HP uppfyller alla lagkrav som berör införlivandet av WEEE-direktivet i medlemsländernas lagstiftningar och register hos nationella myndigheter i alla relevanta länder eller regioner. Datum för registrering och ikraftträdande varierar från land till land. HP säkerställer även att information som eventuellt krävs för beräkningen av producentkraven tillhandahålls det/de datum som anges i nationell eller regional lagstiftning.

 

WEEE-direktivet inklusive dess uppdatering innebär flera skyldigheter som gäller för tillverkare av elektrisk och elektronisk utrustning, däribland HP. Företagets förhållningssätt avseende dessa skyldigheter beskrivs i HP:s WEEE-efterlevnadsuttalande, som finns på http://sustainability.ext.hp.com/en/support/solutions/articles/35000061770-how-does-hp-comply-with-the-weee-directive-.

 

Obs!    Den följande markerade informationen vänder sig enbart till läsaren, och är inte avsedd att användas i förslag som riktar sig till kunden.

Du kan anpassa svaret genom att infoga information om den lokala WEEE-registreringen för landet i fråga. Se ”Vilket WEEE-registreringsnummer har HP?” nedan.