Ja. På våra 174 anläggningar i USA och i ca 58 andra länder världen över vidtar vi åtgärder för att minska växthusgasutsläpp, energi- och vattenförbrukning och avfallsgenerering. Genom att ta fram hållbara verksamheter visar vi även våra värdering i handling och framhäver industriledande metoder som ett föredöme för anställda, kunder, leverantörer, besökare och andra. 


Våra mål i verksamheterna har just nu som mål att:

  • Använda 60 % förnyelsebar elektricitet i globala verksamheter innan 2025.
  • Använda 100 % förnyelsebar elektricitet i globala verksamheter innan 2035.
  • Minska Scope 1 och Scope 2 av växthusgasutsläpp från globala verksamheter med 60 % innan 2025, jämfört med 2015.
  • Minska förbrukningen av dricksvatten i globala verksamheten med 15 % innan 2025, jämfört med 2015.

Se detaljerad information i avsnittet Verksamhet i HP:s rapport om hållbar inverkan på: www.hp.com/go/report