We communiceren openlijk met werknemers en het management in onze toeleveringsketen om de vragen, zorgen en prioriteiten van werknemers te identificeren en begrijpen. We trainen onze inkoopteams, leveranciersmanagers en andere medewerkers om waakzaam te zijn en gevallen te melden die onze normen schenden.


Om sociale en milieukwesties in onze toeleveringsketen aan te pakken, streven we ernaar om met werknemers en het management te communiceren om hun vragen, zorgen en prioriteiten te begrijpen. We trainen onze inkoopteams, leveranciersmanagers en andere medewerkers om waakzaam te zijn en gevallen te melden die onze normen schenden.


In 2019 lanceerden we een tweejarig programma voor het welzijn van werknemers in samenwerking met Verité, een internationale non-profitorganisatie die veilige, eerlijke en legale arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens bevordert. Dit programma was bedoeld om de kennis over gezondheid en veiligheid te vergroten en werknemers de instrumenten en vaardigheden te geven die nodig zijn om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. In 2021 hebben we onze eindbeoordeling afgerond, waarin we vaststelden dat dit programma de kennis van werknemers over gezondheid en veiligheid op het werk, werknemersrechten en levensvaardigheden heeft verbeterd. Het welzijnsprogramma voor werknemers bereikte 10.700 werknemers.


In 2021 lanceerden wij een nieuw digitaal leerplatform in samenwerking met Quizrr, een platform dat zich toelegt op het stimuleren van positieve verandering door middel van innovatieve opleidingsoplossingen ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen en capaciteitsopbouw in wereldwijde toeleveringsketens. Wij hebben onze training 'Rechten en verantwoordelijkheden' via dit platform gegeven.


We werken samen met Amerikaanse vrachtwagenchauffeurs om mensenhandel te bestrijden. Truckers Against Trafficking (TAT) beschouwt vrachtwagenchauffeurs als hun ogen en oren in de strijd tegen mensenhandel. TAT helpt mensenhandel in de Verenigde Staten te bestrijden door leden van de vrachtwagen- en busbranche op te leiden en te mobiliseren en door te coördineren met wetshandhavingsinstanties.


We ondersteunen innovatieve en effectieve initiatieven zoals TAT om dwangarbeid te bestrijden. De meeste leveranciers van vrachtwagendiensten van HP in de VS hebben zich aangesloten bij het TAT-initiatief, en verschillende zijn sponsors. Wij zijn een van de weinige transporteurs die rechtstreeks deelneemt en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat alle transporteurs die HP-producten in de Verenigde Staten vervoeren, de training volgen.