Human Rights

Heeft u een mensenrechtenprogramma of -beleid?
HP streeft ernaar de relevante fundamentele rechten en vrijheden van alle mensen in ons bedrijf te handhaven, in overeenstemming met de Universele Verklari...
Hoe kunnen werknemers een schending van de mensenrechten melden?
Open communicatie is onderdeel van onze cultuur. Het is belangrijk dat iedereen die zich zorgen maakt, zonder angst voor vergelding zijn mening kan uiten, ...
Vereist HP leveranciers om te voldoen aan de anti-slavernijwet?
HP eist dat haar leveranciers voldoen aan de wereldwijde normen ter bestrijding van mensenhandel en dwangarbeid, ongeacht waar ze zich bevinden, zoals uitee...
Hoe beschermt u de rechten van werknemers?
We communiceren openlijk met werknemers en het management in onze toeleveringsketen om de vragen, zorgen en prioriteiten van werknemers te identificeren en...