Allmänt

Tar ert företag fram en årlig miljörapport (eller en årlig rapport om företagets samhällsansvar [CSR])?
Sedan 2001 har HP tillhandahållit djupgående information om företagets sociala och miljömässiga utveckling till sina intressenter, däribland kunder, bransc...
Vilka nyckelindikatorer mäter HP sin verksamhetsprestanda mot och hur definieras dessa mätvärden?
På våra 150 anläggningar i 59 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp av energi och vatten och avfalls...
Sätter ni hållbarhetsmål?
Vi gör regelbundna väsentlighetsbedömningar avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att granska relevanta ESG-ämnen, åter bekräfta v...
Betygsätts ert företag i fråga om CSR (företagens sociala ansvar/hållbar utveckling) eller har ni fått några miljöpriser?
HP är erkänt som ett av världens mest hållbara företag. Några av de främsta utmärkelserna är:  CDP 2022-rankning – Vi är globalt sett det enda teknikfö...
Sätter HP upp miljömässiga prestandamål för sin verksamhet?
Ja. På våra 150 anläggningar i 59 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp av energi och vatten och avf...
Har HP en miljöpolicy?
Ja. HP har åtagit sig att leverera ett ledande miljö-, hälso- och säkerhetsprogram (EHS) som strävar efter att våra anställdas säkerhet ska förbättras konti...
Har er organisation för närvarande ett miljöledningssystem?
Ja. Genom att utforma hållbara verksamheter visar vi även våra värderingar i handling och visar upp branschledande metoder som ett föredöme för anställda, k...
Beskriv er klimatåtgärdsstrategi
HP har en lång historik när det gäller klimatåtgärder. Våra ambitiösa mål är utformade för att bekämpa klimatförändringar genom att fokusera på utsläpp av ...
Vad är HP:s ståndpunkt gällande klimatförändringsavtal och lagstiftning?
Klimatförändringen är en av de viktigaste och mest akuta frågorna som företagen och samhället står inför idag. Vetenskapen ger klara besked: effekterna är ...
Vilka åtgärder har HP vidtagit vad gäller klimatförändringens utmaningar?
Klimatförändringen är en av de viktigaste och mest akuta frågorna som företagen och samhället står inför idag. Vetenskapen ger klara besked: effekterna är...