Prestanda

Vilka är HP:s sociala och miljömässiga förväntningar på leverantörer?
Vi förväntar oss att varje leverantör agerar som ansvarsfullt företag och har en positiv och proaktiv hållning i sociala och miljömässiga frågor. Vi ber at...
Måste leverantörer ha ledningssystem?
Vår leverantörs uppförandekod kräver att leverantörer använder robusta ledningssystem för att säkerställa  (a) överensstämmelse med gällande lagar, förordn...
Mäter ni växthusgasutsläppen i er leveranskedja?
Ja. För att uppnå vårt mål uppmuntrar vi våra produktions- och produkttransportleverantörer i första ledet till att förbättra energieffektiviteten, använda ...
Mäter ni vattenförbrukningen i er leveranskedja?
Många av våra leverantörer verkar i regioner där vattenstress är ett växande hot. Vi samarbetar med produktionsleverantörerna för att förbättra vattenförval...
Mäter ni avfallet i er leveranskedja?
Vi samarbetar med produktionsleverantörerna för att uppmuntra till mätning och rapportering av avfall, minskade avfallsvolymer och framsteg på vägen mot en ...
I vilken utsträckning bedömer HP leverantörer som inte producerar sociala och miljömässiga rutiner?
Nästan hälften av vårt koldioxidavtryck kommer från vår leveranskedja, så vi inser vikten av att samarbeta med våra leverantörer för att minska deras miljöp...