Ja. De wateronttrekking in verband met onze activiteiten bedraagt 2% van onze totale watervoetafdruk. Dit is ongeveer gelijk verdeeld tussen direct verbruik (voornamelijk voor gebruik in gebouwen, koeling, landschapsarchitectuur en productie van water van hoge zuiverheid voor fabricage) en indirect verbruik (gekoppeld aan de opwekking van de elektriciteit die we in onze faciliteiten gebruiken). 


In 2021 hebben we in totaal 2.556.000 kubieke meter water onttrokken, 2% minder dan in 2020. Deze daling was voornamelijk het gevolg van de ontdekking en reparatie van een lekkage in de hoofdleiding in onze vestiging in Barcelona, Spanje, in 2020. De intensiteit van de wateronttrekking per miljoen dollar netto-omzet nam tussen 2020 en 2021 met 12% af. 


HP heeft in 2021 wereldwijd 310.000 kubieke meter water gerecycled of hergebruikt1 voor sanitaire en groenvoorzieningen en als proceswater. Dit stond gelijk aan 11% van de totale wateronttrekking. Het bedrijf heeft dat jaar ook 1000 kubieke meter regenwater opgevangen en voor koeltorens gebruikt. 


We gebruiken de Aqueduct Water Risk Atlas van het World Resource Institute om het risico van locaties te beoordelen en prioriteit te geven aan locaties die waterstress opleveren. Met dit instrument hebben we 171 HP-faciliteiten beoordeeld in het kader van onze risicomodellering voor 2021. Van de beoordeelde voorzieningen vallen er 50 (29% van het totaal) in de categorie met een hoog risico op waterstress. Op deze locaties is 245.000 kubieke meter water onttrokken in 2021. Dat is 9% van ons wereldwijde totaal en 17% minder dan het jaar ervoor. 


Raadpleeg voor uitgebreide informatie het gedeelte over bedrijfsactiviteiten in HP's duurzaamheidsrapport van 2021 op www.hp.com/go/report. 

1 NEWater (gezuiverd afvalwater dat voor productieactiviteiten en sanitaire en groenvoorzieningen in Singapore is gebruikt) is momenteel onze enige hergebruikte bron.