Ja. HP zet zich in om zijn activiteiten uit te voeren op een manier die toonaangevend is op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Dit hangt nauw samen met onze inspanningen voor maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen en duurzaamheid.

We streven ernaar om producten en services te leveren die gedurende hun hele levenscyclus veilig en milieuvriendelijk zijn, onze bedrijfsactiviteiten op een milieubewuste manier uit te voeren, gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden te stellen en werkomgevingen te creëren waarin wij veilig en zonder risico's kunnen werken.

Om dat te bereiken, zullen we het volgende doen:

  • We voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten of overtreffen deze,
  • we beperken het risico op ongelukken en beroepsziekten overal proactief en bevorderen de gezondheid en het welzijn van werknemers,
  • we proberen bij onze activiteiten actief vervuiling tegen te gaan, natuurlijke hulpbronnen te sparen en de hoeveelheid afval te beperken,
  • we ontwerpen en produceren HP-producten die veilig in het gebruik zijn en het milieu zo min mogelijk belasten,
  • we bieden onze klanten milieuvriendelijke beheerservices voor het einde van de levensduur van HP-producten, en
  • we eisen van onze leveranciers dat ze op een maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke manier werken.

Ga voor een exemplaar van HP's milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid naar http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html.