General

Stelt jullie bedrijf jaarlijks een milieurapport (of MVO-jaarverslag [maatschappelijk verantwoord ondernemen]) op?
Ja. HP brengt al sinds 2001 jaarlijks verslag uit over de vooruitgang op maatschappelijk en milieugebied. We verstrekken diepgaande informatie aan belangheb...
Wat zijn de belangrijkste indicatoren waaraan HP zijn operationele prestaties afmeet en hoe worden die metrieken vastgesteld?
Op 174 locaties in de Verenigde Staten en ongeveer 58 in andere landen nemen we maatregelen om onze uitstoot van broeikasgassen, ons energie- en waterverbru...
Stellen jullie duurzaamheidsdoelen?
HP boekt vooruitgang bij het verwezenlijken van een duurzamere toekomst. We stellen gedurfde langetermijndoelen en richten onze strategie op gebieden waar w...
Heeft jullie bedrijf een rating voor MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen/duurzame ontwikkeling) of hebben jullie milieuprijzen in de wacht gesleept?
Ja. HP wordt gezien als een van de duurzaamste bedrijven ter wereld. Dit zijn enkele van de erkenningen: CDP-ranglijst 2019: een van de slechts vijf bedri...
Stelt HP milieuprestatiedoelen en -doelstellingen vast voor zijn activiteiten?
Ja. Op 174 locaties in de Verenigde Staten en ongeveer 58 in andere landen nemen we maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen, ons energie- en waterverb...
Heeft HP een milieubeleid?
Ja. HP zet zich in om zijn activiteiten uit te voeren op een manier die toonaangevend is op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Dit hangt nauw ...
Hebben jullie op dit moment een milieubeheersysteem?
Ja. Door vorm te geven aan een duurzame bedrijfsvoering, laten we actief zien wat onze waarden zijn en brengen we werkwijzen die toonaangevend zijn in de in...
Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie klimaatstrategie?
Het NGSR-comité (Nominating, Governance, and Social Responsibility) van onze raad van bestuur ziet toe op de duurzaamheidsinitiatieven van HP. Het NGSR-comi...
Wat is HP's standpunt over overeenkomsten en wetgeving op het gebied van klimaatverandering?
Klimaatverandering is een van de grootste en nijpendste problemen waar bedrijven en de maatschappij vandaag de dag mee te maken hebben. De wetenschap is hel...
Welke acties heeft HP genomen om de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan?
Klimaatverandering is een van de grootste en nijpendste problemen waar bedrijven en de maatschappij vandaag de dag mee te maken hebben. De wetenschap is hel...