Ja. HP brengt al sinds 2001 jaarlijks verslag uit over de vooruitgang op maatschappelijk en milieugebied. We verstrekken diepgaande informatie aan belanghebbenden, zoals klanten, industrieanalisten, maatschappelijk verantwoorde investeerders, niet-gouvernementele organisaties (ngo's), werknemers, duurzaamheidspecialisten en overheden. 


Bij het bepalen van de inhoud van het verslag wordt met het volgende rekening gehouden: 

  • - Onze materialiteitsbeoordeling op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environment, Social and Governance, ESG) 

  • - Inbreng van leidinggevenden en inhoudelijke deskundigen binnen HP 

  • - Inbreng van externe belanghebbenden 

  • - Bredere duurzaamheidscontext en -trends 

  • - Externe normen en kaders zoals de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting Initiative, het Global Compact van de Verenigde Naties (VN), de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, de Hardware Sustainability Accounting Standard van de Sustainability Accounting Standards Board, de Task Force on Climate-related Financial Disclosures en het Measuring Stakeholder Capitalism-initiatief van de International Business Council van het World Economic Forum 

  • - Wereldwijde rapportagetrends en aanbevolen werkwijzen 

Naast ons duurzaamheidsrapport brengen we op onze website (http://www.hp.com/sustainableimpact) voortdurend verslag uit over onze programma's en vooruitgang. 

Onze rapporten van eerdere jaren zijn online beschikbaar. Ga naar www.hp.com/go/report om HP's duurzaamheidsrapport van 2021 of eerdere versies te raadplegen.