Ja. Vattenförbrukningen i samband med vår verksamhet utgör 2 % av vårt totala vattenavtryck. Detta är i stort sett jämnt fördelat mellan direktförbrukning (huvudsakligen för användning i byggnader och till nedkylning, skötsel av utemiljöer och produktion av högrenat vatten för tillverkning) och indirekt förbrukning (kopplad till generering av den el vi använder i våra anläggningar).

 

Under 2021 använde vi 2 556 000 kubikmeter vatten totalt sett, vilket är 2 % mindre än under 2020. Denna minskning berodde primärt på att vi under 2020 upptäckte en läcka på en vattenledning i vår anläggning i Barcelona, Spanien, och åtgärdade den. Vattenförbrukningens intensitet per miljon USD av nettointäkten minskade med 12 % mellan 2020 och 2021.

 

Globalt sett återvann eller återanvände HP 310 000 kubikmeter vatten1 under 2021 för landskapsarkitektur, VVS-inventarier inomhus och som processvatten. Detta motsvarade 11 % av vår totala vattenförbrukning. Företaget samlade även in och använde 1 000 kubikmeter regnvatten för kyltorn under årets gång.

 

Vi använder World Resource Institute-verktyget Aqueduct Water Risk Atlas för att utvärdera risker på anläggningar och prioritera platser med vattenstress. Med hjälp av detta verktyg bedömde vi 171 HP-anläggningar som en del av vår riskmodellering för 2021. Femtio av de utvärderade anläggningarna (29 % av det totala antalet) faller inom högriskkategorin för vattenstress. Dessa anläggningar förbrukade 245 000 kubikmeter vatten under 2021, vilket var 9 % av den totala globala mängden och utgjorde en minskning på 17 % från föregående år.

 

Se detaljerad information i avsnittet om våra verksamheter i HP:s rapport om hållbar påverkan från 2021, som finns på www.hp.com/go/report

 

1 NEWater (ultrarenat avloppsvatten som används till tillverkning, landskapsarkitektur och VVS i Singapore) är för närvarande vår enda återanvända källa.