Ja. På våra 168 anläggningar i 59 länder runt om i världen vidtar vi åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp av energi och vatten och generera avfall. Genom att ta fram hållbara verksamheter visar vi även våra värderingar i handling och framhäver industriledande metoder som ett föredöme för anställda, kunder, leverantörer, besökare och andra.


HP stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling och vi fortsätter vårt åtagande att göra framsteg mot utvalda mål som går hand i hand med vår strategi för hållbar inverkan. Våra mål inom HP Operations inkluderar för närvarande:


  • Använda 100 % förnybar elektricitet i globala operationer innan 2025.
  • Minska Omfattning 1 och Omfattning 2 av växthusgasutsläpp från globala operationer med 60 % innan 2025, jämfört med 2015.
  • Minska förbrukningen av dricksvatten i globala verksamheten med 35 % innan 2025, jämfört med 2015.
  • Minska växthusgasutsläppen från HP-ägda eller leasade bilparker med 25 % fram till 2035 jämfört med 2015.
  • Uppnå en 100 % elektrisk fordonspark till 2030.


Se detaljerad information i avsnittet Verksamhet i HP:s rapport om hållbar inverkan på: www.hp.com/go/report.