SCR Program or Management

Vad är ansvarsprinciperna för HP:s leveranskedja?
HP har en av IT-branschens största leverantörskedjor med hundratals produktionsleverantörer och tusentals icke-produktionsleverantörer.1  Dessa leverantörer...
Översikt över ert program för ansvarighet i leveranskedjan?
På HP har vi ett långsiktigt engagemang och arbetar hårt för att säkerställa att alla arbetare i hela vår leveranskedja skyddas. Vårt arbete för att bekämpa...
Var finner vi ytterligare information om era policyer för socialt och miljömässigt ansvar inom företaget och leveranskedjan?
HP:s företagsomfattande hållbarhetspolicy, inklusive policyn för ansvar inom leveranskedjan, finns på http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/commitment/...
Förklara era åtgärder angående leverantörsmångfald.
Åtagandet för mångfald, jämlikhet och inkludering har högsta prioritet på HP och gäller i lika stor utsträckning vår egen arbetskraft och våra leverantörsre...
Hur bygger HP en transparent leveranskedja?
HP var 2008 det första stora IT-företaget som publicerade aggregerade data om växthusgasutsläpp i leveranskedjan. Genom CDP Supply Chain samarbetar vi med v...
Kan HP ange en lista över sina leverantörer?
Ja, HP har nära relationer med sina direktleverantörer som tillverkar och monterar den mångfaldiga produktportföljen för våra kunder. Som en del av vårt eng...
Kan ni ge exempel på HP:s externa samarbeten?
Elektronikleveranskedjorna är globala, arbetskraften är mycket mobil mellan branscher och i olika områden och flera företag köper ofta från gemensamma lever...
Hur säkerställer ni hållbara tillverkningspraxis för HP:s leverantörer?
Våra policyer och standarder anger obligatoriska grundläggande krav som alla våra leverantörer måste uppfylla för att kunna göra affärer med HP. Till grund ...