HP eist dat haar leveranciers voldoen aan de wereldwijde normen ter bestrijding van mensenhandel en dwangarbeid, ongeacht waar ze zich bevinden, zoals uiteengezet in HP's Supplier Code of Conduct, Student and Dispatch Worker Standard, and Foreign Migrant Worker Standard, waarin de verwachtingen worden uiteengezet. met betrekking tot de toeleveringsketen van de leverancier. Exemplaren zijn verkrijgbaar op: HP Policies and Standards.