Vatten

Har er organisation granskat sin vattenanvändning?
Ja. Vattenförbrukningen i samband med vår verksamhet utgör 2 % av vårt totala vattenavtryck. Det här är i stort sett jämnt delat mellan direktförbrukning (h...
Tors, 2 sep., 2021 at 3:39 E.M.
Hur hanterar er organisation avloppsvatten från sin verksamhet?
Avloppsvatten är inte en signifikant miljöaspekt av HP:s verksamhet. Våra produktionsanläggningar för bildbehandling och utskrift producerar avloppsvatten s...
Ons, 13 Maj, 2020 at 12:30 E.M.