Elektronikleveranskedjorna är globala, arbetskraften är mycket mobil mellan branscher och i olika områden och flera företag köper ofta från gemensamma leverantörsanläggningar. Därför är samarbete mellan företag och med akademiker, icke-statliga organisationer och myndigheter avgörande för att lyfta bästa praxis i leveranskedjan och hantera gemensamma utmaningar. HP tar en ledande roll när det gäller att främja hållbar effekt i leveranskedjan, bland annat genom följande organisationer och initiativ. 


HP tar en ledande roll genom samarbeten med fokus på att lyfta bästa praxis i leveranskedjan och hantera delade utmaningar.


Viktiga relationer omfattar: