Ja. Het waterverbruik in verband met onze activiteiten bedraagt 2% van onze totale voetafdruk. Dit is ongeveer gelijk verdeeld tussen direct verbruik (voornamelijk voor gebruik in gebouwen, koeling, landschapsarchitectuur en productie van water van hoge zuiverheid voor fabricage) en indirect verbruik (gekoppeld aan de opwekking van de elektriciteit die we in onze faciliteiten gebruiken). 

We gebruiken de Aqueduct Water Risk Atlas van het World Resource Institute om het risico van locaties te beoordelen en prioriteit te geven aan locaties die waterstress opleveren. Om het waterverbruik van onze faciliteiten te verminderen en het water te recyclen, maken we gebruik van kapitaalstromen, duurzame landschapsarchitectuur, upgrades van de infrastructuur en hergebruik van grijs water. We zijn in het bedrijf en daarbuiten bezig met het ontwikkelen van creatieve benaderingen om de uitdagingen voor het bedrijf op het gebied van water aan te pakken.

In 2019 hebben we in totaal 2.930.000 kubieke meter water verbruikt. Dat is een daling van 14% ten opzichte van 2018 en het gevolg van waterbesparende projecten en het dichten van een lek op onze locatie in Corvallis, Oregon. De intensiteit van het waterverbruik per miljoen dollar netto-omzet nam tussen 2018 en 2019 met 15% af. We hebben het drinkwaterverbruik in 2019 met 18% verlaagd ten opzichte van 2015. Hiermee hebben we ons streefdoel van een 15% vermindering voor 2025 zes jaar eerder behaald. 

HP heeft in 2019 wereldwijd 301.000 kubieke meter water hergebruikt1 voor sanitaire en groenvoorzieningen. Dit stond gelijk aan 10% van het totale waterverbruik. Het bedrijf heeft dat jaar ook 1000 kubieke meter regenwater opgevangen en voor koeltorens gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over de waterbeheerinitiatieven van HP het gedeelte over bedrijfsactiviteiten in HP's duurzaamheidsrapport op www.hp.com/go/report.

1 Dit bestaat volledig uit NEWater (gezuiverd afvalwater dat bij productieactiviteiten in Singapore is gebruikt). Regenwater is niet meegenomen.