Ja. HP:s produkter är utformade för en effektiv resursanvändning och lång hållbarhet. När de når slutet av sin användningstid bidrar våra robusta reparations-, återanvändnings- och återvinningsprogram till att säkerställa att produkter och material får nya syften, vilket håller deras värde på den högsta nivån så länge som möjligt. Dessa program minskar avfallet och kan ge material och produkter ett nytt liv. Dessutom stöder de vårt arbete för en mer materialeffektiv cirkulär modell.

 

HP tillhandahåller återlämningsprogram i 77 länder och regioner världen över1 genom ett globalt nätverk av återanvändnings- och återvinningsleverantörer.

 

Våra leverantörer som specialiserar sig på återanvändning och återvinning måste använda miljömässigt ansvarsfulla bearbetningsmetoder och till fullo uppfylla relevanta föreskrifter. HP föredrar att leverantörerna skaffar trejdepartscertifiering (R2, e-Stewards eller WEEELABEX) i linje med EPEAT® och HP:s återvinningsstandarder.

 

Under 2021 återvann vi 764 800 ton hårdvara och material, vilket befäste vårt långsiktiga åtagande att återvinna 1,2 miljoner ton till 2025.

 

För mer information om hur du deltar i Planet Partners-programmet hänvisar vi till http://www.hp.com/recycle.

 

1 Detta är antalet länder eller regioner där HP erbjuder hårdvaruåtervinning och/eller återvinning av HP-originalbläckpatroner och/eller HP-originaltonerpatroner och Samsung-tonerpatroner.