Ja. Door vorm te geven aan een duurzame bedrijfsvoering, laten we actief zien wat onze waarden zijn en brengen we werkwijzen die toonaangevend zijn in de industrie onder de aandacht van werknemers, klanten, leveranciers, bezoekers en anderen.

HP bezit en huurt faciliteiten over de hele wereld. Met ons milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid (EHS) en EHS-beheersysteem (die in alle operationele vestigingen van HP zijn doorgevoerd) kunnen we onze impact op het milieu beheren, de veiligheid van werknemers verbeteren, de voorgang met betrekking tot onze doelen en de naleving van interne normen controleren en de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving documenteren. We onderzoeken alle beweringen dat onze faciliteiten niet aan de toepasselijke wetgeving voldoen en nemen indien nodig corrigerende maatregelen. 

Waar mogelijk wil HP de eigen en de gehuurde faciliteiten over de hele wereld voorzien van certificeringen voor milieubeheer en groene gebouwen. Sinds eind 2019 hebben 21 faciliteiten (inclusief alle productielocaties van HP) een ISO 14001-certificering (de meest recente versie), waarbij 17 deze hebben in het kader van onze wereldwijde ISO 14001-certificering. Sinds eind 2019 hebben 7 faciliteiten (inclusief 29% van de productielocaties van HP) een ISO 45001-/OHSAS 18001-certificering voor gezond en veilig werken. 

Om de gezondheid en veiligheid te verbeteren, sluit ons EHS-beheersysteem aan op de ANSI Z10-norm van het American National Standards Institute en de norm 14001 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). 

Ga voor een exemplaar van HP's milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid naar http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html.

Ga voor een exemplaar van HP's ISO 14001-certificaat naar www.hp.com/go/sustainability_iso14001.