Många av våra leverantörer verkar i regioner där vattenstress är ett växande hot. Vi samarbetar med produktionsleverantörerna för att förbättra vattenförvaltningen i deras verksamhet.


Vi identifierar leverantörsplatser i områden med vattenstress genom att använda utvärderingsverktyg som till exempel World Business Council for Sustainable Development’s Global Water Tool och World Resources Institute’s Aqueduct Water Risk Atlas Tool. Vi identifierar också anläggningar som tillverkar vattenintensiva produkttyper och använder denna information för att bedöma de övergripande riskerna och möjligheterna i samband med vattenstress. Vi ber våra leverantörer att dela information om vattenrisker, vattenanvändning och vattenhantering genom vårt medlemskap i CDP Supply Chain. Detta ökar leverantörernas medvetenhet om vattensäkerhetsfrågor och ger oss möjlighet att utvärdera leverantörernas nuvarande vattenhanteringsstrategier i lokala miljöer och samhällen.


Vi samarbetar med leverantörerna för att förbättra vattenrapporteringen och i tillämpliga fall även för att förbättra deras vattenhanteringspraxis genom att använda ramverk för bästa praxis. För att främja förbättringarna lade vi under 2018 till vattenförvaltningskriterier i vårt hållbarhetspoängkort för leverantörer. Leverantörerna poängsätts för öppen rapportering av kvantitativ vattenanvändning och huruvida de har en offentlig företagsomfattande vattenpolicy eller en förvaltningsstruktur för vatten i styrelsen eller på högsta ledningsnivå.


År 2020 – det senaste året med tillgänglig data – använde produktionsleverantörerna 36 miljoner kubikmeter vatten som kan hänföras till HP, vilket är 3 % mer än under 2019. Vi tror att effektivare metoder för leverantörernas vattenredovisning bidrar till att dessa uppgifter varierar från år till år. I slutet av 2020 hade 94 % (efter inköpsvärde) av våra leverantörer satt upp vattenhanteringsmål.