclusanalyses (LCA) uit en berekent de CO2-voetafdruk van producten5 om de milieugevolgen van onze producten te kwantificeren, mogelijke alternatieven te analyseren en de prestaties van producten te verbeteren en zo waarde te creëren voor onze klanten en ons bedrijf. We hebben in de afgelopen jaren voor honderden producten in ons assortiment LCA's uitgevoerd en de CO2-voetafdruk ervan berekend. Bij de ontwikkeling en uitbreiding van onze servicemodellen (die we circulaire bedrijfsoplossingen noemen) zullen we het potentieel van deze modellen om de milieu-impact te verminderen en de vooruitgang naar een circulaire en CO2-vrije economie te bevorderen, blijven bestuderen en kwantificeren. In 2021 hebben we het volgende gedaan: 

 • We hebben 15 LCA's uitgevoerd of bijgewerkt voor desktop-, DesignJet- en bedrijfsprinters en scanners van HP. 

 • We hebben 373 berekeningen van de CO2-voetafdruk van nieuwe zakelijke desktops, notebooks, tablets, workstations, thin clients, all-in-one-computers en beeldschermen van HP uitgevoerd. 


 • We zijn een instrument voor een 'wieg-tot-graf'-beoordeling van de milieueffecten gaan ontwikkelen voor klanten van Indigo-printoplossingen voor flexibele verpakkingen, waarmee verschillende scenario's voor de productie van flexibele zakken met behulp van de HP Indigo 25K digitale pers kunnen worden opgesteld en vergeleken. 


 • We hebben een ISO-conforme, collegiaal getoetste LCA doorlopen voor workstation HP Z4 G4, waaruit bleek dat de belangrijkste milieueffecten optraden tijdens het gebruik. De printplaat en de opslagcomponenten hadden de grootste impact tijdens de productie, gevolgd door mechanische onderdelen en de stroomvoorziening. 


 • We hebben geëvalueerd of het mogelijk is om de BKG-uitstoot in verband met apparatuur voor verpakkingen van vormkarton te verlagen door van metalen onderdelen die van gefreesd aluminium worden gemaakt over te schakelen naar lichtere onderdelen die met behulp van de 3D-printtechnologie van HP met PA11 op basis van ricinusolie worden gemaakt. De beoordeling volgens ISO 14067 wees een mogelijke vermindering van de CO2-voetafdruk van 60-78% uit. 


 • Er zijn drie ISO-conforme, collegiaal getoetste LCA-onderzoeken uitgevoerd om de milieuvoordelen van EvoCycle-cartridges (een hybride product van hergebruikte, gerecyclede en originele HP-onderdelen) te kwantificeren ten opzichte van in Frankrijk verkochte alternatieven. 


 • Er is onderzoek gedaan naar de CO2-voetafdruk en materiaalstromen van de Customer Support-organisatie van HP, waarbij basisniveaus voor een CO2-vrije en circulaire economie zijn vastgesteld om aandachtsgebieden te identificeren en besluitvorming en investeringen te ondersteunen. 


 • We hebben een vergelijkende LCA van wieg tot graf uitgevoerd voor de productie van flexibele verpakkingen met behulp van de Indigo Digital Pouch Factory en analoge technologieën van HP. Het LCA-model is beoordeeld door een externe partij en vervolgens ontwikkeld tot een online LCA-berekeningstool voor de 25.000 klanten van HP Indigo op de markt voor flexibele verpakkingen.  


Productcirculariteit 

We ontwerpen duurzame producten die ook nog eens eenvoudig te repareren zijn, zodat ze zo lang mogelijk kunnen worden gebruikt. Met innovatieve serviceoplossingen, zoals HP Device as a Service en HP Managed Print Services, worden milieueffecten verminderd doordat apparaten langer meegaan, geoptimaliseerd zijn en gemakkelijk worden teruggenomen. Wanneer klanten producten retourneren die het einde van de levensduur hebben bereikt, dragen onze services voor reparatie, hergebruik en recycling eraan bij dat producten, onderdelen en materialen in de volgende generatie circulaire producten worden gebruikt. 


De producten van HP scoren vaak hoog op het gebied van duurzaamheid en repareerbaarheid. We bieden services voor optimalisatie, onderhoud en hernieuwing, zodat de levensduur van producten wordt verlengd, meer waarde uit natuurlijke hulpbronnen wordt gehaald en de impact op het milieu afneemt. 


De serviceoplossingen van HP zijn ontworpen toegevoegde waarde te bieden door lagere milieugevolgen en kapitaalkosten. Klanten hebben toegang tot de nieuwste technologie, terwijl HP het printerpark beheert. Een constante relatie biedt waardevolle inzichten in het gedrag en de behoeften van eindgebruikers. Ons serviceaanbod omvat regelmatig onderhoud, waardoor hardware mogelijk langer in gebruik kan blijven en er minder afval is. De BKG-uitstoot neemt ook af door afzonderlijke verzending van producten en bezoeken van klanten aan de winkel terug te dringen. 


Wanneer onze producten uiteindelijk het einde van hun levensduur bereiken, kunnen producten en materialen opnieuw worden toegepast dankzij onze programma's voor reparatie, hergebruik en recycling. Hierdoor behouden ze zo lang mogelijk hun hoogste waarde. Door deze programma's neemt afval af en kunnen materialen en producten een tweede leven krijgen. Daarnaast ondersteunen ze ons streven naar een materiaalefficiënter circulair model. 


Energie-efficiëntie 

De energie die door onze producten tijdens het gebruik wordt verbruikt, levert een van de grootste bijdragen aan onze CO2-en watervoetafdruk. 


Het energieverbruik van onze personal systems is sinds 2019 gemiddeld met 18% afgenomen. Deze afname omvat een geschatte gemiddelde verlaging van het energieverbruik van 27% voor notebooks, 40% voor workstations en 18% voor beeldschermen. Voortdurende ontwerpverbeteringen in 2021, waaronder efficiëntere CPU's en stroomvoorzieningen, droegen bij aan een aanhoudende daling van het standaardenergieverbruik van onze notebooks en workstations. 


Met originele HP-tonercartridges met zwarte HP EcoSmart-toner kunnen pagina's op een energie-efficiëntere manier in topkwaliteit worden geprint.6 Toen zwarte HP EcoSmart-toner in 2019 op de markt kwam, droeg de nieuwe tonersamenstelling ertoe bij dat klanten gemiddeld 20% minder energie verbruiken bij het printen in vergelijking met eerdere printsystemen waarbij geen zwarte HP EcoSmart-toner wordt gebruikt. In 2020 schakelde HP ook voor andere HP JetIntelligence-platformen over op de zwarte HP EcoSmart-tonersamenstelling, zodat nog meer klanten kunnen profiteren van de verbeterde energie-efficiëntie die deze vooruitgang op het gebied van low-melt tonertechnologie heeft opgeleverd. 


De HP Smart Tank 600-, 6000-, 700- en 7000-printerseries zijn ontworpen om de BKG-uitstoot tijdens het printen te verminderen. Ze hebben de laagste CO2-voetafdruk van al onze printoplossingen voor thuis en kantoor. Ze hebben een ENERGY STARÒ-kwalificatie en EPEAT®-registratie, en bevatten ongeveer 25% gerecycled plastic, inclusief plastic dat in zee dreigde te belanden. 


Duurzame materialen 

Om een circulaire, CO2-vrije economie te creëren, moeten we zoveel mogelijk waarde zien te halen uit de materialen die we gebruiken en onze totale vraag te verminderen. We gebruiken steeds meer gerecycled plastic (waaronder plastic dat in zee dreigt te belanden) en gerecycled metaal in onze producten en we focussen ons op verpakkingsinnovaties om onnodige verpakkingsmaterialen en plastic te elimineren. In HP-papier en papieren verpakkingen worden gerecyclede of hernieuwbare7 materialen gebruikt. Daarnaast onderzoeken we het gebruik van hernieuwbare materialen in onze hardwareproducten. 


We zijn zowel een leverancier als een gebruiker van teruggewonnen materialen en we verwerken gerecyclede en recyclebare materialen in nieuwe HP-producten. Dit helpt de mondiale marktontwikkeling met betrekking tot teruggewonnen en gerecyclede materialen te versnellen en bevordert de overgang naar een circulaire economie. 95% van de HP-computers en hardware om thuis en op kantoor te printen die sinds 2020 op de markt zijn gebracht, bevat minimaal 5 gram gerecycled materiaal.8 


Vanwege de problemen met plastic afval en vervuiling richten wij ons primair op de toename van het gebruik van gerecycled plastic. In 2021 hebben we in totaal 32.000 ton na gebruik gerecycled plastic in HP-producten gebruikt. Dat staat gelijk aan 13% van het totale plasticgebruik. 


Een groot deel van de materialen in personal systems bestaat uit metalen. Daarom werken we met leveranciers samen om metalen met een hoog percentage gerecycled materiaal in te kopen, waaronder tot 75% gerecycled aluminium en tot 90% gerecycled magnesium. De kans is groter dat deze metalen via de bestaande infrastructuur kunnen worden gerecycled dan materialen zoals koolstofvezel, en vervolgens nog steeds voldoen aan de hoge industriële ontwerpeisen voor onze producten. Dit zorgt voor een vermindering van de effecten die de winning en productie van nieuwe materialen op het milieu hebben, waaronder het energieverbruik en de bijbehorende BKG-uitstoot. 


HP richt zich op de inkoop van hernieuwbare9 materialen die op verantwoorde wijze worden beheerd om ecosystemen en hulpbronnen te beschermen voor toekomstige generaties. We streven ernaar dat ons papier en onze vezelverpakkingen van gerecycled of gecertificeerd materiaal worden gemaakt. Bovendien spannen we ons in om het gebruik van verpakkingen van wegwerpplastic te elimineren door over te stappen op vezelverpakkingen. 

We blijven het gebruik van andere hernieuwbare materialen onderzoeken. We evalueren bijvoorbeeld de duurzaamheidskenmerken van plastic dat van biobased grondstoffen in plaats van fossiele brandstoffen wordt gemaakt. We hebben criteria opgesteld om de productontwikkelingsteams te begeleiden bij hun materiaalkeuze voor nieuwe producten. Alle grondstoffen voor bioplastic moeten afzonderlijk met behulp van LCA's worden geëvalueerd om de maatschappelijke en milieu-effecten volledig te begrijpen en te bevestigen dat ze minder belastend zijn dan het materiaal dat ze moeten vervangen. 


In 2021 hebben we 956.400 ton10 aan materialen gebruikt in onze producten en verpakkingen. Dat is 2% meer dan in 2020. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat commerciële printers, scanners, inkt en toner, en reserveonderdelen in de gegevens zijn opgenomen. Van de materialen die we in 2021 hebben gebruikt, bestond 39% uit circulaire materialen (hergebruikt, gerecycled of hernieuwbaar). 


Forest Positive 

Het HP Sustainable Forests Collaborative, dat in 2019 in het leven is geroepen, is de drijvende kracht achter de verwezenlijking van ons doel voor 2030 om ontbossing tegen te gaan voor niet-HP-papier dat in onze printproducten en printservices wordt gebruikt. Dit samenwerkingsverband stoelt op onze ambitie om HP Consumer Printing in 2025 wereldwijd bosvriendelijk te laten zijn.11 De doelstellingen van het samenwerkingsverband zijn: 


 • - Papier en verpakkingen van HP op een verantwoorde manier verkrijgen 

 • - Bossen herstellen, beschermen en verantwoord beheren 

 • - Wetenschappelijk onderbouwde doelen ontwikkelen voor bossen 

 • - Printtechnologieën maken voor een efficiënt papierverbruik 

 • - Invloed uitoefenen op industriële partners om bosvriendelijke actie te stimuleren 


In oktober 2021 kondigde het WWF zijn grootste zakelijke Amerikaanse partnerschap tot nu toe aan. HP zegde 80 miljoen dollar toe om het WWF te steunen bij het aanpakken van de gevolgen die papier dat wordt gebruikt voor printen met HP-printers mogelijk kan hebben voor bossen. Vanaf begin 2022 zal het initiatief zich richten op ongeveer 380.000 hectare boslandschap. Er wordt samengewerkt met gemeenschappen, ngo's en lokale academici om het bosbeheer te helpen beschermen, herstellen en verbeteren. Als onderdeel van deze samenwerking heeft het WWF zich in een adviserende rol aangesloten bij HP's Sustainable Forests Collaborative. 


HP is de oprichter van de digitale marktplaats One Simple Action van de Forest Stewardship Council (FSC®). De marktplaats werd in 2021 gelanceerd en helpt consumenten in Noord-Amerika te begrijpen waarom FSC® belangrijk is en producten te vinden die ze kunnen kopen als ze deel willen uitmaken van de oplossing voor bossen. 


HP's beleidsstandpunt over klimaatactie vindt u op https://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320887. 


Raadpleeg voor meer informatie over onze klimaatstrategie, samenwerkingen en prestaties HP's duurzaamheidsrapport van 2021 op: www.hp.com/go/report. 


1 De gegevens over de CO2-en watervoetafdruk die in dit gedeelte zijn gepresenteerd met betrekking tot onze productieleveranciers (met uitzondering van HP-papier), zijn berekend aan de hand van op de productlevenscyclusanalyse gebaseerde schattingen voor materiaalwinning door productie en transport van producten. 

2 Voor 2025 de intensiteit van de BKG-uitstoot door tier 1-productieleveranciers en in verband met producttransport met 10% verlagen ten opzichte van 2015. 

3 Als gevolg van corona waren er in 2021 in een beperkt aantal gevallen geen SmartWay-partners beschikbaar. 

4 Voor zover van toepassing maakt HP gebruik van REC's in Canada en de Verenigde Staten, GvO's in de meeste Europese landen en I-REC's in de meeste Aziatische landen en andere landen die niet onder REC's en GvO's vallen. 

5 We hebben de CO2-voetafdruk berekend (als onderdeel van de levenscyclusanalyse) van zakelijke desktops, notebooks, tablets, workstations, thin clients, all-in-one-computers en beeldschermen van HP om beter inzicht te krijgen in de prestaties van afzonderlijke producten en ons totale assortiment. Hierbij is een schatting gemaakt van de totale BKG-uitstoot die verband houdt met een product gedurende de levensduur ervan. De berekeningen omvatten uitstoot afkomstig van materiaalwinning, productie, distributie, gebruik en beheer van het einde van de levensduur. Om de complete CO2-voetafdruk van onze personal systems te beoordelen en te rapporteren, extrapoleren we deze resultaten naar 99% van de totale verkoop van personal systems (per eenheid en per omzet) in het verslagjaar. 

6 Berekeningen van HP op basis van TEC-gegevens die volgens ENERGY STARÒ zijn genormaliseerd, waarbij de HP LaserJet 200- t/m 500-serie wordt vergeleken met eerdere printsystemen die geen gebruikmaken van HP EcoSmart. 

7 Volgens de definitie in de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting Initiative is hernieuwbaar materiaal 'materiaal dat afkomstig is van overvloedige hulpbronnen die snel worden aangevuld door ecologische cycli of agrarische processen, zodat de diensten die door deze en andere gekoppelde hulpbronnen worden geleverd niet in gevaar komen en beschikbaar blijven voor de volgende generatie'. Om als hernieuwbaar te gelden, vereist HP ook dat materialen duurzaam zijn gewonnen en, indien van toepassing, zijn gecertificeerd volgens een certificeringsregeling van een betrouwbare derde partij. 

8 Afzonderlijke producten met een EPEAT®-registratie bevatten minimaal 5 gram gerecycled materiaal. 

9 Zie toelichting 7 hierboven. 

10 De gegevens van 2021 omvatten niet de volgende producten of verpakkingen voor deze producten: industriële en 3D-printproducten van PageWide, apart verkochte benodigdheden voor personal systems en printbenodigdheden. 

11 Het HP Forest Positive Framework gaat verder dan bestaande programma's van HP voor duurzame vezelbronnen. Het omvat partnerschappen met ngo's, die gericht zijn op het behoud van bossen, het verbeteren van verantwoord bosbeheer en het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde doelen (Science Based Targets, SBT) voor bossen. Onze visie is dat printen met HP ontbossen zal tegengaan, ongeacht het merk papier dat klanten gebruiken. Dit is van toepassing op alle reeds geïnstalleerde printers van HP.