Prestanda

Kräver HP att leverantörer tillhandahåller information om metoder för hantering av avfall och prestanda, utsläpp och prestanda för växthusgaser, andra luftutsläpp och vattenutsläpp samt vattenförbrukning?
Vi förväntar oss att varje leverantör agerar som ansvarsfullt företag och har en positiv och proaktiv hållning i sociala och miljömässiga frågor. Vi ber a...
Tors, 3 juni, 2021 at 12:42 PM
Måste leverantörer ha ledningssystem?
Vår leverantörs uppförandekod kräver att leverantörer använder robusta ledningssystem för att säkerställa (a) överensstämmelse med gällande lagar, förordnin...
Tis, 7 juli, 2020 at 12:04 PM
Mäter ni utsläppen av växthusgaser i er leveranskedja?
Ja, vårt mål för minskning av intensiteten i växthusgasutsläpp fokuserar på att minska intensiteten i växthusgasutsläpp relaterade till produktions- och pro...
Tors, 20 aug., 2020 at 1:16 PM
Mäter ni vattnet som förbrukas i er leveranskedja?
Många av våra leverantörer verkar i regioner där vattenbrist är ett växande hot. Vi samarbetar med produktionsleverantörer för att förbättra vattenförvaltni...
Tis, 7 juli, 2020 at 10:36 AM
Mäter ni avfallet i er leveranskedja?
Vi arbetar med produktionsleverantörer för att förbättra avfallsmätning och rapportering, minska avfallsvolymerna och driva framsteg mot en cirkulär ekonomi...
Ons, 19 aug., 2020 at 2:15 PM
I vilken utsträckning bedömer HP leverantörer som inte producerar sociala och miljömässiga rutiner?
Nästan hälften av vårt koldioxidavtryck kommer från vår leveranskedja, så vi inser vikten av att samarbeta med våra leverantörer för att minska deras miljöp...
Fre, 25 sep., 2020 at 9:44 AM