Klimaatverandering is een van de grootste en nijpendste problemen waar bedrijven en de maatschappij vandaag de dag mee te maken hebben. De wetenschap is duidelijk, de effecten zijn ernstig en het is nu tijd om te handelen. 


HP ziet klimaatactie niet alleen als een verantwoordelijkheid, maar als iets wat vitaal is voor het voortbestaan van het bedrijf. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ons bedrijf veerkrachtig is door te innoveren om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en ons aan te passen aan een steeds veranderend mondiaal ondernemings- en regelgevingsklimaat. We zijn ons ervan bewust dat onze klanten, investeerders en werknemers van ons verwachten dat wij ons steentje bijdragen om de klimaatcrisis aan te pakken en ons bedrijf duurzamer maken. 


HP steunt het klimaatakkoord van Parijs zoals dat aanvankelijk in december 2015 bij consensus is aangenomen, deelname aan het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en andere wereldwijde inspanningen om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken en uiterlijk 2050 netto-nul-uitstoot te bereiken. 


HP moedigt alle landen aan om een beleid te voeren dat de gevolgen van klimaatverandering beperkt en de overgang naar een CO2-vrije economie versnelt. De vermindering van de uitstoot moet tegen 2030 50% bedragen. 


Om systemische veranderingen te bewerkstelligen, pleiten we voor beleid dat collectieve vooruitgang ondersteunt. Om onze invloed uit te breiden, werken we samen met toonaangevende bedrijven aan emissiereductie-inspanningen, beleidsafspraken en het stellen van doelen, onder meer via de Clean Energy Buyers Association, RE100, Ceres, CDP Supply Chain en het Climate Business Network van het WWF. 


HP's beleidsstandpunt over klimaatactie vindt u op https://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320887.