Ja, HP har nära relationer med sina direktleverantörer som tillverkar och monterar den mångfaldiga produktportföljen för våra kunder. Som en del av vårt engagemang för öppenhet och ansvarsskyldighet publiceras varje år en lista över våra slutmonterings- och råvaruleverantörer på HP:s webbplats för hållbarhet. Vi anger namn och plats för de produktionsleverantörer som representerar cirka 95 % av våra tillverkningskostnader. År 2008 var vi det första IT-företaget som gjorde detta, och vi har fortsatt att höja standarden genom att öppet dela information om vår leveranskedjepraxis. Vår praxis inkluderar:


  • informationslänkar om leverantörernas program för socialt och miljömässigt ansvar
  • rapporteringsindikatorerna i ramverket för leverantörernas globala hållbarhetsredovisning (GRI)
  • antalet rapporterade timanställda som uteslutande tillverkar HP-produkter på slutmonteringsleverantörernas anläggningar
  • produkttyper tillverkade på anläggningarna
  • fabriksadresser


Se HP:s leverantörslista för en komplett förteckning över de leverantörer som representerar våra största inköpsvärden.