Prestanda

Hur beskriver ni ert fokus på miljöpåverkan i er leveranskedja?
Våra produktions- och icke-produktionsleverantörer är väsentliga partner eftersom vi arbetar för att driva låga koldioxidutsläpp och resurseffektiv transfor...
Tis, 7 juli, 2020 at 10:25 AM
Måste leverantörer ha ledningssystem?
Vår leverantörs uppförandekod kräver att leverantörer använder robusta ledningssystem för att säkerställa (a) överensstämmelse med gällande lagar, förordnin...
Tis, 7 juli, 2020 at 12:04 PM
Mäter ni utsläppen av växthusgaser i er leveranskedja?
Ja, vårt mål för minskning av intensiteten i växthusgasutsläpp fokuserar på att minska intensiteten i växthusgasutsläpp relaterade till produktions- och pro...
Tors, 20 aug., 2020 at 1:16 PM
Mäter ni vattnet som förbrukas i er leveranskedja?
Många av våra leverantörer verkar i regioner där vattenbrist är ett växande hot. Vi samarbetar med produktionsleverantörer för att förbättra vattenförvaltni...
Tis, 7 juli, 2020 at 10:36 AM
Mäter ni avfallet i er leveranskedja?
Vi arbetar med produktionsleverantörer för att förbättra avfallsmätning och rapportering, minska avfallsvolymerna och driva framsteg mot en cirkulär ekonomi...
Ons, 19 aug., 2020 at 2:15 PM
I vilken utsträckning bedömer HP leverantörer som inte producerar sociala och miljömässiga rutiner?
Nästan hälften av vårt koldioxidavtryck kommer från vår leveranskedja, så vi inser vikten av att samarbeta med våra leverantörer för att minska deras miljöp...
Fre, 25 sep., 2020 at 9:44 AM
Utför ni aktiviteter mot eller tillsammans med leverantörer för att hjälpa dem att uppfylla de sociala/etiska kraven?
Även om revisioner är en kärnkomponent i vårt leverantörsengagemang, så är de inte den enda mekanismen och driver inte på egen hand leverantörer till att ko...
Tis, 7 juli, 2020 at 12:18 PM
Hur har HP byggt starka relationer med kinesiska leverantörer vad gäller energieffektivitet och hållbarhet?
Under 2017 stod vår leveranskedja för cirka hälften av vårt koldioxidavtryck och ungefär en fjärdedel av vårt vattenavtryck under 2017, så våra leverantörer...
Tis, 7 juli, 2020 at 10:54 AM