Vatten

Har er organisation granskat sin vattenanvändning?
Ja. Vattenförbrukningen i samband med vår verksamhet utgör 2 % av vårt totala vattenavtryck. Detta är i stort sett jämnt fördelat mellan direktförbrukning (...
Hur hanterar er organisation avloppsvatten från era verksamheter?
Avloppsvatten utgör ingen signifikant miljörisk i HP:s verksamheter. Våra anläggningar för tillverkning av produkter för utskrifter och bildbehandling gener...