Prestanda

Vilka är HP:s sociala och miljömässiga förväntningar på leverantörer?
Vi förväntar oss att varje leverantör agerar som ansvarsfullt företag och har en positiv och proaktiv hållning i sociala och miljömässiga frågor. Vi ber a...
Tors, 25 nov., 2021 at 12:43 E.M.
Måste leverantörer ha ledningssystem?
Vår leverantörs uppförandekod kräver att leverantörer använder robusta ledningssystem för att säkerställa  (a) överensstämmelse med gällande lagar, förordn...
Tors, 25 nov., 2021 at 12:19 E.M.
Mäter ni utsläppen av växthusgaser i er leveranskedja?
Ja. För att hjälpa oss att nå vårt mål uppmuntrar vi våra förstahandsleverantörer av produktion och produkttransporter att förbättra energieffektiviteten...
Tors, 25 nov., 2021 at 12:31 E.M.
Mäter ni vattnet som förbrukas i er leveranskedja?
Många av våra leverantörer verkar i regioner där vattenbrist är ett växande hot. Vi samarbetar med produktionsleverantörer för att förbättra vattenförvaltni...
Tors, 25 nov., 2021 at 12:37 E.M.
Mäter ni avfallet i er leveranskedja?
Vi arbetar med produktionsleverantörer för att förbättra avfallsmätning och rapportering, minska avfallsvolymerna och driva framsteg mot en cirkulär ekonomi...
Tors, 25 nov., 2021 at 12:38 E.M.
I vilken utsträckning bedömer HP leverantörer som inte producerar sociala och miljömässiga rutiner?
Nästan hälften av vårt koldioxidavtryck kommer från vår leveranskedja, så vi inser vikten av att samarbeta med våra leverantörer för att minska deras miljöp...
Fre, 25 sep., 2020 at 9:44 F.M.