HP:s företagsomfattande hållbarhetspolicy, inklusive policyn för ansvar inom leveranskedjan, finns på http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/commitment/policies.html.Dessutom ger vi information om vårt ansvar inom leveranskedjan och resultat inom människorättsområdet genom vår årliga SEC-rapport om konfliktmineraler, vårt uttalande om transparens i fråga om modernt slaveri, vår rapport om kobolt samt våra uppgifter om CDP-leveranskedjan. Vi tillhandahåller också anpassad information om leveranskedjan till våra kunder och kanalpartner för att hjälpa dem att uppnå sina hållbarhetsmål för leveranskedjan.