De wetenschap is duidelijk en het is nu tijd om te handelen. Het rapport 'Climate Change 2021: The Physical Science Basis' van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) toont aan dat het van cruciaal belang is om dit decennium enorme vooruitgang te boeken. Volgens Secretaris-Generaal António Guterres van de Verenigde Naties (VN) is het rapport een 'code rood voor de mensheid'. 


In april 2021 kondigden we onze ambitieuze klimaatagenda aan en stelden we in onze hele waardeketen nieuwe doelen om klimaatverandering tegen te gaan. Deze doelen zijn gericht op broeikasgasemissies (BKG's), circulariteit en bossen. We gebruiken wetenschappelijk onderbouwde doelen om in ons hele bedrijf vooruitgang te boeken in overeenstemming met de emissieniveaus die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken. De vijf strategische pijlers van HP voor klimaatactie (Print and Compute-as-a-service, duurzame materialen, een koolstofvrije toeleveringsketen, energie-efficiëntie en investeringen in bossen) moeten groei loskoppelen van de BKG-uitstoot en het gebruik van hulpbronnen, innovatie stimuleren en onze ontwerp- en bedrijfsmodellen transformeren. 


Door over te stappen op circulaire ontwerpprincipes werken we aan het verhogen van de waarde voor klanten en het verminderen van milieueffecten in de waardeketen. 


Om onze toeleveringsketen koolstofvrij te maken, blijven we de betrokkenheid van HP-leveranciers vergroten. We bieden hen ondersteuning bij het vaststellen en behalen van hun eigen doelen, waaronder wetenschappelijk onderbouwde doelen. 


Sinds 2016 wordt HP-papier gemaakt van gerecyclede of gecertificeerde bronnen. Dat geldt sinds 2020 ook voor papieren verpakkingen voor thuis- en kantoorprinters en supplies, pc's en beeldschermen.1 Nu gaan we verder kijken dan onze eigen waardeketen en proberen we ontbossing voor vezels van niet-HP-papier dat wordt gebruikt in HP-printproducten en -diensten tegen te gaan via het HP Sustainable Forests Collaborative. 


Om systemische veranderingen te bewerkstelligen, pleiten we voor beleid dat collectieve vooruitgang ondersteunt. Om onze invloed uit te breiden, werken we samen met toonaangevende bedrijven aan emissiereductie-inspanningen, beleidsafspraken en het stellen van doelen, onder meer via de Clean Energy Buyers Association, RE100, Ceres, CDP Supply Chain en het Climate Business Network van het WWF. 


HP's beleidsstandpunt over klimaatactie vindt u op https://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05320887. 


Raadpleeg voor meer informatie HP's duurzaamheidsrapport van 2021 op: www.hp.com/go/report. 


1 Al het HP-papier is afkomstig van gecertificeerde bronnen. Papieren verpakkingen voor pc's, beeldschermen, printmateriaal voor thuis en op kantoor, en supplies is volgens leveranciers voor minimaal 97% gerecycled of gecertificeerd. Dit is door HP geverifieerd. Een verpakking is de doos waarin het product wordt geleverd en alle papieren materialen in de doos. Verpakkingen van commerciële, industriële en 3D-producten, scanners, benodigdheden voor personal systems en reserveonderdelen zijn niet inbegrepen.