Mänskliga rättigheter

Har ni program eller policyer för mänskliga rättigheter?
HP strävar efter att upprätthålla alla människors relevanta grundläggande rättigheter och friheter i vår affärsverksamhet, i linje med FN:s deklaration om d...
Hur kan anställda och arbetstagare rapportera en kränkning av de mänskliga rättigheterna?
Öppen kommunikation är en del av vår kultur. Det är viktigt att alla med ett bekymmer kan meddela detta via sin föredragna kommunikationsmetod utan rädsla f...
Kräver HP att dess leverantörer ska följa lagstiftningen mot slaveri?
HP ska kräva att dess leverantörer följer normer för människohandel och tvångsarbete globalt, oavsett var de är verksamma, enligt HP:s uppförandekod för lev...
Hur skyddar ni arbetstagarnas rättigheter?
Vi kommunicerar öppet med arbetstagare och ledning i vår leveranskedja för att identifiera och förstå arbetstagarnas frågor, bekymmer och prioriteringar. Vi...