Op 150 locaties in 59 landen over de hele wereld nemen we maatregelen om de uitstoot van broeikasgas (BKG), energie- en wateronttrekking en afvalproductie te verminderen. Hoewel de BKG-uitstoot door activiteiten van HP slechts 1% van onze totale CO2-voetafdruk uitmaakt, kunnen we hier wel de meeste controle en invloed op uitoefenen en zodoende onmiddellijk effect sorteren. Door vorm te geven aan een duurzame bedrijfsvoering laten we actief zien wat onze waarden zijn en brengen we werkwijzen die toonaangevend zijn in de sector onder de aandacht van werknemers, klanten, leveranciers, bezoekers en anderen. 


De belangrijkste gemeten prestatie-indicatoren voor de bedrijfsvoering van HP zijn: 

  • Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit voor werknemers: ongeveer 51.0001 werknemers wereldwijd zijn de drijvende kracht achter HP's innovatie. Met hun unieke kijk op dingen en een groeimindset dragen ze bij aan baanbrekende technologieën en transformerende oplossingen. We spannen ons in voor een diverse en inclusieve werkplek die uitzonderlijk talent aantrekt, weet vast te houden en verder op weg helpt. Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit (diversity, equity, and inclusion, DEI) zijn een zakelijke noodzaak voor HP. 
  • BKG-uitstoot: onze BKG-uitstoot door activiteiten houdt voornamelijk verband met de energie die wordt gebruikt om onze faciliteiten van stroom te voorzien. We meten en rapporteren de BKG-uitstoot in ton CO2-eq (of CO2-equivalent). 
  • Wateronttrekking: de wateronttrekking in verband met onze activiteiten bedraagt 2% van onze totale watervoetafdruk. Dit is ongeveer gelijk verdeeld tussen directe onttrekking (voornamelijk voor gebruik in gebouwen, koeling, landschapsarchitectuur en productie van water van hoge zuiverheid voor fabricage) en indirecte onttrekking (gekoppeld aan de opwekking van de elektriciteit die we in onze faciliteiten gebruiken). We meten en rapporteren het waterverbruik in m3 (kubieke meter). 
  • Afvalproductie: hoewel onze faciliteiten geen grote hoeveelheden afval produceren, hanteren we wereldwijd een beleid van 'verminderen, hergebruiken en recyclen', dat onze bedrijfsbrede verschuiving naar een circulaire economie ondersteunt. We meten en rapporteren de afvalproductie in ton. 

Raadpleeg voor uitgebreide informatie het gedeelte over bedrijfsactiviteiten in HP's duurzaamheidsrapport van 2021 op www.hp.com/go/report. 

1 Vanaf 31 oktober 2021