HP:s produkter är utformade för en effektiv resursanvändning och lång hållbarhet. När de når slutet av sin användningstid bidrar våra robusta reparations-, återanvändnings- och återvinningsprogram till att säkerställa att produkter och material får nya syften, vilket håller deras värde på den högsta nivån så länge som möjligt. Dessa program minskar avfallet och kan ge material och produkter ett nytt liv. Dessutom stöder de vårt arbete för en mer materialeffektiv cirkulär modell. 

HP tillhandahåller återlämningsprogram i 76 länder och regioner världen över1 genom ett globalt nätverk av återanvändnings- och återvinningsleverantörer. 

Våra leverantörer som specialiserar sig på återanvändning och återvinning måste använda specifika bearbetningsmetoder och till fullo uppfylla relevanta föreskrifter. HP föredrar att leverantörerna skaffar trejdepartscertifiering (R2, e-Stewards eller WEEELABEX) i linje med EPEAT® och HP:s återvinningsstandarder. 

Under 2022 återvann vi 879 100 ton hårdvara och material, och gjorde med det framsteg på vårt långsiktiga åtagande att återvinna 1,2 miljoner ton innan 2025. 

HP:s återvinningsstandarder finns tillgängliga på 

För mer information om hur du deltar i Planet Partners-programmet hänvisar vi till http://www.hp.com/recycle. 

1 Detta är antalet länder eller regioner där HP erbjuder hårdvaruåtervinning och/eller återvinning av HP-originalbläckpatroner och/eller HP-originaltonerpatroner och Samsung-tonerpatroner.