Ja. HP brengt al sinds 2001 jaarlijks verslag uit over de vooruitgang op maatschappelijk en milieugebied. We verstrekken diepgaande informatie aan belanghebbenden, zoals klanten, industrieanalisten, maatschappelijk verantwoorde investeerders, niet-gouvernementele organisaties (ngo's), werknemers, duurzaamheidspecialisten en overheden. 

Bij het bepalen van de inhoud van het verslag wordt met het volgende rekening gehouden:

  • Beoordeling van de materialiteit
  • Inbreng van leidinggevenden en inhoudelijke deskundigen binnen HP
  • Inbreng van externe belanghebbenden
  • De bredere duurzaamheidscontext en -trends
  • Externe normen en raamwerken, zoals de normen voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting Initiative (GRI), het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties (VN) en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN
  • Mondiale rapportagetrends en aanbevolen werkwijzen

Naast ons duurzaamheidsrapport brengen we op onze website (http://www.hp.com/sustainableimpact) voortdurend verslag uit over onze programma's en vooruitgang. 

Onze rapporten van eerdere jaren zijn online beschikbaar. Ga naar www.hp.com/go/report om het duurzaamheidsrapport van 2019 of eerdere versies te raadplegen.