Ja. Het ontwerp speelt een cruciale rol bij het vaststellen van de gevolgen van een product op het milieu. We hanteren strenge ontwerpprincipes om de milieuprestaties van onze producten gedurende de hele levenscyclus te verbeteren. 

In 1992 ontwikkelden we ons Design for Sustainability-programma (oorspronkelijk Design for the Environment) om in de fasen van productontwerp en -ontwikkeling formeel rekening te houden met factoren die van invloed zijn op de duurzaamheidsprestaties. 

We gaan op een wetenschappelijke manier te werk bij het evalueren van onze producten, het identificeren van en voorrang geven aan verbetingsmogelijkheden en het stellen van doelen. Onze belangrijkste ontwerpprioriteiten bestaan uit het verhogen van het gebruik van gerecyclede en hernieuwbare materialen en het vervangen van materialen die problemen kunnen geven, het verbeteren van de repareerbaarheid, het voortdurend verbeteren van de energiezuinigheid van producten en het inbouwen van toegankelijkheidsfuncties. Ons programma is voortdurend aangepast aan technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in onze toeleveringsketen en de vraag van klanten.

HP Design for Sustainability richt zich op zeer uiteenlopende uitdagingen in de levensduur van een product.

  • Materiaalinnovatie: voor een circulaire economie is het noodzakelijk dat materialen zo lang mogelijk in gebruik blijven en dat ze gemakkelijk kunnen worden hergebruikt of gerecycled. We spannen ons voortdurend in om materialen die problemen geven uit te bannen, de materiaalefficiëntie te verhogen en materialen te laten circuleren door gerecyclede materialen te gebruiken.
  • Duurzaamheid en repareerbaarheid: we ontwerpen onze producten zo dat ze zeer duurzaam en gemakkelijk te repareren zijn. Daarnaast verlengen de levensduur van onze personal systems door middel van refurbishment-programma's. Dit komt klanten ten goede, terwijl er meer waarde wordt gehaald uit natuurlijke hulpbronnen en de ecologische voetafdruk wordt verkleind.
  • Energiezuinig: het energieverbruik tijdens het gebruik van producten is een van de grootste oorzaken van onze CO2- en watervoetafdruk. Continue verbetering van de energiezuinigheid van producten staat daarom centraal in onze duurzame ontwerpstrategie.
  • Products-as-a-service: de servicemodellen bieden klanten meerwaarde en de milieugevolgen en de kapitaalkosten nemen af. Klanten krijgen toegang tot de nieuwste technologie, terwijl HP het park beheert. Een duurzame relatie zorgt voor betrokkenheid en biedt waardevolle inzichten in het gedrag en de behoeften van de klant. Het aanbieden van diensten ondersteunt de overgang naar een circulaire economie. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat producten langer meegaan en afval afneemt. Door afzonderlijke verzending van producten en bezoeken van klanten aan de winkel terug te dringen, neemt de uitstoot van broeikasgassen af. Door producten aan het einde van de levensduur te repareren, hergebruiken en recyclen, wordt waarde teruggewonnen.
  • Opties voor de einde van de levensduur: door snelle innovatie wordt het urgenter om over te gaan op circulaire modellen waarbij producten zo lang mogelijk in gebruik blijven en materialen aan het einde van de levensduur van het product op verantwoorde wijze worden gerecycled en hergebruikt. Bij het ontwerpen met het oog op het einde van de levensduur houden we rekening met factoren zoals de beschikbaarheid van reserveonderdelen, gemakkelijke demontage, materiaalidentificatie en de mogelijkheid om materialen te scheiden. Onze programma's voor reparatie, hergebruik en recycling dragen eraan bij dat producten in gebruik blijven en ze zorgen ervoor dat producten aan het einde van de levensduur op een verantwoorde manier kunnen worden ingezameld en verwerkt om zoveel mogelijk materiaal terug te winnen en hergebruiken.
  • Maatschappelijke impact: door middel van innovatieve partnerschappen en materiaalkeuze verbeteren we het levensonderhoud. Via verplichtingen in onze toeleveringsketen vergroten we de beschikbaarheid van gerecyclede materialen en ondersteunen we tegelijkertijd veilige werkplekken, een gezonde levensstijl en de ontwikkeling van vaardigheden.

De productontwerpen en ontwikkelingsactiviteiten voor onze printeroplossingen voor thuis en op kantoor en personal systems zijn ISO 14001-gecertificeerd. We voeren interne nalevingscontroles uit en voeren voortdurend vergelijkingen uit met de aanbevolen werkwijzen in de sector.

Ga voor meer informatie naar: www.hp.com/go/report_productssolutions.