Designen spelar en viktig roll i att avgöra en produkts miljömässiga inverkan. Vi tillämpar strikta designprinciper för att förbättra den miljömässiga prestandan hos våra produkter under hela dess livscykel.


1992 utvecklade vi vårt program Designa för hållbarhet (ursprungligen Designa för miljön) för att formellt ta hänsyn till faktorer som påverkar hållbarhetsprestandan under produktens design- och utvecklingsfaser. Vi kallar för närvarande detta program Design for Circularity för att återspegla hur vi utformar produkter och affärsprocesser för en cirkulär ekonomi.


Vi använder ett vetenskapsbaserat förhållningssätt för att utvärdera våra produkter, identifiera och prioritera förbättringsmöjligheter samt för att sätta upp mål. Bland våra främsta designprioriteter arbetar vi för att öka användningen av återvunnet och förnybart material och ersätta ifrågasatta material; förbättra produktens reparationsbarhet; ständigt förbättra produkternas energieffektivitet; och bygga in åtkomlighetsfunktioner. Vårt program har kontinuerligt utvecklats som svar på teknologiska och vetenskapliga utvecklingar, förändringar i vår leveranskedja och kundefterfrågan.


HP Design för cirkularitet åtgärdar en rad problem i produktens livscykel.


  • Bedömning av livscykel – HP använder livscykelanalys (LCA) och mäter koldioxidavtrycket (PCF)1 för att kvantifiera våra produkters miljöpåverkan, analysera möjliga alternativ och sätta upp mål för produktprestandaförbättringar som ger värde åt våra kunder och vår verksamhet.
  • Hållbarhet, reparationsbarhet och återanvändbarhet – HP-produkter får ofta höga betyg för hållbarhet och reparationsbarhet. Vi erbjuder tjänster relaterade till optimering, underhåll och förnyelse som förlänger produktens livslängd, fångar mer värde från naturresurser och minskar miljöpåverkan.
  • Produktens energieffektivtet – Energin som förbrukas av våra produkter under användning är en av de största bidragande faktorerna till vårt koldioxid- och vattenavtryck. Vi designar för energieffektivitet för att hjälpa våra kunder att minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen och erbjuder praktiska servicebaserade lösningar som är utformade för att ge kunderna ett ökat värde genom minskad miljöpåverkan och kapitalkostnader.
  • Byta ut ifrågasatta material – Vi strävar efter en värld där våra produkter och verksamheter använder material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två årtionden har vi arbetat för att föra elektronikbranschen mot säkrare alternativ gällande ifrågasatta material.
  • Öka återvunnet innehåll – Vi är både leverantör och användare av återhämtat material och inför en ökande mängd återvunnet och återvinningsbart material i nya HP-produkter. Detta hjälper till att skynda på den globala marknadsutvecklingen för återhämtat och återvunnet material, för att stötta utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.
  • Cirkulära affärslösningar – HP:s servicebaserade lösningar är utformade för att ge ökat värde till kunderna genom minskad miljöpåverkan och kapitalkostnader. Kunderna får tillgång till den senaste tekniken, samtidigt som HP hanterar flottan, och en pågående relation ger värdefulla insikter om slutanvändarens beteende och behov. Våra tjänsterbjudanden inkluderar regelbundet underhåll, vilket har potential att hålla hårdvaran i bruk längre och minska avfallet.
  • Reparation, återanvändning och återvinning av produkter – När våra produkter slutligen når slutet av sin livslängd hjälper våra robusta reparations-, återanvändnings- och återvinningsprogram till att säkerställa att produkterna och materialen får nya ändamål, vilket behåller dess högsta värde så länge som möjligt. Detta cirkulära flöde minskar avfall och kan ge material och produkter förnyat liv.
  • Förpackningsinnovation – Vår hållbara förpackningsstrategi fokuserar på tre områden – eliminerar, förnyar och ökar återvunnet innehåll – med målet att förbättra kundupplevelsen samtidigt som man gör framsteg mot en cirkulär och ekonomi med noll koldioxidutsläpp.

Produktdesign och utvecklingsverksamhet för produktgrupperna hem- och kontorsskivarlösningar och personliga system är certifierade enligt ISO 14001. Vi utför fortgående interna granskningar för efterlevnad och prestandatest mot branschens bästa praxis.

Mer information finns på www.hp.com/go/insightremotesupport.

Vi mäter koldioxidavtrycken, en del av livscykelanalysen, av alla HP:s stationära datorer, notebooks, surfplattor, arbetsstationer, tunna klienter, all-in-one-datorer och skärmar för företag för att bättre förstå prestandan av individuella produkter och av hela vår portfölj. Detta uppskattar de totala växthusgasutsläppen associerade till en produkt under dess livslängd och inkluderar utsläpp från materialutvinning, tillverkning, distribution, användning och hantering vid livslängdens slut. För att utvärdera och rapportera hela vårt koldioxidavtryck för personliga systemprodukter extrapolerar vi dessa resultat för att täcka 99 % av den totala försäljningen av personliga systemprodukter.