Allmänt

Tar ert företag fram en årlig miljörapport (eller en årlig rapport om företagets samhällsansvar [CSR])?
Sedan 2001 har HP tillhandahållit djupgående information om företagets sociala och miljömässiga utveckling till sina intressenter, däribland kunder, bransc...
Vilka nyckelindikatorer mäter HP sin verksamhetsprestanda mot och hur definieras dessa mätvärden?
HP äger och hyr anläggningar runt om i världen. På våra 159 anläggningar i 56 länder vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp a...
Sätter ni hållbarhetsmål?
Vi gör regelbundna väsentlighetsbedömningar avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att granska relevanta ESG-ämnen, åter bekräfta v...
Betygsätts ert företag i fråga om CSR (företagens sociala ansvar/hållbar utveckling) eller har ni fått några miljöpriser?
HP är erkänt som ett av världens mest hållbara företag. Några av de främsta utmärkelserna är:  CDP 2022-rankning – Vi är globalt sett det enda teknikfö...
Sätter HP upp miljömässiga prestandamål för sin verksamhet?
HP äger och hyr anläggningar runt om i världen. Vår policy för miljö, hälsa och säkerhet (EHS) (tillgänglig på kinesiska, koreanska och spanska) och vårt E...
Har HP en miljöpolicy?
Ja. HP har åtagit sig att leverera ett ledande miljö-, hälso- och säkerhetsprogram (EHS) som strävar efter att våra anställdas säkerhet ska förbättras konti...
Har er organisation för närvarande ett miljöledningssystem?
HP:s EHS-ledningssystem är i linje med American National Standards Institute Z10 och International Standardization Organization (ISO) 14001-standarder för ...
Beskriv er klimatåtgärdsstrategi
HP har en lång historik när det gäller klimatåtgärder. Våra ambitiösa mål är utformade för att bekämpa klimatförändringar genom att fokusera på utsläpp av ...
Vad är HP:s ståndpunkt gällande klimatförändringsavtal och lagstiftning?
Klimatförändringen är en av de viktigaste och mest akuta frågorna som företagen och samhället står inför idag. Vetenskapen ger klara besked: effekterna är ...
Vilka åtgärder har HP vidtagit vad gäller klimatförändringens utmaningar?
Klimatförändringen är en av de viktigaste och mest akuta frågorna som företagen och samhället står inför idag. Vetenskapen ger klara besked: effekterna är...