Ja. Vattenförbrukningen i samband med vår verksamhet utgör 2 % av vårt totala vattenavtryck. Det här är i stort sett jämnt delat mellan direktförbrukning (huvudsakligen för användning i byggnader, nedkylning, trädgårdsarbete och produktion av mycket renat vatten för tillverkning) och indirekt förbrukning (kopplat till generering av elektricitet vi använder i våra anläggningar).


2020 förbrukade vi totalt 2 597 000 kubikmeter vatten, vilket är en minskning med 11 % jämfört med 2019. Detta berodde främst på minskad beläggning på anläggningar globalt som ett resultat av covid-19, samt minskade produktionsvolymer på vissa platser. Intag av vattenintag per miljon nettointäkter minskade med 8 % mellan 2019 och 2020.


HP återanvände 269 000 kubikmeter vatten1 globalt under 2020 för landskapsarkitektur, inomhus VVS-inventarier och som processvatten. Detta motsvarade 10 % av den totala vattenförbrukningen. Företaget samlade även in och använde 1 000 kubikmeter regnvatten för kyltorn under årets gång.


Vi använder World Resource Institutes verktyg Aqueduct Water Risk Atlas för att utvärdera risker på anläggningar och prioritera platser med vattenbrist. Med hjälp av det här verktyget bedömde vi 182 HP-anläggningar som en del av vår riskmodellering för 2020. 51 av de utvärderade anläggningarna (28 % av summan) faller inom högriskkategorin för vattenstress. Dessa platser förbrukade 295 000 kubikmeter vatten under 2020, vilket var 11 % av vår globala summa och minskade med 1 % från föregående år.


Du kan läsa mer om HP:s vattenförvaltningsinitiativ i avsnittet Drift i HP:s rapport om hållbara inverkan på www.hp.com/go/report..1 NEWater (ultrarenat avloppsvatten som används vid tillverkning, landskapsarkitektur och VVS i Singapore) är för närvarande vår enda återanvända källa.