Mänskliga rättigheter

Har ni program eller policyer för mänskliga rättigheter?
HP strävar efter att upprätthålla alla människors relevanta grundläggande rättigheter och friheter i vår affärsverksamhet, i linje med FN:s deklaration om d...
Tis, 7 juli, 2020 at 12:07 PM
Hur kan anställda och arbetstagare rapportera en kränkning av de mänskliga rättigheterna?
Öppen kommunikation är en del av vår kultur. Det är viktigt att alla med ett bekymmer kan meddela detta via sin föredragna kommunikationsmetod utan rädsla f...
Tis, 7 juli, 2020 at 12:28 PM
Kräver HP att var och en av dess underentreprenörer och leverantörer ska ha lagstiftning mot slaveri?
HP ska kräva att dess leverantörer följer normer för människohandel och tvångsarbete globalt, oavsett var de är verksamma, enligt HP:s uppförandekod för lev...
Tis, 7 juli, 2020 at 12:11 PM
Hur skyddar ni arbetstagarnas rättigheter?
Vi har för avsikt att kommunicera med arbetare och ledning för att förstå deras frågor, problem och prioriteringar så att vi fullt ut kan ta itu med sociala...
Ons, 19 aug., 2020 at 2:44 PM