SCR Program or Management

Vad är ansvarsprinciperna för HP:s leveranskedja?
HP har en av de största och mest sofistikerade leveranskedjorna i IT-industrin bestående av hundratals produktionsleverantörer och tusentals icke-produceran...
Ons, 24 nov., 2021 at 10:09 F.M.
Översikt över ert program för ansvarighet i leveranskedjan?
HP har ett långvarigt engagemang och arbetar hårt för att säkerställa att alla arbetare i hela vår leveranskedja skyddas. Vårt arbete mot att bekämpa tvångs...
Ons, 24 nov., 2021 at 10:49 F.M.
Var finner vi ytterligare information om era policyer för socialt och miljömässigt ansvar inom företaget och leveranskedjan?
HP:s företagsomfattande hållbarhetspolicy, inklusive policyn för ansvar inom leveranskedjan, finns på http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/commitment/...
Ons, 24 nov., 2021 at 2:26 E.M.
Förklara era åtgärder angående leverantörsmångfald.
Mångfald och integration ingår i allt vi gör och vårt engagemang sträcker sig utöver våra egna anställda till vårt engagemang med leverantörer. Det är genom...
Ons, 24 nov., 2021 at 3:04 E.M.
Hur bygger HP en transparent leveranskedja?
År 2008 var HP det första stora IT-företaget som publicerade aggregerade data om växthusgasutsläpp i leveranskedjan. Genom CDP-leveranskedjan samarbetar vi ...
Ons, 24 nov., 2021 at 4:10 E.M.
Kan HP ange en lista över sina leverantörer?
Ja, HP har nära relationer med sina direktleverantörer som tillverkar och monterar den mångfaldiga produktportföljen för våra kunder. Faktum är att varje år...
Ons, 24 nov., 2021 at 3:11 E.M.
Kan ni ge exempel på HP:s externa samarbeten?
Elektronikleveranskedjorna är globala, arbetskraften är mycket mobil mellan branscher och i olika områden och flera företag köper ofta från gemensamma lever...
Ons, 24 nov., 2021 at 3:08 E.M.
Hur säkerställer ni hållbara tillverkningspraxis för HP:s leverantörer?
Våra policyer och standarder anger obligatoriska grundläggande krav som alla våra leverantörer måste uppfylla för att kunna göra affärer med HP. Till grund ...
Ons, 24 nov., 2021 at 11:38 F.M.