Het ontwerp speelt een cruciale rol bij het vaststellen van de gevolgen van een product op het milieu. We hanteren strenge ontwerpprincipes om de milieuprestaties van onze producten gedurende de hele levenscyclus te verbeteren. 


In 1992 ontwikkelden we ons Design for Environment-programma om in de fasen van productontwerp en -ontwikkeling formeel rekening te houden met factoren die van invloed zijn op de duurzaamheidsprestaties. Dit programma noemen we tegenwoordig Design for Circularity om aan te geven dat we producten en bedrijfsprocessen ontwerpen voor een circulaire economie. 


We gaan op een wetenschappelijke manier te werk bij het evalueren van onze producten, het identificeren van en voorrang geven aan verbetingsmogelijkheden en het stellen van doelen. Onze belangrijkste ontwerpprioriteiten bestaan uit het verhogen van het gebruik van gerecyclede en hernieuwbare materialen, chemische stoffen op een verantwoorde manier gebruiken, het verbeteren van de repareerbaarheid, herbruikbaarheid, levensduur en recyclebaarheid van producten, het voortdurend verbeteren van de energie-efficiëntie van producten en het inbouwen van toegankelijkheidsfuncties. Ons programma is voortdurend aangepast aan technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in onze toeleveringsketen en de vraag van klanten. 


  • Levenscyclusanalyse: HP voert levenscyclusanalyses (LCA's) uit en berekent de CO2-voetafdruk van producten1 om de milieugevolgen van onze producten te kwantificeren, mogelijke alternatieven te analyseren en de prestaties van producten te verbeteren en zo waarde te creëren voor onze klanten en ons bedrijf. 
  • Duurzaamheid, repareerbaarheid en herbruikbaarheid: de producten van HP scoren vaak hoog op het gebied van duurzaamheid en repareerbaarheid. We bieden services voor optimalisatie, onderhoud en hernieuwing, zodat de levensduur van producten wordt verlengd, meer waarde uit natuurlijke hulpbronnen wordt gehaald en de impact op het milieu afneemt. 
  • Print and Compute-as-a-service: de serviceoplossingen van HP zijn ontworpen om klanten toegevoegde waarde te bieden door lagere milieugevolgen en kapitaalkosten. Klanten hebben toegang tot de nieuwste technologie, terwijl HP het printerpark beheert. Een constante relatie biedt waardevolle inzichten in het gedrag en de behoeften van eindgebruikers. Ons serviceaanbod omvat regelmatig onderhoud, waardoor hardware mogelijk langer in gebruik kan blijven en er minder afval is. 
  • Reparatie, hergebruik en recycling van producten: wanneer onze producten het einde van hun levensduur bereiken, kunnen producten en materialen opnieuw worden toegepast dankzij onze programma's voor reparatie, hergebruik en recycling. Hierdoor behouden ze zo lang mogelijk hun hoogste waarde. Door deze programma's neemt afval af en kunnen materialen en producten een tweede leven krijgen. Daarnaast ondersteunen ze ons streven naar een materiaalefficiëntere, circulaire toekomst. 
  • Energie-efficiëntie: de energie die door onze producten tijdens het gebruik wordt verbruikt, levert een van de grootste bijdragen aan onze CO2-en watervoetafdruk. Om onze klanten te helpen hun energieverbruik en BKG-uitstoot te verminderen, ontwerpen we energie-efficiënte apparaten en bieden we handige, op service gebaseerde oplossingen die zijn ontworpen om klanten toegevoegde waarde te bieden door lagere milieugevolgen en kapitaalkosten. 
  • Duurzame chemie: we streven naar een wereld waarin voor onze producten en activiteiten gebruik wordt gemaakt van materialen en chemicaliën die geen schade veroorzaken. Ruim twee decennia hebben we ons ingezet om ervoor te zorgen dat de elektronica-industrie zou overstappen op veiligere alternatieven voor zorgwekkende stoffen. 
  • Hoger gebruik van gerecycled materiaal: we zijn zowel een leverancier als een gebruiker van teruggewonnen materialen en we verwerken gerecyclede en recyclebare materialen in nieuwe HP-producten. Dit helpt de mondiale marktontwikkeling met betrekking tot teruggewonnen en gerecyclede materialen te versnellen en bevordert de overgang naar een circulaire economie. 
  • Hernieuwbare materialen: HP richt zich op de inkoop van hernieuwbare2 materialen die op verantwoorde wijze worden beheerd om ecosystemen en hulpbronnen te beschermen voor toekomstige generaties. We streven ernaar dat ons papier en onze vezelverpakkingen van gerecycled of gecertificeerd materiaal worden gemaakt. Bovendien spannen we ons in om het gebruik van verpakkingen van wegwerpplastic te elimineren door over te stappen op vezelverpakkingen. 
  • Verpakkingsinnovaties: onze strategie voor duurzame verpakkingen is gericht op drie punten (elimineren, innoveren en circuleren), met als doel de klantervaring te verbeteren en tegelijkertijd vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van een circulaire en CO2-vrije economie. 

De productontwerpen en ontwikkelingsactiviteiten voor onze computerproducten, LaserJet Enterprise-oplossingen en Inkjet Printing-oplossingen hebben een afzonderlijke ISO 14001-certificering (International Organization for Standardization). We voeren interne nalevingscontroles uit en voeren voortdurend vergelijkingen uit met de aanbevolen werkwijzen in de sector. 


Ga voor meer informatie naar: www.hp.com/go/report_productssolutions. 


1 We hebben de CO2-voetafdruk berekend (als onderdeel van de levenscyclusanalyse) van zakelijke desktops, notebooks, tablets, workstations, thin clients, all-in-one-computers en beeldschermen van HP om beter inzicht te krijgen in de prestaties van afzonderlijke producten en ons totale assortiment. Hierbij is een schatting gemaakt van de totale BKG-uitstoot die verband houdt met een product gedurende de levensduur ervan. De berekeningen omvatten uitstoot afkomstig van materiaalwinning, productie, distributie, gebruik en beheer van het einde van de levensduur. Om de complete CO2-voetafdruk van onze personal systems te beoordelen en te rapporteren, extrapoleren we deze resultaten naar 99% van de totale verkoop van personal systems (per eenheid en per omzet) in het verslagjaar. 

2 Volgens de definitie in de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting Initiative is hernieuwbaar materiaal 'materiaal dat afkomstig is van overvloedige hulpbronnen die snel worden aangevuld door ecologische cycli of agrarische processen, zodat de diensten die door deze en andere gekoppelde hulpbronnen worden geleverd niet in gevaar komen en beschikbaar blijven voor de volgende generatie'.