Op 174 locaties in de Verenigde Staten en ongeveer 58 in andere landen nemen we maatregelen om onze uitstoot van broeikasgassen, ons energie- en waterverbruik en onze afvalproductie te verminderen. Hoewel de uitstoot van broeikasgassen door activiteiten van HP slechts 1% van onze totale CO2-voetafdruk uitmaakt, kunnen we hier wel de meeste controle en invloed op uitoefenen en zodoende onmiddellijk effect sorteren. Door vorm te geven aan een duurzame bedrijfsvoering, laten we actief zien wat onze waarden zijn en brengen we werkwijzen die toonaangevend zijn in de industrie onder de aandacht van werknemers, klanten, leveranciers, bezoekers en anderen. 

De belangrijkste indicatoren voor de bedrijfsactiviteiten van HP zijn:

  • Diversiteit en inclusiviteit van werknemers: elke dag geven de ongeveer 56.0001 werknemers van HP wereldwijd vorm aan onze toekomst en brengen ze onze visie tot leven. We spannen ons in voor een diverse en inclusieve werkplek die uitzonderlijk talent aantrekt en weet vast te houden. Door een continue ontwikkeling van personeel, uitgebreide vergoedingen en voordelen, en aandacht voor de gezondheid en veiligheid en het welzijn van werknemers helpen we onze werknemers succesvol te zijn, zodat ze dag in dag uit optimaal kunnen presteren. 
  • Uitstoot van broeikasgassen: onze uitstoot van broeikasgassen door activiteiten houdt voornamelijk verband met de energie die wordt gebruikt om onze faciliteiten van stroom te voorzien. We meten en rapporteren de uitstoot van broeikasgassen in ton CO2-eq (of CO2-equivalent).
  • Waterverbruik: het waterverbruik in verband met onze activiteiten bedraagt 2% van onze totale voetafdruk. Dit is ongeveer gelijk verdeeld tussen direct verbruik (voornamelijk voor gebruik in gebouwen, koeling, landschapsarchitectuur en productie van water van hoge zuiverheid voor fabricage) en indirect verbruik (gekoppeld aan de opwekking van de elektriciteit die we in onze faciliteiten gebruiken). We meten en rapporteren het waterverbruik in m3 (kubieke meter).
  • Afvalproductie: hoewel onze faciliteiten geen grote hoeveelheden afval produceren, hanteren we wereldwijd een beleid van 'verminderen, hergebruiken en recyclen', dat onze bedrijfsbrede verschuiving naar een circulaire economie ondersteunt. We meten en rapporteren de afvalproductie in ton.

Raadpleeg voor uitgebreide informatie het gedeelte over bedrijfsactiviteiten in HP's duurzaamheidsrapport op www.hp.com/go/report.

1 Vanaf 31 oktober 2019.