Vatten

Har er organisation granskat sin vattenanvändning?
Vattenförbrukningen i samband med vår verksamhet utgör 1 % av vårt totala vattenavtryck. Detta är i stort sett jämnt fördelat mellan direktförbrukning (huv...
Hur hanterar er organisation avloppsvatten från era verksamheter?
Avloppsvatten från HP:s verksamhet utgör ingen betydande miljörisk för de platser där vi är verksamma, på grund av avloppsvatteninfrastrukturen och bestämm...