Klimaatverandering is een van de grootste en nijpendste problemen waar bedrijven en de maatschappij vandaag de dag mee te maken hebben. De wetenschap is helder, de effecten zijn ernstig en de noodzaak om te handelen is hoog. HP ziet de noodzaak om te handelen niet alleen als een verantwoordelijkheid, maar als iets wat vitaal is voor het voortbestaan van het bedrijf. HP doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het bedrijf veerkrachtig is, innoveert om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en zich aanpast aan een steeds veranderend mondiaal ondernemings- en regelgevingsklimaat. We zijn ons ervan bewust dat onze klanten en investeerders van ons verwachten dat wij onze bijdrage leveren aan vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid. 

HP steunt het klimaatakkoord van Parijs zoals dat aanvankelijk in december 2015 bij consensus is aangenomen, deelname aan het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en andere wereldwijde inspanningen om klimaatverandering aan te pakken. In juni 2017 ondertekende HP de open brief 'We are Still In' aan de internationale gemeenschap en partijen van het akkoord van Parijs en verbond zich er daarmee toe om actief betrokken te blijven bij de wereldwijde inspanning om de opwarming onder 2 graden Celsius te houden en om de overgang naar een economie die stoelt op groene energie te versnellen.

HP steunt de toezeggingen van nationale overheden in het kader van de overeenkomst van Parijs en deelname aan het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). Wij moedigen alle landen aan om een beleid te voeren dat de gevolgen van klimaatverandering beperkt en bijdraagt aan de overgang naar een CO2-arme economie, en dat is ingegeven door technologisch en economisch haalbare doelstellingen die op de beste beschikbare wetenschappelijke kennis zijn gebaseerd. Wij steunen marktbenaderingen die transparantie en controleerbaarheid mogelijk maken, innovatieve technologieën voor het verlagen van de CO2-voetafdruk bevorderen (zoals het internet van de dingen en additive manufacturing (3D-printen)), en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen stimuleren.

Om onze invloed binnen en buiten onze sector uit te breiden, zullen we in navolging van toonaangevende bedrijven doelen stellen op het gebied van broeikasgassen en ons aansluiten bij initiatieven om de uitstoot ervan te verminderen, waaronder Renewable Energy Buyers Alliance, RE100, het CDP Supply Chain-programma, het Climate Savers-programma van het WNF en de Step Up Declaration-alliantie die tijdens de Global Climate Action Summit van 2018 in het leven werd geroepen.

HP's beleidsstandpunt over klimaatactie vindt u op http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html