Vatten

Har er organisation granskat sin vattenanvändning?
Ja. Vattenförbrukning i samband med vår verksamhet utgör 2 % av vårt totala avtryck. Det handlar om en jämn fördelning mellan direkt konsumtion (främst för ...
Ons, 13 Maj, 2020 at 12:30 PM
Hur hanterar er organisation avloppsvatten från sin verksamhet?
Avloppsvatten är inte en signifikant miljöaspekt av HP:s verksamhet. Våra produktionsanläggningar för bildbehandling och utskrift producerar avloppsvatten s...
Ons, 13 Maj, 2020 at 12:30 PM