Ja, HP har nära relationer med sina direktleverantörer som tillverkar och monterar den mångfaldiga produktportföljen för våra kunder. Faktum är att varje år publicerar HP en lista över sina slutmonterings- och råvaruleverantörer på vår webbplats för hållbarhet som en del av vårt engagemang för öppenhet och ansvarsskyldighet. Vi var det första IT-företaget som gjorde detta under 2008 och fortsatte att höja standarden genom att öppet rapportera information om vår leveranskedjepraxis. 


Vår praxis inkluderar: 

  • informationslänkar om leverantörernas program för socialt ansvar och miljöansvar
  • leverantörers GRI-ramrapporteringsindikatorer för hållbarhet (Global Reporting Initiative)
  • antalet rapporterade timanställda som är dedikerade till produktion av HP-produkter vid leverantörers anläggningar för slutmontering
  • produkttyper tillverkade på anläggningar
  • fabriksadresser 


Se HP:s leverantörslista för att se en komplett lista över våra leverantörer med högst utgifter.