Nästan hälften av vårt koldioxidavtryck kommer från vår leveranskedja, så vi inser vikten av att samarbeta med våra leverantörer för att minska deras miljöpåverkan och skapa en mer robust leveranskedja. Vi har ett nära samarbete med våra produktions- och icke-produktionsleverantörer för att driva koldioxidutsläpp och resurseffektiv transformation genom hela värdekedjan, och vi erbjuder riktade program för att hjälpa leverantörer att få kapacitet och göra varaktiga förbättringar. 


Vi köper in ett brett utbud av varor och tjänster som inte är direkt relaterade till produkttillverkning, som till exempel bemanning, telekommunikation och resor. Vi samarbetar med icke-produktionsleverantörer, baserat på storlek och sektor, för att erbjuda utbildning, förbättra rapportering och minska miljöpåverkan.