HP streeft ernaar de relevante fundamentele rechten en vrijheden van alle mensen in ons bedrijf te handhaven, in overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van de Verenigde Naties (VN), de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en het UN Global Compact. We integreren het mensenrechtenbeleid en -praktijken in ons hele bedrijf, op basis van het HP Human Rights Policy. We volgen opkomende verwachtingen en best practices op het gebied van mensenrechten om leiderschap te blijven tonen in dit gebied. 


Mensenrechten vormen al lang de kern van onze manier van zakendoen. We hebben ons eerste mensenrechtenbeleid in 2003 opgesteld en hebben dit in de loop van de tijd verder ontwikkeld naarmate ons begrip en due diligence groter werden. 


In 2021 lanceerden we ons Human Rights Policy dat een betere afspiegeling is van de breedte en diepte van onze inzet voor mensenrechten en onze maatregelen om in overeenstemming te zijn met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 


HP werd opgericht als een doelgericht merk: Dave Packard zei: “De verbetering van de samenleving is geen taak die aan enkelen wordt overgelaten. Het is een verantwoordelijkheid die door iedereen wordt gedeeld.” We verwoorden onze verantwoordelijkheden en ambities op het gebied van mensenrechten in de context van HP-waarden om een zinvolle verbinding voor onze medewerkers mogelijk te maken. 


Enthousiasme, wendbaarheid en eigenaarschap 

• Wij zijn van mening dat onze verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten een integraal onderdeel vormen van ons succes als bedrijf, en wijdden de juiste energie en middelen aan het nakomen van deze verantwoordelijkheden. 

• We begrijpen dat de omstandigheden en contexten die aanleiding geven tot risico's voor de mensenrechten voortdurend veranderen, en we moeten snel en adequaat reageren. 

• We realiseren ons dat ons vermogen om anderen te beïnvloeden wereldwijd en transformerend kan zijn, en we gebruiken dit bereik opn een positieve manier. 

Vertrouwen en respect 

• Wij vragen advies en feedback van mensenrechtendeskundigen en 

van betrokken belanghebbenden. 

• We ontwikkelen relaties in ons hele bedrijf op basis van wederzijds vertrouwen en respect. 

• We bevorderen een spreekcultuur waarin elke stem de macht heeft en elke stem het recht heeft om gehoord te worden. 

Zinvolle innovatie 

• We zijn niet gebonden aan de huidige opvattingen over wat wel of niet mogelijk is, maar streven naar een betere toekomst voor iedereen, waar dan ook, en dan maken we het waar. 

• We voeren ons streven naar zinvolle innovatie door op een de manier die strookt met de mensenrechten. 

• We blijven waakzaam in ons bewustzijn van het veranderende mondiale landschap en de sociaaleconomische omstandigheden om ervoor te zorgen dat deze waarden worden gehandhaafd. 

Compromisloze integriteit 

• We doen er alles aan om in al onze bedrijfsvoering op integere wijze te ondernemen, omdat de manier waarop we dingen doen net zo belangrijk is als wat we doen. 

Resultaten door teamwork 

• Succesvolle implementatie van ons engagement op het gebied van mensenrechten vereist een volledige samenwerking van HP, waarbij communicatie, duidelijkheid en aansprakelijkheid van fundamenteel belang zijn. 

Focus op klanten, partners en gemeenschappen 

• Ons overkoepelende doel is om positieve effecten te creëren voor mensen, de samenleving en het bedrijfsleven, en tegelijkertijd risico's beperken en schade voorkomen.